top of page
POKLADY VENUŠE Blog
ALDEBARAN ~ STRIEBORNÝ PORTÁL OSVIETENIA: SPIRITUÁLNY VÝZNAM & RITUÁLY A DENNÍKOVÉ VÝZVY
VENUŠA V BLÍŽENCOCH 2024: ZÁVAN ČERSTVÉHO VZDUCHU ~ ČAS NADVÄZOVANIA NOVÝCH INTELEKTUÁLNYCH VZŤAHOV + MOCNÉ AFIRMÁCIE
© Copyright

JUPITER V BLÍŽENCOCH 2024: ČAS NACHÁDZANIA MÚDROSTI V NAŠICH POCHYBNOSTIACH + AFIRMÁCIE

Updated: Jun 4

Dňa 26. mája 2024 o 01:15 hod. Jupiter opustil znamenie Býka a vstúpil do Blížencov. Jupiter zostane v znamení Blížencov až do 9. júna 2025. Tento tranzit nás povzbudzuje k tomu, aby sme ocenili múdrosť svojich pochybností, inšpiruje nás k odhodlaniu neustále sa vzdelávať a motivuje nás k hľadaniu vyššieho zmyslu našich skúseností. Jupiterova zmena znamenia zvýrazňuje význam elementu vzduchu, ktorý už bol katalyzovaný vstupom Slnka a Venuše do Blížencov, ako aj prítomnosťou Pluta vo Vodnárovi. Vstup Jupitera do Blížencov je významný pre každého, a najmä pre tých, ktorí sa narodili s planétami alebo uhlami v premenlivých znameniach. Jedinci, ktorých Jupiterov posun znamení ovplyvní výraznejšie, budú obdarovaní prístupom k novým príležitostiam na učenie a rast. Budú pociťovať silnejšiu túžbu rozširovať svoje obzory, prehlbovať svoju cestu osobného rozvoja a zdieľať svoje autentické ja so svetom. Chcete sa dozvedieť viac o tomto mocnom tranzite? Pokračujte ďalej v čítaní a dozviete sa všetko potrebné, čo potrebujete vedieť...

JUPITER V BLÍŽENCOCH 2024: ČAS NACHÁDZANIA MÚDROSTI V NAŠICH POCHYBNOSTIACH + AFIRMÁCIE

Posun Jupitera z Býka do Blížencov: Energetizácia našej mysle

Jupiter, tradičný vládca Strelca aj Rýb, je planéta spojená s expanziou, hojnosťou a rastom. Jupiter, pomenovaný podľa mytologického kráľa bohov, je najväčšou planétou slnečnej sústavy a v astrológii sa o ňom hovorí, že rozširuje všetko, čoho sa dotkne.


Na neustálej ceste za rastom a pravdou Jupiter zveličuje, zväčšuje a odhaľuje svetlé aj tieňové črty všetkých znamení, v ktorých sa pohybuje. Jupiterove tranzity nás informujú o zmene v tom, ako nás priťahuje hľadanie pravdy a zmyslu, a o našom vzťahu k presvedčeniu, životnej filozofii a kozmológii.


Jupiter bol v znamení Býka od 16. mája 2024. Jupiterova cesta Býkom upriamila našu pozornosť na náš vzťah k bohatstvu, pôžitkom, pohodliu a materiálnemu zabezpečeniu. Tento tranzit nám ponúkol príležitosť spochybniť naše existujúce hodnoty, ako aj naše presvedčenie o stelesnení, peniazoch a hojnosti.


Jupiter v Býkovi nás vyzval, aby sme zdokonalili svoju schopnosť zostať v spojení so svojimi somatickými zážitkami a vnímať, čo sa v našom tele momentálne deje. Tento tranzit znásobil sklony k nadmernému rozmaznávaniu, Hromadeniu a odporu voči odpúšťaniu a pripomenul nám, že skutočná hojnosť pochádza zo života v súlade s našimi hodnotami, potrebami nášho tela a s našou pravdou.


Jupiterov posun z Býka do Blížencov katalyzuje prudký nárast našej intelektuálnej aktivity a našej ochoty a túžby učiť sa, študovať a podeliť sa so svetom o svoje nápady a vízie. Tento tranzit podporuje a podnecuje všetky snahy a aktivity spojené s písaním, rozprávaním, učením, komunikáciou, blogovaním, vlogovaním, podcastovaním, cestovaním a odovzdávaním vedomostí.Jupiter v Blížencoch: Kladenie lepších otázok

Jupiter v Blížencoch nás povzbudzuje k tomu, aby sme mysleli kriticky a nezávisle, venovali pozornosť slovám, ktoré si vyberáme, spochybňovali hlavné prúdy rozprávania, hľadali odpovede na rôznych miestach a skúmali rôzne zdroje predtým, než niečo prijmeme ako pravdu. Tento tranzit nám pripomína dôležitosť schopnosti rozpoznať platnosť viacerých perspektív a viacerých právd, čo je nevyhnutné pre orientáciu v trojrozmernej realite a prežívanie duality.


