top of page
POKLADY VENUŠE Blog
Názov príspevku
VENUŠA V BLÍŽENCOCH 2024: ZÁVAN ČERSTVÉHO VZDUCHU ~ ČAS NADVÄZOVANIA NOVÝCH INTELEKTUÁLNYCH VZŤAHOV + MOCNÉ AFIRMÁCIE
© Copyright

RITUÁL PRE ZATMENIE SLNKA VO VÁHACH 2023 + DENNÍKOVÉ VÝZVY & AFIRMÁCIE PRE VAŠU SPIRITUÁLNU PRAX

Updated: Oct 13, 2023

14. októbra 2023 sa vo Vesmíre odohrá ďalšie nebeské divadlo, keď našu oblohu ozdobí zriedkavé Zatmenie Slnka v znamení Váh. Tento jedinečný nebeský úkaz nie je len astronomickou udalosťou, ale aj vesmírnou výzvou na introspekciu, zmenu a transformáciu. Keď sa Zem, Mesiac a Slnko spoja v znamení Váh, na oblohe sa rozohrá fascinujúci tanec. V matnom svetle tejto vesmírnej udalosti sme vyzvaní, aby sme sa konfrontovali so svojimi vnútornými tieňmi, s aspektmi seba samých, ktoré často zostávajú skryté v zákutiach našej mysle. Závoj medzi podvedomím a vedomím sa v období Zatmenia spustí, čím sa vaše tiene stanú viac viditeľnejšími. Nadchádzajúce Zatmenie Slnka je zároveň Novom Mesiaca vo Váhach. Každá energia, ktorá je k dispozícii pri Nove Mesiaca, je k dispozícii aj pri Zatmení Slnka, len vo väčšej miere. Zatmenie Slnka vo Váhach nám prináša motiváciu a inšpiráciu na zmenu dynamiky našich vzťahov. Toto Zatmenie a Nov Mesiaca vo Váhach je časom na stanovenie zámerov, ktoré uprednostňujú vás samých a rozpoznávajú, kde dávate príliš veľa svojej energie alebo zdrojov a nedostávate na oplátku to isté. Je to tiež čas rozhodnúť sa, čo potrebujete od druhých, aby ste sa cítili podporovaní a vyživovaní na svojej ceste. V tomto príspevku nájdete rituál pre Zatmenie Slnka vo Váhach 2023, spolu s denníkovými výzvami a afirmáciami vytvorenými presne k tejto mocnej, transformačnej kozmickej udalosti...

RITUÁL PRE ZATMENIE SLNKA VO VÁHACH 2023 + DENNÍKOVÉ VÝZVY & AFIRMÁCIE PRE VAŠU SPIRITUÁLNU PRAX

Art by Emilia Nora Elina


Zatmenie Slnka vo Váhach 2023: Silný katalyzátor transformácie

Nadchádzajúce Zatmenie Slnka je viac než len astronomická náhoda; je to synergia vesmírnych energií, ktorá zosilňuje obvyklú silu Novu Mesiaca vo Váhach. Každý zámer, každá túžba, každé želanie, ktoré si človek zvyčajne stanoví počas Novu Mesiaca, sa počas zatmenia Slnka naplní zosilnenou kozmickou energiou. A Váhy, harmonické a vyvážené znamenie zverokruhu, sa stávajú dejiskom hlbokej transformácie.


V tomto jedinečnom kozmickom zosúladení sa nám dostáva množstvo motivácie a inšpirácie na zmenu dynamiky našich vzťahov. Zatmenie Slnka v znamení Váh nás povzbudzuje k hľadaniu harmónie nielen v našom okolí, ale aj vo svojom vnútri. Je to čas, aby sme rozpoznali oblasti, v ktorých možno nadmerne vynakladáme energiu a zdroje k smerom ostatným, no dostávame za to príliš málo.


Je to vhodná chvíľa na to, aby sme sa zamysleli nad vlastnosťami, ktoré vyžadujeme od svojich vzťahov - vlastnosťami, ktoré nám umožňujú cítiť sa nielen podporovaní, ale aj naplnení a vyživovaní, keď kráčame po spletitej ceste našej životnej cesty.


Kozmická revízia: Ozveny minulosti

Počas tohto Zatmenia sa odohráva nebeská dráma a my sa zároveň ocitáme na kozmickej ceste v čase. Dráha tohto Zatmenia odráža dráhu úplného Zatmenia Slnka v roku 2017. Pri pohľade na tmavnúcu oblohu sa v našich životoch môžu znovu objaviť ozveny z tohto obdobia. Môžu sa objaviť spomienky, osoby alebo situácie spred šiestich rokov, ktoré nám ponúkajú uzavretie alebo možnosť prehodnotenia.


