top of page
POKLADY VENUŠE Blog
Názov príspevku
PORTÁL 77 (7. JÚL): SPIRITUÁLNY VÝZNAM GALAKTICKEJ BRÁNY (CHANNELING)
© Copyright

VLÁDNUCA PLANÉTA ROKA 2024: SATURN ~ ROK OBMEDZENÍ & ODMIEN + DENNÍKOVÉ VÝZVY A NAJLEPŠIE KRIŠTÁLY

Vládnucou planétou roku 2024 je Saturn, ktorý je vládcom znamení Kozorožca a Vodnára (spoluvládca). V astrológii Saturn predstavuje štruktúru, hranice, učenie, zodpovednosť a zrelosť. Spája sa tiež s časom, realitou a úspechmi dosiahnutými prostredníctvom úsilia a práce. Saturn, najvzdialenejšia planéta od Zeme objavená ľudským okom, je známa už od staroveku. Planéta je pomenovaná po rímskom bohovi poľnohospodárstva a hojnosti, ktorý bol tiež otcom Jupitera. No Saturn je planéta, ktorá je prevažne spojená s pojmami obmedzenia a reštrikcie. Aj keď sa to navonok môže zdať depresívne, úlohou Saturna v astrológii je vniesť zmysel a štruktúru do našich životov. Planéta Saturn nám pripomína obmedzenia hmoty a času – vyžaduje si náš záväzok, zodpovednosť a hranice. Saturn zdôrazňuje našu potrebu obmedzení a sebakontroly, čo znamená, že táto planéta vytvára oddanosť zodpovednosti a disciplíne – niečo, čo potrebujeme, ak chceme uspieť v našich cieľoch. Roku 2024 bude Saturn vládnuť dvojnásobne, čo sa môže navonok zdať trochu desivé: niektorí sa ho totiž obávajú, keďže je známy aj ako "veľký škodca". Navyše od roku 2020 prechádzame rôznymi obmedzeniami a opäť nás čaká rok obmedzení. Ale nenechajte sa odradiť, ako sa spieva v známej piesni od Beatles Let It Be, pretože to bude aj rok úrody a odmien. Myšlienka odstupu, nadhľadu a prijatia tvárou v tvár životným udalostiam, bude zrejme veľmi dôležitá, aby sme sa vyrovnali s rôznymi výzvami či problémami, s ktorými sa môžeme stretnúť v roku 2024, a tiež preto, že Saturn prechádza aktuálne znamením Rýb, ktoré má citlivú, intuitívnu a pokornú energiu...

VLÁDNUCA PLANÉTA ROKA 2024:  SATURN ~ ROK OBMEDZENÍ & ODMIEN + DENNÍKOVÉ VÝZVY A NAJLEPŠIE KRIŠTÁLY

Art by Emilia Nora Elina


Saturn je šiesta planéta od Slnka a druhá najväčšia planéta našej slnečnej sústavy. Rovnako ako ďalší plynný gigant Jupiter, aj Saturn je masívna guľa, ktorá sa skladá prevažne z vodíka a hélia. Saturn nie je jedinou planétou, ktorá má prstence, ale žiadna nie je taká veľkolepá alebo taká zložitá ako planéta Saturn. Saturn má tiež desiatky mesiacov...


Charakteristika Saturna v astrológii

Saturn nás ženie do stále väčších výšin – do výšin, ktoré možno zdolať len tvrdou prácou a disciplínou. Ľudia narodení pod týmto znamením nachádzajú útechu v pochopení hraníc sveta.


Saturn tiež predstavuje všetky veci, ktoré majú históriu - ako sú tradícia a staroba, ako aj lekcie, ktoré s ňou súvisia. Učenie je prvoradou úlohou tejto planéty; prostredníctvom svojich skúšok nás učí, ako prekonať svoje vlastné limity.


Okrem učenia je Saturn známy aj prísnou spravodlivosťou, ktorú vykonáva. Je praktický a konzervatívny a riadi naše ambície a kariéru. Saturn odmení "študentov", ktorí študujú a dosahujú dobré výsledky – rovnako tak "potrestá" tých, ktorí "zablúdia".


Zobrazuje prekážky, ktorým v živote čelíme – nepriateľstvo, sklamania, neúspechy, úzkosť a utrpenie. Saturn nás nabáda k tomu, aby sme si zodpodali nasledujúce otázky:

Čoho sa bojím? Čoho sa obávam? Čo ma obmedzuje? S čím mám najväčšie problémy?


Táto planéta môže v najhorších prípadoch vytvárať aj napätie a stres – často sa spája s depresiou kvôli pochybnostiam o sebe. Vplyv Saturnu sa teda môže zdať príliš obmedzujúci a ťažký, ale to je len na povrchu. Ak je Saturn v harmónii, môže sa stať vaším najmocnejším spojencom. Vďaka prekonaniu svojich skúšok a útrap budete schopní vyvinúť neuveriteľnú silu a nájsť vieru v seba. Utrpenie je niekedy nevyhnutné, aby sme prekonali svoje obavy...PREČO DVOJITÉ VLÁDNUTIE SATURNA?