Keď je Jupiter vo vzdušnom znamení, máme tendenciu hľadať odpovede prostredníctvom racionálnej mysle. Jupiter v Blížencoch zdôrazňuje hodnotu priamej skúsenosti vo všetkých procesoch učenia a pripomína nám, že vedomosti sa nenachádzajú len v knihách: tento tranzit zdôrazňuje dôležitosť budovania mostov medzi logikou a intuíciou, teóriou a praxou.


Počas Jupitera v Blížencoch môžeme očakávať zvýšenú intelektuálnu aktivitu, pocit duševného nepokoja a tendenciu zahltiť sa informáciami, faktami a údajmi v snahe lepšie pochopiť život a zmysel našich skúseností. Počas tohto tranzitu si musíme dávať pozor, aby sme sa nezahltili množstvom informácií, ktoré nie sme schopní spracovať a integrovať.


Jupiter v Blížencoch nás bude povzbudzovať, aby sme si uvedomili a ocenili múdrosť pochybností a kládli otázky, veľa otázok, skôr než niečo prijmeme za pravdu. Počas nadchádzajúcich dvanástich mesiacov je pre nás výzvou, aby sme sa uistili, že kladieme správny druh otázok a neustále sa zdokonaľujeme, namiesto toho, aby sme sa sústredili len na hľadanie odpovede.Jupiter v trigóne s Plutom a sextile s Neptúnom

Jupiter vstupuje do Blížencov a zároveň vytvára sextil na Neptúna na 29º Rýb a trigón na Pluta, ktorý je teraz retrográdny na 2º Vodnára. Oba aspekty budú v nadchádzajúcom mesiaci aktívne.


Sextil Jupitera a Neptúna nás inšpiruje k hlbšiemu skúmaniu duchovna, filozofie a vedomia a katalyzuje zmenu v našom vnímaní reality. Tento aspekt nás vyzýva, aby sme sa pozerali za hranice toho, čo je viditeľné, a vycibrili si schopnosť vnímať nuansy a jemnosti. Sextil Jupitera a Neptúna nám pripomína našu prepojenosť s okolitým svetom a inšpiruje nás, aby sme sa starali o svoj duchovný a tvorivý život.


Trigón medzi Jupiterom v Blížencoch a retrográdnym Plutom vo Vodnárovi nás zasa inšpiruje viac k tomu, aby sme spochybňovali intelektuálne rámce, presvedčenia, spôsoby myslenia a chápania reality, na ktoré sa pri vytváraní zmyslu bežne spoliehame. Tento aspekt nám pripomína, že ak chceme dosiahnuť pokrok, musíme neustále spochybňovať to, o čom si myslíme, že vieme, čím sme si istí a čo považujeme za pravdivé.


Trigón Jupiter-Pluto nám taktiež pripomína, že ak sa chceme učiť, musíme mať otvorenú myseľ, musíme zostať zvedaví. Táto konfigurácia označuje obdobie zrýchlenia kultúrnej, vedeckej a technologickej revolúcie, ktorá prebieha, a vyžaduje zmenu nášho vzťahu k vede, technike, výskumu, ako aj k vedeckým, akademickým a zdravotníckym inštitúciám...Nadchádzajúce kvadratúry Jupitera so Saturnom v Rybách

V priebehu augusta a decembra 2024 sa Jupiter v Blížencoch a Saturn v Rybách dostanú do vzájomnej kvadratúry. Presné dátumy sú 19. augusta a 24. decembra, ale tieto aspekty budú aktívne niekoľko týždňov pred a po presnom vyrovnaní.


Kvadratúry Jupitera a Saturna sú príležitosťou na kontrolu reality a výzvou na pozorovanie toho, ako postupujeme pri zhmotňovaní našich vízií do podoby, čo je tiež pokračujúcou témou tranzitu Saturna v Rybách, ktorému tradične vládne Jupiter. Tento aspekt zdôrazní napätie medzi našou túžbou po expanzii a raste a hranicami, obmedzeniami a zodpovednosťou trojrozmernej reality, ktoré musíme prijať a zvládnuť, aby sme tak mohli urobiť.


Ide o prvoštvrťové kvadratúry, prvé uhlové aspekty medzi týmito dvoma planétami od ich konjunkcie na 0º Vodnára v decembri 2020. Prvá štvrťfáza cyklu Jupiter-Saturn je príležitosťou na reorganizáciu nášho prístupu k témam, ktoré sa vtedy objavili. Zodpovedá pocitu krízy v konaní a predstavuje čas preorientovania, prispôsobenia a skúmania našich neistôt. Kvadratúra Jupitera a Saturna nás bude inšpirovať k tomu, aby sme spochybnili svoj vzťah k vlastným presvedčeniam a vyzve nás, aby sme realisticky zhodnotili, ako zhmotniť svoje vízie vo svete formy.Jupiterov vstup do Blížencov: Múdrosť pochybností

Vstup Jupitera do Blížencov umocňuje našu zvedavosť a túžbu po poznaní a zároveň nás vyzýva, aby sme spochybnili existujúce pohľady na svet a rozšírili svoje intelektuálne a filozofické obzory. Tento tranzit nás povzbudí, aby sme ocenili múdrosť pochybností, usilovali sa o poznanie z rôznych zdrojov a snažili sa pochopiť vyšší zmysel našich skúseností, všetkého, čím prechádzame.


