top of page
POKLADY VENUŠE Blog
Názov príspevku
SPLN MESIACA V KOZOROŽCOVI JÚN 2024: EMOCIONÁLNE DOZRIEVANIE & DEMONTÁŽ ZASTARALÝCH VNÚTORNÝCH ŠTRUKTÚR
© Copyright

ENERGETICKÝ UPDATE PRE JÚN 2023: ASTROLÓGIA, NUMEROLÓGIA & SPIRITUÁLNY VÝZNAM /+ denníkové výzvy/

Updated: May 30, 2023

S blížiacim sa mesiacom Jún 2023 nás čaká hlboká duchovná Odysea - je to naše pozvanie na vnútornú Cestu k sebapoznaniu a harmonickej synchronizácii podstaty našej duše. Toto obdobie slúži ako duchovná svätyňa, priestor transcendentálneho osvietenia, ktoré vrhá svetlo na aspekty nás samých, ktoré potrebujeme uvoľniť, transformovať alebo nechať odísť, keď kráčame po posvätnej ceste vzostupu. Je to epocha regeneračného liečenia našich energetických tiel, ktorá nás pripravuje na hlboké ponorenie sa do transformačných a expanzívnych energií blížiaceho sa leta. Jún, vyžarujúci priaznivú frekvenciu, nám ponúka prestávku na našej večnej Ceste duchovného vývoja. Táto prestávka nám poskytuje príležitosť na introspekciu, pohľad na našu životnú dráhu z hlbokej vnútornej perspektívy a na rozlíšenie, či je naša Cesta v súlade s túžbami našej duše. Neodmysliteľná cyklická retrospektíva tohto obdobia neznamená zotrvačnosť; naopak, predznamenáva vnútornú aktívnu fázu, keď sa pohybujeme smerom dovnútra a tvorivo manifestujeme svoju realitu z jadra našej bytosti. Toto júnové obdobie symbolizuje náš duchovný návrat Domov - čas očisty, pokoja a obnovy, ktorý je nevyhnutným predpokladom, ak sa usilujeme prekročiť naše vnímané hranice a vydať sa do neprebádaných duchovných krajín. Energetický update pre mesiac jún 2023 rezonuje s univerzálnym číslom 4 (odvodeným od 13) spolu s vibračnou energiou portálu 6/6. Obe vyžarujú esenciu stability, harmónie a pokoja. Tieto čísla nás vedú k vnútornej rovnováhe a pokoju, ktoré sú potrebné na to, aby sme si ujasnili svoj súčasný stav bytia a svoje túžby po fyzickej manifestácii. Pokračujte ďalej v čítaní a dozviete sa všetko potrebné o energiách mesiaca Jún 2023 a ako s nimi efektívne pracovať v rámci svojej spirituálnej praxe...

ENERGETICKÝ UPDATE PRE JÚN 2023: ASTROLÓGIA, NUMEROLÓGIA  & SPIRITUÁLNY VÝZNAM /+ denníkové výzvy/

Art by Emilia Nora Elina


ENERGETICKÝ UPDATE JÚN 2023: SPIRITUÁLNY VÝZNAM & NUMEROLÓGIA MESIACA

Duchovný priestor nie je ríšou stagnácie. Darí sa mu v tichu a v takýchto chvíľach vnútorného rozjímania sa môže zdať, že všetko je pokojné, ale energia je v neustálom pohybe. Práve v tejto jemnej vibrácii pestujeme silu formovať beztvarú prázdnotu Stvorenia.


S príchodom nového mesiaca sme vyzvaní, aby sme prijali posvätnú trojicu duchovnej integrácie: zjednotenie, očistenie a omladenie. Tieto procesy sú kľúčové, ako maják, ktorý nás vedie popri rozoklaných skalách našich obmedzení k expanzívnym, neprebádaným vodám. Jún 2023 je symbolicky zastúpený univerzálnym číslom 4 /redukované číslo 13/ a energiou portálu 6/6, ktoré podporujú vnútornú harmóniu, rovnováhu a pokoj potrebný na reflexiu a rekalibráciu. Energie tohto mesiaca nám slúžia ako duchovní sprievodcovia, ktorí nás nasmerúvajú k rozpoznaniu toho, kde sa aktuálne nachádzame, a k predstavám o tej najdokonalejšej Ceste, na ktorú sa túžime vydať.


Tento mesiac podporuje hlbokú transformáciu a pripravuje Cestu k uzdraveniu a odpočinku. Transformácia, ktorú predstavuje číslo 13, znamená prechod z jedného stavu bytia do druhého, optimálne do pokojného a vyrovnaného stavu, ktorý stelesňuje číslo 4. Tento prechod závisí od nášho vedomého rozhodnutia vyvinúť sa zo stavu oddelenia do stavu Jednoty. V jadre našej existencie totiž máme božský dar slobodnej vôle.


Táto metamorfóza nemusí byť vždy nevyhnutne sprevádzaná bolesťou a trápením. Môže sa však stať mučivou, keď sa tvrdohlavo držíme fragmentov svojho starého Ja a s nimi spojenej emocionálnej batožiny. Vedzte, že toto trápenie nemá korene v samotnej zmene, ale v tvrdohlavom odpore a rezistencii voči uvoľneniu toho starého.


