top of page
POKLADY VENUŠE Blog
Názov príspevku
RITUÁL PRE NOV MESIACA V BLÍŽENCOCH 2024 + KRIŠTÁLY PRE SPIRITUÁLNU PRÁCU S TÝMTO NOVOM MESIACA
© Copyright

MANIFESTAČNÝ RITUÁL PRE NOV MESIACA V BARANOVI MAREC 2023

Updated: Mar 24, 2023

Marcový Nov Mesiaca v Baranovi (21. marca 2023, 18:22) nesie v sebe silnú energiu na manifestáciu, stanovenie zámerov a privítanie nových začiatkov. Možnosti, slová a emócie, ktoré vysielame do sveta, vždy farbia našu realitu, ale v čase Novu Mesiaca sa ich vplyv mnohonásobne umocňuje a urýchľuje. Pod týmto marcovým Novom Mesiaca v Baranovi, keďže nastáva ihneď po Jarnej rovnodennosti, ktorá štartuje nový astrologický rok, sa budú obzvlášť zvyšovať naše demonštračné sily, a naša schopnosť priťahovať a manifestovať to, po čom túžime, sa bude trojnásobne zvyšovať. V tomto rituáli budete vedení k tomu, aby ste pomocou MEDITÁCIE TRETIEHO OKA prenikli do svojej najhlbšej intuície a následne s týmito energiami stanovili a vizualizovali svoje zámery na najbližší rok. Pripravení? Poďme na to...


MANIFESTAČNÝ RITUÁL PRE NOV MESIACA V BARANOVI MAREC 2023

Podrobné informácie o marcovom Nove Mesiaca v Baranovi z hľadiska astrológie i spirituálneho význame, spolu s tým, ako tento mocný čas využiť vo svojc najvyšší prospech, sa dočítate v príspevku NOV MESIACA V BARANOVI MAREC 2023: ČAS MANIFESTÁCIE, NOVÝCH ZAČIATKOV & ODVÁŽNYCH ROZHODNUTÍ.


Tento rituál je najlepšie urobiť v období od 20. do 24. marca 2023.


Budeme potrebovať:

Pozn: Bohatú ponuku vzácnych kameňov nájdete aj na našom eShope. Nezabudnite použiť svoje zľavové kupóny vo výške 10-15%, ktoré ste dostali mailom.

Postup:

Want to read more?

Subscribe to jove.sk to keep reading this exclusive post.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page