top of page
POKLADY VENUŠE Blog
Názov príspevku
SPLN MESIACA V KOZOROŽCOVI JÚN 2024: EMOCIONÁLNE DOZRIEVANIE & DEMONTÁŽ ZASTARALÝCH VNÚTORNÝCH ŠTRUKTÚR
© Copyright

RETROGRÁDNE PLUTO V KOZOROŽCOVI 2022: ČAS PÁLENIA STARÝCH MOSTOV

Koniec mesiaca apríl prináša so sebou zároveň začiatok retrográdnej sezóny 2022, ktorá sa začína retrográdnym Plutom 29. apríla /20:36/. Keď sa transformačné Pluto otočí lahodným premetom späť, čo bude od tohto dňa až do 8. októbra /23:55/, môžeme očakávať, že sa spoločne ponoríme do vážnej sebareflexie a prehodnotíme dynamiku sily vo svojom živote – osobne aj v rámci kolektívu. Nie je však potrebný žiadny retrográdny stres. Pluto je najvzdialenejšou planétou našej slnečnej sústavy, takže jeho účinky na nás sú jemnejšie a menej zjavne rušivé ako, ehm, v prípade poniektorých iných retrográdnych planét. Poďme sa teda spoločne pozrieť, čo môžeme od nášho prvého retrográdu v roku 2022 očakávať, a ako čo najefektívnejšie využiť toto obdobie sebareflexie a návštevy "podsvetia" k svojmu osobnostnému a sprituálnemu rastu... pripravení?

RETROGRÁDNE PLUTO 2022

© Photo Collage by Emilia Nora Elina


Planéta Pluto niekedy máva nie úplne pozitívnu povesť v astrológii, keďže je známa ako planéta ničenia a chaosu. Podobne ako karta Veža v tarote sa však Pluto rúca len preto, aby umožnil prestavbu, prebudovanie a revolúciu. Za nepokojmi, ktoré táto planéta môže priniesť, je sila dobra a možno prekvapivo je to ešte evidentnejšie počas jeho retrográdneho obdobia.


Čo sa stane, keď je Pluto retrográdne?


Obežná dráha Pluta okolo Slnka je veľmi, veľmi pomalá. To znamená, že pri pohľade zo Zeme je jeho zdanlivý retrográdny pohyb – časové obdobie, keď sa nám Pluto javí ako pohyb nebesami dozadu – veľmi dlhé. Pluto prechádza svojim retrográdom každý rok, vždy na päť až šesť mesiacov. Pretože je to tak bežná a častá udalosť, nie vždy nás ovplyvňuje tak osobne, ako napríklad retrográdna Venuša alebo retrográdny Merkúr. Ak však retrográdne Pluto zasiahne citlivú oblasť vášho osobného horoskopu, určite o tom budete vedieť.


Pamätajte, že Pluto sa v skutočnosti nikdy nepohybuje dozadu, a ani žiadna iná planéta. Zdanlivý spätný pohyb – tzv. retrográdny pohyb – je optická ilúzia spôsobená rôznymi rýchlosťami planét na obežnej dráhe. Pretože astrológia je symbolický jazyk, symbolika tejto zložitej malej planéty, ktorá putuje "dozadu", môže byť však vskutku významná.


Pretože Pluto je retrográdne približne 40 % každého roka, približne 40 % ľudí sa rodí počas retrográdneho pohybu Pluta. O týchto ľuďoch sa hovorí, že majú retrográdne natálne Pluto vo svojom horoskope, a ak je Pluto dôležitou planétou v ich grafe narodenia, môže to mať významný vplyv na spôsob, akým jednotlivci spracovávajú otázky moci a kontroly. Ľudia z retrográdneho natálneho Pluta môžu niekedy dostať potrebu kontroly na extrémnu úroveň, čo môže v krajných prípadoch ohroziť ich duševné zdravie alebo spôsobiť im ťažkosti vo vzťahoch. S týmto planetárnym umiestnením sú často spájané tajnosti a možno aj príbuznosť s temnejšími okrajmi života.


Aký je význam retrográdneho Pluta v astrológii?


Bez ohľadu na to, či bolo Pluto retrográdne pri vašom narodení alebo nie, účinky retrográdneho prechodu Pluta zvyčajne pocítite v astrologickom dome, kde planéta cestuje.


