top of page
POKLADY VENUŠE Blog
Názov príspevku
PORTÁL 77 (7. JÚL): SPIRITUÁLNY VÝZNAM GALAKTICKEJ BRÁNY (CHANNELING)
© Copyright

JARNÁ ROVNODENNOSŤ & ZAČIATOK NOVÉHO ASTROLOGICKÉHO ROKA 2024: SPIRITUÁLNY VÝZNAM + RITUÁLY

Jarná rovnodennosť je dôležitá astrologická i duchovná udalosť, ktorá nastáva každý rok, keď Slnko prekročí rovník, a deň s nocou sú rovnako dlhé. V roku 2024 nastane Jarná rovnodennosť 20. marca o 04:07 hod. Z astrologického hľadiska Jarná rovnodennosť označuje začiatok astrologického nového roka a vstup Slnka do znamenia Barana. Baran je ohnivé znamenie, ktoré sa spája s odvahou, vodcovstvom a novými začiatkami. Je to čas znovuzrodenia a obnovy, v ktorom môžeme zasadiť nové semená a stanoviť si zámery na nasledujúci rok. Z duchovného hľadiska je Jarná rovnodennosť časom rovnováhy a harmónie. Je to čas spojenia sa s energiou Zeme a uctenia si prírodných cyklov. Je to čas na zamyslenie sa nad rovnováhou medzi svetlom a tmou, ako aj na oslavu návratu svetla, keď sa dni predlžujú a otepľujú. V mnohých duchovných tradíciách je Jarná rovnodennosť časom očisty a uvoľnenia. Je to čas na uvoľnenie starých vzorcov a presvedčení, ktoré nám už viac neslúžia, a na vytvorenie priestoru pre nový rast a transformáciu. To sa môže uskutočniť prostredníctvom rôznych rituálov, meditácie alebo jednoducho trávením času v prírode. Celkovo je Jarná rovnodennosť silným obdobím obnovy, rastu a transformácie. Spojením s energiou tohto obdobia sa môžeme zosúladiť s prirodzenými rytmami Zeme a využiť čaro a potenciál nadchádzajúceho obdobia. Verí sa tiež, že počas Rovnodennosti sa závoj medzi dimenziami stenčuje a energetická mriežka Matky Zeme osciluje okolo dokonalej rovnováhy, čo nám umožňuje nasávať energiu harmónie a obnovy, a následne ju vniesť aj do našich životov. V tomto príspevku si podrobnejšie rozoberieme astrológiu, ale aj spirituálny význam tohto magického obdobia. Nebudú chýbať ani nápady a inšpirácie spolu s denníkovými výzvami a rituálmi, ktoré vám pomôžu maximalizovať využitie účinku tohto mocného času k transformácii a zároveň k svojmu najvyššiemu rastu...


JARNÁ ROVNODENNOSŤ & ZAČIATOK NOVÉHO ASTROLOGICKÉHO ROKA 2024: SPIRITUÁLNY VÝZNAM + RITUÁL

Art by Emilia Nora Elina


Od Zimného slnovratu v decembri 2023 sa dni každým dňom predlžujú a noci skracujú. V deň Jarnej rovnodennosti sú svetlo a tma v dokonalej rovnováhe. Odteraz sa budú dni predlžovať až do Letného slnovratu, ktorý je reprezentovaný najdlhším dňom a najkratšou nocou v roku. To je presne šesť mesiacov pred tým, ako nastane Jesenná rovnodennosť, kedy bude svetlo a tma opäť v dokonalej rovnováhe.


Jarná rovnodennosť je teda dňom dokonalej rovnováhy. Za sebou zanechávame temnotu zimy a tesne pred tým, ako nadchádzajúca jar dovolí svetlu prevziať vládu, je to naša chvíľa na to, aby sme sa chopili väčšej stability v živote a prehodnotili svoje názory na rovnováhu a spravodlivosť v našich životoch.


Slovo rovnodennosť, tzv. Equinox, je zložené zo slov "aequi", čo znamená rovný, a "nox", čo znamená noc. Sú to latinské slová, ktoré sú dosť podobné aj tým anglickým, ktoré sa bežne používajú v súčasnosti. Každý rok zažívame dve Rovnodennosti, na jar a na jeseň... sú to dni, keď sa dĺžka počtu hodín svetla a tmy vyrovnávajú, preto rovnosť a rovnováha sú ústrednými pojmami týchto dní.