Toto Zatmenie je nielen odrazom minulosti, ale aj predzvesťou budúcnosti. Pripravuje pôdu pre ďalšie úplné Zatmenie Slnka 8. apríla 2024, ktoré bude nasledovať trajektóriu svojho predchodcu z roku 2017. Naskytá sa nám jedinečná príležitosť: počas tohto aktuálneho Zatmenia môžeme pozorovať a všímať si zmeny, začaté projekty, vzniknuté vzťahy a rozpustené správanie. Počas nasledujúcich šiestich mesiacov budeme svedkami toho, ako sa tieto aspekty našich životov vyvíjajú a transformujú, čo nám ponúkne hlboké poznatky a napokon aj múdrosť, ktorú si môžeme preniesť do budúcnosti.Kozmické hodiny: Čas Zatmenia Slnka

Toto veľkolepé nebeské predstavenie bude, bohužiaľ, viditeľné len v oblasti Severnej a Južnej Ameriky. No, ak sa náhodou nachádzate v tejto oblasti, Zatmenie 14. októbra môžete sledovať počas šiestich hodín, pričom kľúčové momenty sú nasledovné /uvedené v PT - Pacific Time/:


8:03 PT: Začína sa čiastočné Zatmenie

9:10 PT: Začne sa úplné Zatmenie

10:59 PT: Moment maximálneho Zatmenia

12:49 PT: Úplné Zatmenie sa končí

13:55 PT: Čiastočné Zatmenie sa končí


Vplyv Zatmenia však presahuje tieto časové hranice. Jeho energetický vplyv sa prejavuje približne tri dni predtým a potom, čo nám poskytuje dostatok času na nastavenie našich zámerov. Môžeme tak urobiť aj po vyvrcholení maximálneho Zatmenia a tieto zámery môžeme upravovať, revidovať a spresňovať podľa toho, ako sa budú rozvíjať naše intuitívne vnemy v nadväznosti na túto nebeskú udalosť.


Novolunie vo Váhach: Čas reflexívneho partnerstva

Uprostred tohto vesmírneho predstavenia sa objavuje aj Nov Mesiaca vo Váhach, ktorý nás vyzýva, aby sme zhodnotili svoje vzťahy. Je to čas, aby sme sa zamysleli nad tým, ako sa chceme prezentovať vo vzájomných vzťahoch a ako si želáme, aby sa ostatní prejavovali voči nám. Ale viac než to, je to príležitosť vizualizovať si vzťahy, ktoré sú nielen harmonické, ale aj podporujúce - spojenia, ktoré môžu uctiť naše jedinečné životné cesty aj cesty našich spoločníkov.


V tomto úsilí sa našou sprievodnou hviezdou stáva pojem rovnováhy, ktorý je tak symbolický pre znameie Váh. Niektoré vzťahy nás sprevádzajú len na určite časti našej životnej cesty, zatiaľ čo iné pretrvávajú s nami celý život Je veľmi dôležité rozpoznať, kedy je to len karma, ktorú s niekým zdieľame, a ktorú potrebujeme v danom vzťahu v konkrétnom životnom období spracovať, a kedy je to naša duša, ktorá nás udržiava v spojení s tým druhým, aby sme spolu rástli a vyvíjali sa. Rozchody nemusia byť vždy dramatické; niekedy sú prirodzeným vývojom našich vzťahov.


Oheň vo vnútri: Váhy, Venuša a Mars

K tomuto Zatmeniu pridáva nádych ohnivej intenzity planetárna vládkyňa Váh, Venuša, v spojení s Marsom. Planéta Mars vlieva tejto vesmírnej udalosti energetický náboj, ktorý zvyšuje jej intenzitu a inšpiruje vášnivé zmeny v našich životoch. Táto energia však môže podnietiť aj dramatické výbuchy alebo nás viesť ku komunikácii, ktorú by sme neskôr mohli ľutovať.


Váhy nás vedú k rovnováhe a harmónii a zároveň nás učia, ako uzemniť svoju energiu pred nadviazaním kontaktu s ostatnými. V horúčave tohto Zatmenia Slnka je nevyhnutné mať pripravený súbor nástrojov na upokojenie energie a reguláciu emócií pred tým, ako sa začneme konfrontovať s vonkajším svetom. Vychádzajúc zo vzdušného prvku Váh môžeme využiť svoj dych ako zdroj uzemnenia, najmä vo chvíľach, keď hrozí, že nás intenzita premôže, alebo keď cítime, že sa chystáme reagovať. Alebo využite mocný element vzduchu na očistu a upokojenie mysle v podobe vydymovania vykurovadlami a posvätnými bylinami.Sila lásky: Objektív pre vzťahy