V astrológii sa Pluto spája s mocou, kontrolou, nátlakom a posadnutosťou. Ak sa tieto energie použijú pozitívne, môžu viesť k obrovskému osobnému pudu, ambíciám a úspechu. Všetky tieto veci môžu byť silou dobra. Často sa však prejavujú negatívnejším spôsobom, možno deštruktívnym alebo obsedantným správaním alebo tendenciou manipulovať s ostatnými.


Počas retrográdneho obdobia energiu planéty pociťujeme vnútorne, namiesto toho, aby sa prejavila vo vonkajšom svete. Retrográdne Pluto môže spôsobiť zničenie niečoho, čím sme až príliš pohltení, ovládaní – ale keď sa tak stane, je to preto, že toto zničenie bolo nevyhnutné k tomu, aby nás oslobodilo z väzenia, ktoré sme si sami uložili. Keď sa tým uvoľní nové miesto v našom živote, môžeme začať s prestavbou.


Ďalším z astrologických kľúčových slov retrográdneho Pluta je eliminácia, takže je potrebné myslieť aj na túto energiu. Retrográdne obdobie Pluta môžete využiť na odstránenie vecí alebo ľudí, ktorí už neslúžia vášmu najvyššiemu dobru, zo svojho života.


Skutočná transformácia prichádza zvnútra a často je pravdou, že bez ohľadu na to, koľkokrát nás vonkajšie okolnosti nútia zmeniť sa, častokrát ignorujeme tieto príznaky a dokola opakujeme tie isté chyby. Sila retrográdneho Pluta je v tom, že môže spôsobiť potrebnú zmenu mysle alebo postoja v nás samých, takže tentoraz si konečne všimneme, čomu sa aktuálne učíme, a urobíme túto dôležitú transformáciu.


Retrográdny pohyb Pluta je pre nás tiež príležitosťou popasovať sa s naším tieňovým Ja. Plutónske energie majú tendenciu odhaľovať nás takých, akí skutočne sme – vrátane nie práve pekných prvkov osobnosti, ktoré v sebe všetci nosíme. Počas tohto retrográdneho obdobia môžete zistiť, že vaše vlastné chyby sa vám opäť jasnejšie odhalia, čo vám dáva príležitosť pozrieť sa bližšie na svoje vzorce správania, ktoré vás brzdia v ďalšom rozvoji.RETROGRÁDNE PLUTO & SPIRITUÁLNE LEKCIE

Ako už bolo vyššie spomenuté, Pluto sa pohybuje veľmi pomaly, takže každý rok prejde len niekoľkými stupňami zverokruhu. Tento ultrapomalý pohyb znamená, že Pluto má čas poriadne sa pohrabať v lekciách, učení a daroch, ktoré prináša každému stupňu zverokruhu.


Kedykoľvek sa planéta pohybuje pomaly, ako to robí Pluto, jej retrográdny pohyb si na vedomej úrovni až tak neuvedomujeme. Pre naše tretie oko je to však iný príbeh, pretože sa veľmi aktivuje pod retrográdnym Plutom. Zatiaľ čo pohyby Pluta sú pomalé na povrchu, v skrytých vrstvách, v našom éterickom tele a v našom podvedomí, energia sa pohybuje silnou intenzitou.


Starovekí astrológovia verili, že keď planéta vstúpila do retrográdnej polohy, putovala cez podsvetie alebo naše podvedomie, odhaľovala skryté správy, tajomstvá a veci, ktoré sa skrývajú v tieni.


Pluto je považované za Pána podsvetia, takže to ešte viac navyšuje jeho tieňovú energiu. V istom slova zmysle je sám Strážca podsvetia vyzvaný, aby prezrel svoje vlastné tiene, svoje ignorované intuitívne správy a svoje vlastné podvedomie, aby odstránil všetko, čo je potrebné riešiť alebo už viac nemá svoje miesto v živote.


Zaujímavosťou je, že je to tiež tretíkrát, čo je Pluto retrográdne v znamení Kozorožca. To znamená, že sa po viac ako 10 rokoch pripravuje na ukončenie svojej cesty v tomto zemskom znamení. Keď sa táto cesta blíži ku koncu, jej lekcie sa ešte viac zintenzívnia.


Pluto je transformačná sila a vládne kolobehu smrti a znovuzrodenia. V Kozorožcovi tvrdo pracovala na tom, aby priniesla zmeny mocným korporáciám, vládam, dlhodobo etablovaným finančným inštitúciám a svetu veľkého biznisu – to všetko sú oblasti, ktorých sa spojenie Pluta a Kozorožca veľmi úzko dotýka.