So vzdialením sa od tienistej časti roka teraz odvážnejšie začíname nazerať na Pravdu, ktorú si so sebou nesieme do svetla.


Marcová rovnodennosť sa tiež spája so začiatkom Sezóny Barana, a keďže Baran je prvým znamením zverokruhu, považuje sa toto obdobie zároveň aj za začiatok astrologického nového roka, a teda začiatok nového dobrodružstva zverokruhu okolo Slnka.


V závislosti od toho, kde vo svete žijete, prináša marcová rovnodennosť aj príchod novej sezóny. Pre tých na severnej pologuli to predstavuje začiatok jari. Pre tých na južnej pologuli to predstavuje začiatok jesene.


Toto všetko spolu robí z marcovej rovnodennosti silný deň na zosúladenie sa s naším najvyšším Ja, so zameraním na obnovu a vytvorenie väčšej rovnováhy v našich životoch.


V závislosti od toho, čo okolo nás robí Matka Príroda a kde sa nachádzame na našej osobnej ceste okolo Slnka, sa môžeme cítiť byť povolaní konečne rozkvitnúť a vyklíčiť..


Prijmite, kde ste, a uznajte, že tak ako sa menia ročné obdobia, menia sa aj vaše životné okolnosti. A vedzte, že v rámci tejto Jarnej rovnodennosti 2023 je možné všetko.


Je to taktiež čas, aby sme sa pozreli do svojho vnútra a zistili, čo potrebujeme uviesť do väčšej rovnováhy. Pracujete príliš veľa? Je rovnováha dávania a prijímania vo vašom vzťahu nerovnomerná? Mohli by ste viac cvičiť, aby ste dosiahli lepšie zdravie či kondíciu?


Čas rovnodennosti nás posúva do rovnováhy, preto je to skvelý čas, kedy môžeme túto sezónnu zmenu využiť pre dosiahnutie rovnováhy vo svojom živote.
AKÚ ENERGIU PRINÁŠA JARNÁ ROVNODENNOSŤ?

Ako som už uviedla vyššie, Jarná rovnodennosť 2024 nastáva 20. marca - v ten istý deň sa Slnko presunie z Rýb do Barana, prvého znamenia zverokruhu. To je zároveň aj začiatok astrologického roka. Keďže Baran je ohnivé a optimistické znamenie, zdá sa, že máme veľkú šancu vhúpnuť do jari s plnou vierou v našu schopnosť manifestovať pozitívnu zmenu v našom živote.


Všetko vo Vesmíre sa usiluje o rovnováhu, takže akákoľvek duchovná práca zameraná na manifestáciu, ako aj na podporu rovnováhy a rovnosti by nemala naraziť na odpor Vesmíru.


Privolanie rovnováhy na všetkých frontoch života je počas tohto obdobia vždy skvelý nápad - ak využijete čas rovnodennosti na pomoc, výsledky sa dostavia rýchlo a ľahko. Rovnováhu môžeme privolať všeobecne alebo v rámci konkrétneho aspektu nášho života.


Upozornenie pre akúkoľvek mágiu a manifestáciu: Pozor, ak si niečo želáte, môže sa vám to splniť! Ak teda nie ste celkom pripravení na rovnováhu vo svojom živote, nemusíte byť pripravení na výsledok. Ak napríklad milujete byť vo svojom vzťahu tou dominantnejšou časťou a vaša manifestačná práca vytvorí väčší pocit rovnosti, môže sa stať, že to nakoniec budete ľutovať!


Ak sú vašou záľubou rituály - možno by ste mohli zvážiť rituál Jarnej rovnodennosti 2023, ktorý vám pomôže vytvoriť väčšiu rovnováhu a vniesť rovnosť do vášho života, po ktorej vaše srdce túži a manifestovať tak svoje najhbšie túžby s väčšou ľahkosťou.
JARNÁ ROVNODENNOSŤ 2024: ĎALŠIE ASTROLOGICKÉ UDALOSTI

V roku 2024 sa energie tohto obdobia zvýšia vďaka blížiacemu sa Zatmeniu Mesiaca v znamení Váh 25. marca. Hoci toto Zatmenie je od rovnodennosti vzdialené takmer týždeň, máme tendenciu pociťovať Zatmenia až mesiac pred a mesiac po ich príchode.


Zatmenia majú tendenciu prinášať vysoko intenzívnu, transformačnú energiu, ktorá môže otriasť a prevrátiť náš život. Zatmenia môžu na každého z nás pôsobiť inak, ale na určitej úrovni všetci zažívame transformáciu.