Vládnuca planéta roka je v astrológii bežnou praxou (prijatou najmä v Brazílii), ktorá vychádza z vládnuceho systému Chaldejcov, predchodcov astrológie. Podľa tohto systému existuje postupnosť hviezd, ktoré vládnu každému roku, ako aj dlhší cyklus 36 rokov. Existuje teda pravidlo veľkého cyklu a pravidlo roka.


V roku 2017 sa začal veľký cyklus Saturna, ktorý sa skončí v roku 2052. Odvtedy prežívame sériu výziev v pdobe obmedzení, aby sme boli zodpovednejší a zrelší. Po siedmich rokoch je Saturn opäť vládcom roka, preto je tu dvojité vládnutie.


VLÁDNUCA PLANÉTA ROKU 2024: SATURNOVE DÔSLEDKY

Saturnov rok je veľmi dôležitý pre všetkých, ale najmä pre Kozorožcov, Vodnárov a Ryby, keďže Saturn aktuálne prechádza cez znamenie Rýb. Je dôležitý aj pre tých, ktorí budú prežívať prvý a druhý návrat Saturna (tí, ktorí majú v osobnom horoskope Saturn v Rybách).


REŠTRUKTURALIZÁCIA, OBMEDZENIA A VEĽA PRÁCE

Po roku, ktorému vládla Luna (Mesiac) so silnou emocionálnou príťažlivosťou, a ktorá priniesla do našich zmätok, psychickú nerovnováhu, emocionálne výkyvy a pre niektorých aj ťažkosti s prijatím reality, Saturn ukáže veci také, aké sú, bez ilúzií, bez pozlátok, temnoty a bez strácania sa v emóciách. Budeme sa zaoberať faktami, všetkým hmatateľným, a znovu nadobudneme zmysel pre realitu.


Ak vezmeme do úvahy os Rak/Kozorožec, ktorej vládne Mesiac, respektíve Saturn, rok 2023 bol rokom zahĺbenia sa do seba, venovania pozornosti citovým potrebám, starostlivosti o rodinu, spojenia s pôvodom, minulosťou, domovom a intimitou. Zatiaľ čo rok 2024 bude rokom vychádzania do sveta, zamerania sa na tvrdú prácu, dosahovanie úspechov a predovšetkým na riešenie nevyriešených problémov.


Dôležité bolo postarať sa o svoje emócie, aby sme sa cítili bezpečnejšie a citovo zrelšími, pretože v tomto novom roku budeme musieť dozrieť a tvrdo pracovať na tom, aby sme vytvorili vo svojom živote štruktúru, stanovili si hranice a prevzali zodpovednosť za svoje rozhodnutia a povinnosti. Áno, bude to rok tvrdej práce, ale aj naplnenia...
VLÁDNUCA PLANÉTA ROKU 2024: SATURN & RIEŠENIE PROBLÉMOV A NEVYRIEŠENÝCH ZÁLEŽITOSTÍ

Saturn v nás vyvoláva otázky týkajúce sa štruktúry, hierarchie, autority a udržiavania starého poriadku. Počas mesiacov september až november sa obmedzenia - vrátane finančných obmedzení, reštrikcií, neistoty, nedostatku zdrojov, ťažkostí a politických kríz - ešte viac zvýraznia vstupom Pluta do Kozorožca, ktorý sa do tohto znamenia vracia, aby ukončil 16-ročný tranzit. Keďže ide o koniec dlhého tranzitu, mohli by sme pocítiť veľký tlak, ale na druhej strane budeme mať príležitosť dokončiť a vyriešiť všetky súvisiace procesy.


Vládnuca planéta roku 2024 prináša aj mnohé ponaučenia. Napriek zjavným ťažkostiam bude možné dosiahnuť väčšiu bezpečnosť, stabilitu, odhodlanie, múdrosť, rešpektovanie práva, etiku a odolnosť. Saturn ukazuje, že je možné vybudovať niečo trvalé, čo môže priniesť udržanie a zlepšenie...


Sila Saturnových cyklov a ich vplyv na náš život

Profesionálna sféra bude ťažiť z tohto roku vládcu Saturna, pretože táto planéta podporuje koncentráciu, disciplínu, odhodlanie, plánovanie a stratégiu. Práca vykonaná s úsilím, odhodlaním a zdokonaľovaním je dobre odmenená.