Vnímajte energiu Venuše, ktorá vám pomôže pristupovať ku všetkým situáciám z miesta lásky. Najprv precíťte lásku, ktorú máte k sebe. Precíťte lásku, ktorú máte k svojmu životu. Potom sa na svoje vzťahy pozerajte optikou lásky. Spoliehajte sa na túto vibráciu, ktorá vám pomôže pri navigácii akýchkoľvek posunov alebo zmien, ktoré potrebujete urobiť vo svojom vzťahovom priestore. Ak sa potrebujete rozísť so vzťahom, predstavte si túto cestu s láskou.Ako sa môžete s najväčšou láskou od niekoho odpojiť? Zvážte tiež, ako vaše vzťahy podporujú lásku, ktorú máte sami k sebe. Ak vo vás niektorý z vašich partnerov vyvoláva pochybnosti o sebe samých alebo vo vás vyvoláva pocit, že nie ste dosť dobrí, môže to byť prvé vodítko k tomu, že je potrebné niečo vo vašom vzťahu zmeniť.


Pri vizualizácií vzťahov, ktoré vás skutočne podporujú, sa tiež spoliehajte na lásku. Uvedomte si, aké druhy konania zo strany druhých vám sprostredkúvajú lásku. Potom sa sami seba opýtajte, či ste otvorení prijímať túto lásku. Pozrite sa aj na to, ako môžete prejavovať lásku svojim partnerom. Zvážte spôsoby, akými môžete komunikovať lásku prostredníctvom svojich činov a správania.


Je však dôležité vizualizovať si vzťahy, ktoré si nevyžadujú, aby ste obetovali to, čo je pre vás dôležité. Áno, možno budete musieť urobiť nejaké kompromisy, ale vaši partneri potrebujú podporovať vaše celkové poslanie. Využite energiu tohto Zatmenia a rozhodnite sa, ako to cítite vy. Čo vám dáva pocit podpory pri sledovaní cieľa vašej duše?


Je tiež dôležité pozrieť sa na to, ako sa vaši partneri vyvíjajú s vami alebo bez vás. Neustále spolu rastiete atransformujete sa? Niektorí partneri budú tento rast rešpektovať a vedome spolupracovať s tým, kým ste dnes. Iní partneri budú neustále komunikovať s vašimi bývalými verziami. Ak ste na ceste rastu, vaši partneri by mali byť minimálne otvorení myšlienke, že sa môžete zmeniť a vzťah sa môže zmeniť. Možno vás tiež budú potrebovať v priebehu života podporovať inak a vy sa potrebujte naučiť robiť to isté pre nich. Otvorená komunikačná linka je najlepším nástrojom, ktorý majú všetci partneri pri prechádzaní obdobiami rastu a zmien.


Pamätajte, že vo vzťahoch sa najčastejšie objavujú vaše tienisté stránky a spúšťače. Naše tiene sú súčasťou nášho podvedomia. Sú v nich uložené nevyriešené a nespracované emócie. Často sa formujú v detstve prostredníctvom interakcií s našimi rodičmi. Vo svojich tieňoch môžeme uchovávať mnoho potlačených emócií a spomienok. Keď sme v partnerských vzťahoch, tie sa zvyčajne objavia, keď to najmenej čakáme, a vytvárajú rôzne situácie, aby sme ich mohli vyriešiť.


Ak sa ocitnete v podobných situáciách s rôznymi ľuďmi, považujte to za znamenie, že tieto vzťahy vytvárajú vaše podvedomé tiene, takže máte príležitosť ich vyriešiť raz a navždy. Jediný spôsob, ako to urobiť, je prijať ich, pochopiť ich a pokúsiť sa oslobodiť od nepríjemných emócii, ktoré ich sprevádzajú. Pretože skúsenosť bez emočného náboja sa nazýva Poznanie...


Ak zistíte, že sa v reakcii na konanie vášho partnera stávate veľmi emocionálnymi, možno odhaľujete svoj tieň. Vodítkom je, ak vaše prejavené emócie celkom nezodpovedajú danej situácii. Bude to vyzerať ako prehnaná reakcia, ale v skutočnosti je to váš tieň, ktorý žiada o pozornosť. Ak zistíte, že sa to vo vzťahu deje, venujte tomu väčšiu pozornosť, píšte si denník a preniknite ku koreňom emócií.
Pri Novoluní vo Váhach sa závoj medzi podvedomím a vedomím spustí, čím sa vaše tiene stanú viac viditeľnejšími. Považujte to za dobrú vec. Tieto spúšťače sú vašou jedinečnou príležitosťou na spracovanie emócií, ktorým sa pri ich pôvodnom výskyte nikdy nedostalo pozornosti, akú by si zaslúžili.