Zatmenie 25. marca je Zatmením ukončenia a naša pozornosť sa môže sústrediť na vzťah alebo dynamiku vzťahov, ktoré sme prehrávali prostredníctvom zranení z detstva. Toto zatmenie nám môže pomôcť rozpliesť tieto vnútorné procesy a upozorniť nás na všetko, čo je potrebné dokončiť, aby sme mohli vytvoriť vzťahy, po ktorých túžime.


Vďaka Zatmeniu na obzore môžeme energie Jarnej rovnodennosti využiť na stanovenie zámerov, čo chceme vo svojom živote zhmotniť. Jeho silu energie môžeme využiť na vytvorenie dlhodobých cieľov, zmenu rutiny a prijatie opatrení v oblasti zdravých návykov. Aj keď je na to vždy vhodný čas, je pravdepodobné, že pri takýchto činnostiach budeme cítiť oveľa väčšiu podporu.


RITUÁL JARNEJ ROVNODENNOSTI

Čo potrebujete: Dve sviečky /môžete použiť čiernu a bielu, ak nemáte, postačia dve biele/ a tri stuhy alebo šnúrky - bielu, čiernu a modrú.Vytvorte si oltár: Váš oltár budú tvoriť len dve sviečky, ktoré predstavujú dve polovice roka, svetlú a tmavú polovicu. Svetlá polovica bude zároveň obsahovať všetky vaše svetlé vlastnosti, aspekty vašej osobnosti, na ktoré ste hrdí. Temná polovica bude obsahovať vaše najhlbšie tajomstvá, ktoré skrývate pred svetom, alebo tie časti vašej osobnosti, s ktorými nie ste zmierení. Okolo jednej zo sviečok položte do kruhu bielu stuhu, ktorá bude symbolizovať svetlú polovicu roka. Okolo druhej sviečky položte čiernu stuhu pre tmavú polovicu. Medzi ne položte modrú stuhu, ktorá predstavuje vás samých.


Stanovte si svoje zámery: Zapáľte obe sviečky, sadnite si a chvíľu meditujte, privolajte svojich spirituálnych sprievodcov a/alebo duchov svojich predkov, alebo jednoducho svoje najvyššie Ja, aby vám ukázali víziu toho, ako by vyzeral váš život, keby ste boli v dokonalej rovnováhe.


Uvoľnite svoje zámery: Vezmite všetky tri stuhy a spleťte ich dohromady, čím sa spojíte so svetlom i temnotou vo svojom vnútri, keďž oba aspekty s dôležitou súčasťou Jednoty.


Praktizujte vďačnosť: Poďakujte svojim sprievodcom / predkom / najvyššiemu Ja a sviečky nechajte na bezpečnom mieste, aby úplne dohoreli.


Spomeňte si na svoje zámery: Nechajte si stuhy v blízkosti postele, aby vám vaše sny mohli ukázať cestu vpred, k dosiahutiu vačšej rovnováhy, a tým aj radosti a naplnenia v živote.SPIRITUÁLNA PRÁCA S MARCOVOU ROVNODENNOSŤOU 2024

Aby ste absorbovali všetky tieto energie, využite marcovú rovnodennosť na nasávanie energií rovnováhy. Využite túto energiu na návrat do stavu "nulového bodu", kde stojíte istí a celiství v tom, kým ste.


Využite energie marcovej rovnodennosti na vnesenie väčšej rovnováhy do vašej rutiny, do vašej stravy a do vášho spôsobu bytia. Preskúmajte, kde veci nie sú v rovnováhe, a snažte sa vniesť do týchto oblastí ľahkosť a harmóniu.


Strávte čas v prírode nasávaním harmonizujúcich lúčov energetickej siete a uvedomte si, že je vám k dispozícii nekonečné pole nových príležitostí. Vytvorte si nové zámery na najbližší rok, predstavujte si, čo chcete skutočne pritiahnuť do svojho života, a zostaňte otvorení všetkému, čo sa objaví...


Nasledujúci mesiac je plný nových začiatkov, a marcová rovnodennosť je akýmsi bodom zlomu. Energia je aktuálne veľmi vysoká, preto udržujte vysoké vibrácie, otvorené srdce a rozšírenú myseľ.