Saturn prináša priaznivé podmienky na riešenie nedoriešených problémov a realizáciu starých predsavzatí. Poznáte tie novoročné či "pondelkové" predsavzatia, ktoré si vždy dávame, aby sme zmenili svoje zvyky a mali pravidelnejší a stabilnejší život, a takmer nikdy ich nedodržíme? Tentoraz nebudú žiadne výhovorky, budete ich musieť dodržať...


Keďže ide o druhé obdobie vlády Saturna vo Veľkom cykle, môžu sa vrátiť nevyriešené problémy a záležitosti spred siedmich rokov, ktoré boli "zdanlivo" vyriešené a treba ich upraviť. Priaznivé môže byť aj vyrovnávanie účtov, niečo, na čo sa dlho čakalo a čo si vyžadovalo úsilie a odhodlanie, sa môže teraz uskutočniť. Nezabúdajte, že tento rok je síce rokom úrody, ale niečo ste predsa len museli zasadiť... tento rok uvidíte, čo to bolo.


Rada pre tento rok v znamení vládcu Saturna: Buďte flexibilní a poddajní!DENNÍKOVÉ VÝZVY PRE OBDOBIE VLÁDNUCEJ PLANÉTY SATURN V ROKU 2024

Zamyslite sa nad svojimi cieľmi:

Aké sú vaše hlavné ciele na rok 2024?

Ako sú tieto ciele v súlade s vašou dlhodobou víziou osobného a profesionálneho rastu?


Prijatie zodpovednosti:

V ktorých oblastiach svojho života pociťujete potrebu prevziať väčšiu zodpovednosť?

Ako môžete pristupovať k svojim povinnostiam s pocitom väčšej odhodlania a zrelosti?


Odmeny za predošlé úsilie:

Na aké úspechy z minulého roka ste najviac hrdí?

Ako môžete stavať na týchto úspechoch, aby ste v roku 2024 získali ešte väčšie odmeny?


Čelenie realite:

Aké ilúzie alebo mylné predstavy ste pripravení opustiť v nasledujúcom roku?

Ako môžete čeliť svojim životným výzvam a neistotám s jasnejšou perspektívou?


Poučenie zo Saturnovho cyklu:

Zamyslite sa nad významnými lekciami, ktoré ste sa naučili počas predchádzajúceho cyklu Saturnu (od roku 2017 do roku 2023).

Ako môžu tieto lekcie ovplyvniť vaše kroky a rozhodnutia v roku 2024?


Štruktúrovanie vášho času:

Ako môžete implementovať lepší "time management" a organizáciu do vášho každodenného života?

Aké štruktúry alebo rutiny môžete zaviesť do svojho života na zvýšenie vašej produktivity a efektívnosti?


Záväzok k sebazdokonaľovaniu:

Akými spôsobmi plánujete investovať do svojho osobného rastu a sebazdokonaľovania?

Ako môžete zostať oddaní týmto činnostiam počas celého roka?


Riešenie nevyriešených problémov:

Identifikujte všetky nevyriešené problémy alebo pretrvávajúce výzvy z minulosti.

Aké kroky môžete podniknúť na aktívne riešenie týchto záležitostí v roku 2024?


Profesionálna stratégia:

Ako môžete zlepšiť svoj profesionálny život prostredníctvom koncentrácie, disciplíny a strategického plánovania?

Aké kroky môžete podniknúť, aby ste zosúladili svoju kariéru s vašimi dlhodobými cieľmi?


Kultivácia flexibility:

Zoči-voči obmedzeniam a výzvam, ako môžete zostať flexibilní a prispôsobiví?

Aké postupy alebo zmeny myslenia vám môžu pomôcť prekonať akékoľvek neistoty či strachy s väčšou odolnosťou?


Budovanie trvalých základov:

Zvážte aspekty svojho života, ktoré si vyžadujú vybudovanie pevnejších základov.

Ako môžete pracovať na budovaní trvalých štruktúr pre dlhodobú stabilitu a rast?


Oslava pokroku:

Počas roka pravidelne kontrolujte svoj pokrok.

Ako môžete počas tejto cesty osláviť svoje úspechy, veľké aj malé?


Tieto denníkové výzvy sú navrhnuté tak, aby povzbudili introspekciu, sebaobjavovanie a stanovovanie cieľov v súlade s energiami Saturnovej vlády v roku 2024. Môžete ich použiť ako východiskový bod pre svoju osobnú reflexiu a duchovný i osobnostný rast počas celého roka 2024.
NAJLEPŠIE KRIŠTÁLY NA PRÁCU S ENERGIOU SATURNA V ROKU 2024

Počas roka ovplyvneného Saturnom, ktorý je spojený so štruktúrou, zodpovednosťou a zrelosťou, môže byť práca s krIštálmi, ktoré dopĺňajú a posilňujú tieto energie, prospešná. Tu je niekoľko krIštálov, ktoré sú v súlade s témami Saturna a môžu byť efektívne použité počas vlády Saturna v roku 2024:


ČIERNY TURMALÍN

Vlastnosti: Uzemnenie, ochrana a rozptýlenie negatívnych energií.

