top of page
POKLADY VENUŠE Blog
Názov príspevku
AKO SA OCHRÁNIŤ PRED ENERGETICKÝMI PARAZITMI: VYSVETLENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV & PRAKTICKÉ TIPY NA ICH ODSTRÁNENIE
© Copyright

RETROGRÁDNY NEPTÚN V RYBÁCH 2023: HĽADANIE BOŽSTVA VO VNÚTRI /+ RITUÁLY, KRIŠTÁLY & DENNÍKOVÉ VÝZVY

Neptún, božský posol intuície, duchovna a snov, sa od 30. júna do 6. decembra 2023 vydáva na svoju retrográdnu cestu, pričom sa bude vyhrievať v éterickej žiari svojho domovského znamenia, v Rybách. Neptún, veľmajster podvedomia a duchovných sfér, vládne hlbokým a tajomným vodám, neskrotnej tvorivosti, nespútaným snom a ilúziám. Vládne sfére umeleckého vyjadrovania, éterickej fantázie, podmanivej zábavy a transcendentálnych látok, ktoré menia vedomie. Jeho silné energie tkajú záhadný závoj, jemne skresľujú naše vnímanie, vrhajú tiene tam, kde je svetlo, a podnecujú hľadanie jasnosti uprostred zdanlivého zmätku. Ale nebojte sa, pretože retrográdny Neptún v Rybách 2023 predvádza tento nepolapiteľný tanec nie preto, aby nás zmiatol, ale aby nás vyrušil z vonkajších rozptýlení a nasmeroval náš pohľad dovnútra. Keď sa nám vonkajší svet zdá hmlistý, Neptún nás jemne nabáda, aby sme hľadali odpovede vo svojom vnútri, čím podporuje naše spojenie s nekonečnou múdrosťou našej duše. Keď Neptún absolvuje svoj retrográdny pobyt, mystický závoj sa odhrnie a my sa ocitneme tvárou v tvár nefalšovanej pravde. Ilúzie sa vyparia, klamstvá sa odhalia a skryté pravdy sa pod očistným svetlom retrográdneho Neptúna stanú jasnými ako deň. Je to posvätný čas na prebudenie, konfrontáciu a prijatie reality, ktorej sme sa kedysi vyhýbali. Ako tento tranzit využiť vo svoj najvyšší prospech a k spirituálnemu rastu? Pokračujte ďalej v čítaní a dozviete sa všetko potrebné. V závere nájdete aj užitočné tipy, praktické denníkové výzvy a zoznam krištáľov, ktoré vám môžu pomôcť umocniť vašu spirituálnu prax...

RETROGRÁDNY NEPTÚN V RYBÁCH 2023: HĽADANIE BOŽSTVA VO VNÚTRI /+ RITUÁLY, KRIŠTÁLY & DENNÍKOVÉ VÝZVY

Art by Emilia Nora Elina


Neptún, jedna z najzáhadnejších planét v astrológii, nám vo veľkom kozmickom tanci ponúka paradoxnú zmes skúseností. Toto nebeské teleso vlieva do našich životov idealizmus, ale zároveň zasieva semená zmätku. Vdychuje do našich sŕdc romantiku, ale zároveň nám pomáha rozprávať a šíriť príbehy o klamstve. Zakotvuje nás v duchovnosti, ale zároveň nás necháva zápasiť s pochybnosťami. Neptún nás obdarúva súcitom, ale často nás necháva bojovať s pocitom viny. Zvedavý tanec Neptúna v našom horoskope je často výzvou na rozlúštenie, ale keď sa Neptún od 30. júna do 6. decembra 2023 zmení na retrográdny, ponúka nám oddych od tejto hmly a umožňuje nám nahliadnuť do jasnejšej oblohy reality.


RETROGRÁDNY NEPTÚN V RYBÁCH 2023 & ASTROLÓGIA

Všetky planéty našej slnečnej sústavy prechádzajú retrográdnymi obdobiami. Počas týchto období sa zdá, že sa planéta pri pohľade zo Zeme pohybuje na svojej nebeskej dráhe smerom dozadu. Toto vnímanie je optický klam, podobný predbiehaniu idúceho vozidla, keď sa nám zdá, že druhé vozidlo sa v zrkadle prepadáva dozadu, hoci sa pohybuje dopredu. Aj keď ide o ilúziu, zdanlivý retrográdny pohyb má v astrológii významný symbolický význam.


Záhadný Neptún prechádza do svojej retrográdnej fázy každý rok približne na päť až šesť mesiacov. Neptún teda trávi viac ako 40 % svojho času v retrográdnom pohybe, čo má za následok, že viac ako 40 % jedincov na Zemi je narodených v období retrográdneho Neptúna a disponuje tým, čo označujeme ako "natálnu retrográdnu Neptúnovu fázu".


Hoci je tento retrográdny pohyb Neptúna bežným javom, intenzita jeho účinkov sa u rôznych jednotlivcov líši, čo závisí predovšetkým od sily Neptúna v ich osobnom horoskope a od vplyvu iných planetárnych tranzitov, ktoré sa v tom čase aktivovali v ich horoskope. Vplyv Neptúna je častokrát veľmi jemný, preto sa jeho účinky nemusia nejako významne prejaviť, pokiaľ sa jeho pôsobenie vo vašom horoskope v danom roku výrazne neaktivuje.


Z astrologického hľadiska je Neptún hlboko duchovná planéta. Jeho retrográdna fáza preto uľahčuje našu Cestu dovnútra, introspekciu a povzbudzuje nás k tomu, aby sme duchovno a božstvo objavovali vo svojom vnútri, na rozdiel od jeho hľadania vo vonkajšom svete. Hmla, ktorú Neptúnova energia často vrhá na náš každodenný život, sa počas jeho retrográdnej fázy rozptyľuje, čo vedie k silnému prebudeniu, ktoré môže priniesť väčšiu jasnosť a vhľad, ktorý v danom okamihu života môžeme, ale aj nemusíme celkom uvítať.Retrográdny pohyb Neptúna nám umožňuje zbaviť sa niektorých negatívnych asociácií, ako je napríklad pocit viny, a ponúka nám jasnú optiku na analýzu našich minulých tráum, karmických vzorcov a psychologických zraniteľností. Toto obdobie sa vyznačuje aj zvýšenou aktivitou snov a psychických dojmov, takže je to optimálny čas na skúmanie analýzy snov, meditáciu, rozvoj jasnovidectva alebo praktizovanie telepatie.

Want to read more?

Subscribe to jove.sk to keep reading this exclusive post.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page