ČO ROBIŤ POČAS JARNEJ ROVNODENNOSTI 2024

Existuje mnoho spôsobov, ako osláviť Jarnú rovnodennosť a uctiť si energiu tohto silného obdobia. Tu je niekoľko nápadov na rituály a aktivity, ktoré môžete zvážiť:


✔️ Vytvorte si oltár: Vytvorte si doma alebo vonku špeciálny priestor na uctenie si Jarnej rovnodennosti. Vyzdobte ho čerstvými kvetmi, zeleňou a symbolmi jari, ako sú vajíčka alebo zajačiky.


✔️ Choďte na prechádzku do prírody: Strávte čas v prírode, či už v parku, lese alebo na pláži. Vnímajte vône a zvuky tohto ročného obdobia, a oceňte nový rast a obnovu okolo seba.


✔️ Vyčistite svoj priestor: Na energetické prečistenie svojho domova alebo pracovného priestoru použite šalviu alebo palo santo, a/alebo jednoducho otvorte všetky okná, aby ste vpustili čerstvý vzduch a slnečné svetlo do svojho príbytku.✔️ Stanovte si zámery: Urobte si čas a zamyslite sa nad svojimi cieľmi a túžbami na nadchádzajúci rok. Napíšte si ich a umiestnite na oltár alebo do špeciálnej nádoby /tzv. "wishing jar"/.


✔️ Vykonajte rituál: Zapáľte sviečky, zapáľte kadidlo a použite krištály na vytvorenie posvätného priestoru. Privolajte energiu Jarnej rovnodennosti a požiadajte o vedenie a požehnanie pri napredovaní.


✔️ Zasaďte semienka: Založte si záhradu alebo zasaďte bylinky či kvety do kvetináčov. Je to skvelý spôsob, ako sa spojiť s energiou rastu a obnovy.


✔️ Pripravte sezónny pokrm: Uvarte jedlo z čerstvých sezónnych surovín, ako sú špargľa, zelené fazuľky a pod.


✔️ Oslavujte s blízkymi: Zorganizujte stretnutie s priateľmi alebo rodinou na počesť Jarnej rovnodennosti. Môžete sa podeliť o svoje vtipné príbehy, urobiť skupinový rituál alebo si jednoducho užiť vzájomnú spoločnosť.


Nezabudnite, že najdôležitejšie je uctiť si energiu Jarnej rovnodennosti spôsobom, ktorý je pre vás čo najviac autentický a zmysluplný.DENNÍKOVÉ VÝZVY PRE JARNÚ ROVNODENNOSŤ 2024

Písanie denníka je účinný spôsob, ako sa spojiť so svojím vnútrom a zamyslieť sa nad energiou Jarnej rovnodennosti. Tu je niekoľko podnetov do denníka, ktoré môžete zvážiť:


Čo pre mňa znamená energia Jarnej rovnodennosti?

Aké nové začiatky chcem v tomto novom astrologickom roku vo svojom živote manifestovať/prejaviť?

Aké staré vzorce alebo presvedčenia som pripravený/-á uvoľniť a nechať odísť?

Ako môžem do svojho života vniesť viac rovnováhy a harmónie?

Akým spôsobom sa môžem počas tohto obdobia viac spojiť s energiou prírody a svojimi vnútornými cyklami?

Čo pre mňa znamená byť v súlade s prírodnými rytmami Zeme?

Aké rituály alebo spirituálne praktiky môžem zaradiť do svojho života, aby som si uctil/-a Jarnú rovnodennosť?

Akým spôsobom môžem počas tohto obdobia obnovy lepšie vyjadriť svoju tvorivosť a vášeň?

Ktoré praktiky starostlivosti o seba môžem uprednostniť pri vstupe do jarného obdobia?

Ako môžem využiť potenciál a čaro tohto obdobia, aby som zhmotnil/-a svoje sny a túžby?


Nezabudnite k týmto podnetom pristupovať s otvorenou a zvedavou mysľou a doprajte si čas a priestor na preskúmanie svojich myšlienok a pocitov. Užite si Cestu!


Požehnanú Jarnú rovnodennosť a astrologický nový rok 2024 nám všetkým prajem...


S Láskou

JARNÁ ROVNODENNOSŤ & ZAČIATOK NOVÉHO ASTROLOGICKÉHO ROKA 2024: SPIRITUÁLNY VÝZNAM + RITUÁLYUPOZORNENIE: Tento článok podlieha autorských právam, preto kopírovanie a verejné šírenie celého obsahu článku, resp. jeho jednotlivých častí bez predošlého súhlasu autora nie je dovolené. Článok je možné zdielať len v celom rozsahu spolu s uvedeným linkom tejto webstránky. Ďakujem❤️♀🙌🏼!

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page