Použitie: Umiestnite čierny turmalín do blízkosti vášho pracovného priestoru alebo ho noste na sebe/so sebou, aby absorboval a premieňal všetky negatívne energie. Podporuje pocit stability a bezpečia.


SELENIT

Vlastnosti: Čistenie, jasnosť a spojenie s vyšším vedomím.

Použitie: Selenit možno použiť na prečistenie vášho energetického poľa, podporuje duševnú jasnosť a duchovný vhľad. Umiestnite ho do svojho obytného alebo pracovného priestoru.


TIP: MYSTICKÁ SILA SELENITU: MOCNÝ, LIEČIVÝ A TRANSFORMAČNÝ KRIŠTÁL PRE NÁROČNÉ ČASY + RITUÁL


HEMATIT

Vlastnosti: Uzemnenie, vyváženie a zlepšenie zaostrenia.

Použitie: Noste hematit ako šperk alebo noste kúsok vo vrecku, aby ste zostali pri zemi a sústredili sa na svoje ciele. Pomáha podporovať pocit stability.


ZÁHNEDA

Vlastnosti: Uzemnenie, transmutácia negatívnych energií a úľava od stresu.

Použitie: Záhneda môže pomôcť pri uvoľnení akéhokoľvek stresu alebo negativity, pomôže vám čeliť výzvam s pokojným a vyrovnaným vystupovaním.


LABRADORIT

Vlastnosti: Transformácia, intuícia a duchovný vhľad.

Použitie: Labradorit je známy svojou schopnosťou zvyšovať intuíciu a duchovné vedomie. Pracujte s labradoritom, aby ste prenikli do svojej vnútornej múdrosti a navigovali Saturnovou energiou s väčšou jasnosťou.


FLUORIT

Vlastnosti: Mentálna jasnosť, zameranie a organizácia.

Použitie: Fluorit je skvelý krištál na podporu duševnej jasnosti a organizácie. Nechajte si kúsok na stole alebo ho noste so sebou, aby ste zvýšili koncentráciu a produktivitu.


CITRÍN

Vlastnosti: Hojnosť, manifestácia a pozitívna energia.

Použitie: Citrín sa spája s priťahovaním hojnosti a pozitívnej energie. Umiestnite ho do svojho pracovného priestoru alebo ho noste, aby ste podporili pozitívne a prosperujúce myslenie.


ČÍRY KREMEŇ

Vlastnosti: Zosilnenie energie, jasnosť a duchovný rast.

Použitie: Číry kremeň môže zvýšiť energiu iných krištálov. Použite ho v kombinácii s inými krištálmi na zosilnenie ich účinkov a podporu duchovného rastu.


ÓNYX

Vlastnosti: Sila, vytrvalosť a uzemnenie.

Použitie: Ónyx je uzemňovací kameň, ktorý dokáže poskytnúť silu a podporu v náročných časoch. Pomáha pri podpore odolnosti a udržiavaní pokoja.


GRANÁT

Vlastnosti: Uzemnenie, manifestácia a regenerácia.

Použitie: Granát je známy svojimi uzemňovacími a regeneračnými vlastnosťami. Môže vám taktiež pomôcť sústrediť sa na vaše ciele a manifestovať pozitívne výsledky.


Nezabudnite svoje krištály pravidelne čistiť a nabíjať, najmä počas výrazných astrologických vplyvov. Vyberte si krištály, ktoré s vami osobne rezonujú, a použite ich ako nástroje na podporenie vašej duchovnej cesty počas vlády Saturna v roku 2024.


Ak sa túžite dozvedieť viac o metafyzických vlastnostiach jednotlivých krištálov, navštívte našu podstránku >> VLASTNOSTI KAMEŇOV, kde ich nájdete zobrazené prehľadnou a esteticky ľúbivou formou.Bohatú ponuku krištálov nájdete aj na našom eShope v časti >> SVET POLODRAHOKAMOV.


S Láskou,

NUMEROLÓGIA & TAROTOVÝ ARCHETYP ~ ODHALENIE BOŽIEHO KÓDU: DUCHOVNÝ VÝZNAM A VYUŽITIE V PRAXI
Prechádzate náročným obdobím a radi by ste získali väčšiu jasnosť v tom, v akých VIBRAČNÝCH ENERGIÁCH SA AKTUÁLNE NACHÁDZATE, a ako postupovať ďalej, aby ste sa viac priblížili k poslaniu svojej Duše a objavili svoj povestný BOD ŠŤASTIA? Objednajte si svoj osobný výklad KARMICKEJ ASTROLÓGIE & CESTY DUŠE >> Bližšie info v časti ONLINE SLUŽBYComments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page