Jupiter naposledy prechádzal Blížencami v roku 2013. Jupiterova cesta znamením Blížencov je príležitosťou zamyslieť sa nad týmto obdobím nášho života a ak ich máme, vrátiť sa k svojim denníkom. Je to skvelá príležitosť pozorovať, čo sa vtedy v našom živote dialo, pretože tie isté oblasti nášho horoskopu sa aktivujú počas nadchádzajúceho roka. Keď si všimneme, ako sme sa v minulosti stýkali s energiou Jupitera v Blížencoch, máme šancu venovať viac pozornosti tomu, ako sa s touto energiou stýkame teraz, osláviť svoj rast a uvážlivejšie sa rozhodovať...Výber krištálu pre tranzit Jupitera v Blížencoch: Smaragd

Tento ohromujúci kameň zosilnenia, rastu a obnovy využíva hojnosť a expanziu Jupiterovej energie, takže ju počas tohto tranzitu môžete využiť na to, aby ste svoje slová, nápady a myšlienky uviedli do života. Rezonuje tiež so zvýšeným intelektom a brilantnou mysľou Blížencov a môže vám pomôcť zostať sústredení a jasní, pretože počas tohto tranzitu sa môže rozšíriť a zvýrazniť aj úzkosť, nervy a duševný neporiadok.


Keď vaša myseľ víri a točí sa s príliš mnohými myšlienkami, použite smaragd, aby ste sa vrátili späť do svojho srdca, do svojho tela, kde môžete robiť múdre a uzemnené rozhodnutia, ktoré vám pomôžu rásť vo svete. Pomôže vám využiť blíženeckú zvedavosť a túžbu po poznaní a rozšíriť ju na jupiterskú vyššiu úroveň učenia a uvedomenia, rozšíriť a prehĺbiť vaše vedomosti a rozvinúť ich do skutočnej múdrosti.


Tento nádherný zelený drahokam je tiež kryštálom pre vzťahy a počas tohto tranzitu môže posilniť vašu schopnosť komunikovať jasne a úprimne, od srdca. Jupiter v Blížencoch prinesie do našich životov viac zmien, spontánnosti a mentálnej stimulácie a smaragd je dokonalým kryštálovým spoločníkom, ktorý vám pomôže zostať stabilnými a viac odolnými, schopní prispôsobiť sa vetru zmien a zároveň zostať vo svojom vnútri.


AFIRMÁCIE PRE TRANZIT JUPITERA BLÍŽENCAMI

Moja duša je pripravená hovoriť novým jazykom, ktorý rezonuje s mojím posvätným Ja.


Uvoľňujem ťažobu zastaralých príbehov. Moje myšlienky sú o dobrodružstvách a rozhovoroch, ktoré vyvolávajú revolúcie.


Som autorom svojho života. Svoje slová a želania si vyberám s vedomým zámerom.


Sledujem, ako sa moje slová odrážajú v mojej budúcnosti a kladú zlatú cestu, ktorá ma vedie k mojim túžbam a osudu.


Uvoľňujem bolesť zo sklamania a z toho, že občas zostávam stáť na mieste. V priestore, ktorý sa tým vytvorí, sa hrám s úžasom a zvedavosťou.


Oslavujem múdrosť, že teraz už viem viac, a odvahu, ktorá sa s tým zrodila, aby som prijal/a zmenu.


Rozvíja sa vo mne nové pochopenie. Niekedy mám pocit, že je to nad moje chápanie, a predsa prijímam, že sa tejto novej vibračnej realite prispôsobujem presne v správnom čase.


S pocitom oddanosti a s vedomím, že každým ďalším dňom som si istejší tým, kým som.


Nič mi nebráni v prístupe k veľkolepým hlbinám tejto múdrej nádoby sily a mieru vo mne.


Som schopná/ý, hodná/ý, odolná/ý a neustále sa vyvíjam k oslobodenejšej a prebudenejšej duši.


Mám v rukách svoju zvrchovanú moc a prepúšťam všetko, čo sa odvažuje túto pravdu obmedzovať.


Ctím si, že vrstvy, ktoré uvoľňujem, vytvárajú priestor pre najväčšie cesty, ktoré ma v tomto živote ešte čakajú.


Požehnaný tranzit Jupitera znamením Blížencov nám všetkým prajem...


S Láskou,

JUPITER V BLÍŽENCOCH 2024: MÚDROSŤ POCHYBNOSTÍ
Ak túžite pomôcť s objavením svojho poslania na Zemi, prečo ste sa rozhodli inkarnovať práve v tomto čase, aké dary si sebou nesiete, aké lekcie ste sa rozhodli v tomto živote riešiť, objednajte si svoju online konzultáciu pod názvom KARMICKÁ ASTROLÓGIA & CESTA DUŠE. Podrobné info nájdete v časti >> ONLINE SLUŽBY.コメント

5つ星のうち0と評価されています。
まだ評価がありません

評価を追加
bottom of page