Vaša pozvánka...


Zatmenia sú energetickou cestou vývoja a rastu. Zámery, ktoré vyslovujeme pri Zatmení, majú väčšiu energetickú váhu a ešte väčší potenciál prejaviť sa ako pri Nove Mesiaca. Skôr než sa pustíme do tohto Zatmenia Slnka a Novu Mesiaca vo Váhach 2023, venujte chvíľu zamyslenia prvému obdobiu Zatmení v roku 2023, ktoré nastalo v apríli a máji minulého roka. Čo vám prinieslo Zatmenie Slnka v Baranovi v apríli a Zatmenie Mesiaca v Škorpiónovi v máji 2023?


Spomeňte si na tieto obdobia a spýtajte sa sami seba, čo ste robili a čím ste možno v živote prechádzali. Bolo vám niečo odhalené? Aké zmeny nastali?


Obdobia Zatmení sú plné emočne nabitej energie. Je dôležité si uvedomiť, že majú za úlohu odhaliť pravdy, ktoré by ste inak možno nevideli. Počas Zatmenia sa často dozvedáme nové veci o sebe, ľuďoch okolo nás a situáciách. Tieto odhalenia môžu spočiatku pôsobiť šokujúco a priniesť "zlomené srdce", zradu a dokonca aj popretie. V konečnom dôsledku je však poznanie pravdy vždy v náš najvyšší prospech. Môže vám pomôcť rásť, prijať potrebné zmeny a odstrániť blokády, ktoré bránia vášmu vývoju...


Väčšina období Zatmení prináša náhle zmeny a transformácie, na ktoré budete potrebovať čas na ich spracovanie. Je známe, že Zatmenia prinášajú aj spontánne posuny, ktoré menia celú trajektóriu nášho života. Niektoré zmeny sa však budú vyvíjať počas nasledujúcich šiestich mesiacov, keď sa budete uberať k ďalšiemu obdobiu Zatmení. Náš rast je neustály proces, doprajte si preto potrebný čas na integráciu a liečenie, umožnite týmto posunom plne sa integrovať do vašej energie.


Zatmenia tiež upozorňujú na zóny komfortu a stagnujúcu energiu, ktoré potrebujeme prelomiť, aby sme dosiahli svoj najvyšší potenciál. To je dôvod, prečo sa Zatmenia môžu javiť ako veľmi intenzívne až ohromujúce. Zatmenie je pre vás príležitosťou, aby ste sa stali osobou, o ktorej hovoríte, že ste. Ide o odvahu stáť si za svojou pravdou a obhajovať svoje priority. Ide o to, aby ste sa postavili na prvé miesto vo svojom živote, pretože vy už podvedome viete, že keď to urobíte, všetci okolo vás z toho budú profitovať.


Je to možno taktiež čas na tie "nepríjemné rozhovory" namiesto toho, aby ste radšej prehltli to, čo potrebujete povedať. Vyzvite sa na tie potrebné rozhovory s ostatnými, ktoré vyložia pravdu na stôl, ale robte to so súcitom, úprimnosťou a vďačnosťou. Toto je váš čas, aby ste zvýšili svoje vibrácie "bojom" za život, o ktorom viete, že ho máte žiť.


Pri práci s týmto Zatmením si všimnite, či nejaké správanie náhodou neblokuje váš rast a spôsobuje, že zo strachu zostávate v úzadí. Potom sa pozrite, odkiaľ tieto vzorce môžu pochádzať. Spýtajte sa sami seba, akú prácu potrebujete urobiť, aby ste začali uprednostňovať vyšší účel a šťastie svojej duše, a prestali sa premáhať len preto, aby ste urobili šťastnými ostatných.


V nasledujúcej časti nájdete rituál vytvorený na mieru tohto Zatmenia Slnka vo Váhach 2023, spolu s mocnými afirmáciami a denníkovými výzvami pre umocnenie vašej spirituálnej praxe...RITUÁL PRE ZATMENIE SLNKA VO VÁHACH 2023: VYVÁŽENIE VÁH VAŠEJ DUŠE

Zatmenie Slnka vo Váhach 14. októbra 2023 ponúka jedinečnú vesmírnu príležitosť na hlboké sebapoznanie a transformáciu. Je to čas na rekalibráciu vášho života, harmonizáciu nevyvážených energií a stanovenie zámerov do budúcnosti. Tento rituál je navrhnutý tak, aby vám pomohol čo najlepšie využiť túto nebeskú udalosť, uvľniť ťaživú monulosť a nájsť rovnováhu vo vašom živote s ohľadom na poslanie vašej duše...


Čo budete potrebovať:

Want to read more?

Subscribe to jove.sk to keep reading this exclusive post.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page