Uvoľňovanie a prijímanie je prirodzený rytmus našej existencie; neustále sa nachádzame v cykle udržiavania a prepúšťania. Napriek ilúzii lineárnej existencie nám príliv a odliv života pripomínajú, že sa potrebujeme naučiť neustále prispôsobovať zmenám života. Namiesto toho, aby sme sa bránili transformácii, mali by sme otvoriť svoje srdcia novým možnostiam, ktoré na nás čakajú, a dôverovať kozmickému zákonu, že každá prázdnota, ktorá vznikne prepustením, je zákonite nahradená niečím novým, osvietenejším, plnejším lásky.


Číslo 4 symbolizuje rovnováhu a stabilizáciu, ktorá vzniká, keď harmonizujeme predtým oddelené aspekty seba samých a premieňame bolesť na pokoj. Je to pokojný útlm, ktorý nasleduje po búrke transformácie, sladký pokoj, ktorý nastáva po hlbokej vnútornej zmene. V tejto fáze začíname tieto zmeny ukotvovať vo fyzickej sfére, pričom svoje ľudské Ja obohacujeme väčšou múdrosťou a jasnosťou, ktorú sme získali z duchovnej roviny.


Čísla 13 a 4 sa harmonicky prelínajú, každé je výsledkom vplyvu toho druhého. Tieto numerologické esencie odrážajú planetárne energie, ktoré nám pomáhajú našej duchovnej Ceste a sprevádzajú galaktické sily, ktoré prichádzajú, aby podporili našu evolučnú cestu.


V kontexte našej planetárnej misie duchovní sprievodcovia zdôrazňujú význam júna 2023 pre tých, ktorí tu sú na globálnej misii. V tomto období sa na určitých planetárnych miestach otvárajú významné priestory, ktoré si vyžadujú vyčistenie, obnovu a stabilizáciu.


Harmonická a stabilizačná energia júna 2023 nám výrazne pomáha pokračovať v procese ukotvovania kryštalickej mriežky na manipulovaných matriciach Zeme. Tento projekt napomáha postupnej transmutácii hustejších energií a myšlienkových foriem, ktoré dlho ovládali kolektívne Vedomie. Pomáha tiež pri zosilňovaní frekvencií lásky, jednoty a empatie, čím nám pomáha prejsť do vyššieho vibračného stavu existencie.


Zosúladením s energiou júna 2023 a kryštalickou mriežkou môžeme slúžiť ako "vodiče" týchto vyšších frekvencií, čím pomáhame liečiť a rekalibrovať aj energetické štruktúry našej planéty. Táto práca je obzvlášť dôležitá v tých oblastiach, ktoré boli vystavené výraznému narušeniu a manipulácii. Nasmerovaním čistých, harmonických energií, ktoré sú v tomto období k dispozícii, môžeme prispieť k obnove a harmonizácii našej kolektívnej reality.


Pri postupe týmto mesiacom teda nezabudnime využiť jeho pokojnú, stabilizujúcu energiu. Zvnútornime ju nielen pre svoj osobný vývoj, ale vyžarujme ju aj navonok, čím prispejeme ku kolektívnemu pozdvihnutiu a planetárnej ozdravnej misii. Pamätajme, že náš individuálny duchovný pokrok je neoddeliteľne spojený so širším vývojom ľudstva a samotnej Zeme. Spoločne môžeme vystúpiť do harmonickejšieho, zjednoteného stavu Bytia.
ENERGETICKÝ UPDATE JÚN 2023: ASTROLOGICKÁ PREDPOVEĎ

Kozmické energie júna 2023 splietajú fascinujúci príbeh kolísavej dynamiky, hlbokej introspekcie a hlbokej transformácie. Vyzývajú nás k tomu, aby sme sa ponorili hlbšie do harmonických vibrácií Vesmíru a uvedomili si, že pri putovaní touto fascinujúcou astrálnou cestou nie sme len jednoduchými divákmi. Sme aktívnymi účastníkmi, ktorí sa starajú o svoju nebeskú záhradu a pestujú semená vesmírnej harmónie.


V úvode mesiaca sa môže zdať, že energie napodobňujú jazdu na horskej dráhe. Môžeme sa stretnúť s obdobiami intenzívnej produktivity, ktoré sa prelínajú s fázami prokrastinácie alebo nečinného uvažovania, čo je prejavom univerzálnej rovnováhy.


Keď prejdeme do druhej polovice júna, zostúpi na nás žiarivý prúd božskej ženskej energie. Táto mocná sila nás posunie do našich emocionálnych hĺbok a vyzve nás k tomu, aby sme sa zapojili do múdrosti svojho srdca, a posilnili našu citlivosť voči svetu, ktorý nás obklopuje. V tomto období sa môžu do popredia dostať aj naše vzťahy a podnietiť nás k introspekcii našej identity v partnerských vzťahoch a ich transformačného vplyvu na nás.

Want to read more?

Subscribe to jove.sk to keep reading this exclusive post.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page