Pluto má, samozrejme, ešte pred sebou veľa práce, ale dúfajme, že kým Pluto odíde z tohto znamenia zverokruhu, kolektívne využijeme tieto schopnosti Pluta na uskutočnenie pozitívnych transformácií v týchto oblastiach.


V našich vlastných životoch je vstup Pluta do retrográdneho obdobia časom, kedy môžeme uvažovať o našej vlastnej transformačnej ceste.


Posledný retrográd Pluta sa skončil v októbri 2021, takže sa zamyslite nad tým, ako ste sa odvtedy zmenili? Ako ste využili energie Pluta, aby ste sa postavili svojim tieňom a vyšli z nich ešte silnejší a múdrejší?


Pluto stelesňuje cyklus smrti a znovuzrodenia. Táto sila je vždy prítomná v tých chvíľach života, keď prechádzame procesom prechodu od panny k matke alebo od popola k fénixovi.Temnejšie a bolestivejšie stránky týchto transformačných ciest môžu niekedy prísť do našej pozornosti práve v období pod retrográdnym Plutom. Aj keď sa stávame na ne citlivejšími, zároveň si uvedomujeme, ako nás posunuli a zmenili, umožňujú nám tiež získať jasnosť a silu v tom, ako ďaleko sme sa dostali.


Ak ste v októbri 2021 urobili veľké rozhodnutia, ktoré vám zmenili život, alebo ak sa blízko toho mesiaca stala významná udalosť vo vašom živote, možno teraz zistíte, že sa vám odhalia nové poznatky alebo možno bude potrebný nový spôsob prístupu k veciam.


Jednoduchým, no užitočným spôsobom, ako sa na to pozrieť, by bolo uvažovať o umiestnení Pluta do opätovného priameho pohybu vpred v októbri 2021 ako o štádiu znovuzrodenia vašej transformačnej cesty, a o retrográdnom ako o určitom štádiu smrti alebo konca.


Zmena, konce a predstava straty môžu byť vždy strašidelné, ale pamätajte, že energia Pluta je častokrát veľmi jemná. Jeho pomalé pohyby nám dávajú dostatok času na prispôsobenie sa, čas smútiť a čas zastaviť sa a zistiť, čo potrebujeme urobiť.


Retrográdneho Pluta sa netreba báť, je to naša príležitosť pomaly a stabilne čistiť našu cestu vpred, znovu objavovať veci, ktoré ustrnuli, a na našej ceste touto inkarnáciou sa neustále posúvať vyššie a vyššie.


Je tiež zaujímavé, že len deň po tom, čo Pluto vstúpi do retrográdnej polohy, máme prvé Zatmenie v roku 2022 – Zatmenie Slnka v Nove Mesiaca v Býkovi.


Zatmenia vždy predstavujú zmenu a transformáciu a často odomykajú dvere do vyšších stavov vedomia. Skombinujte to so vstupom Pluta do podsvetia a určite máme silnú tému, ktorá bude prebiehať počas veľkej časti sezóny Zatmenia.


V čase, keď sa Pluto 8. októbra 2022 opäť nasmeruje do svojho priameho pohybu vpred, budeme mať oveľa jasnejšie vnímanie našej ďalšej kapitoly v rámci neustálej cesty transformácie. Pravdepodobne zistíme, že sme pripravení začať novú etapu nášho života, bez akýchkoľvek minulých tieňov, na ktorých sme intenzívne zapracovali.


Ako využiť energiu retrográdneho Pluta?


Retrogrády sú často najsilnejšie v čase, keď začínajú a keď končia, takže 29. apríl a 8. október 2022 sú tými najlepšími príležitosťami, ktoré máme na využitie energie retrográdneho Pluta.


  • Zhodnoťte svoj život od októbra minulého roka, aké zmeny sa udiali a ako tieto zmeny prebiehajú, a čo je potrebné ešte doladiť alebo upraviť?

  • Rešpektujte všetky svoje túžby, ktoré sa objavia po tichom, reflexívnom rozjímaní...

  • Spojte sa so svojou tieňovou stránkou, čo je potrebné vyniesť na svetlo?

  • Postavte sa tomu, čoho sa bojíte, vedzte, že to už nad vami nemusí držať moc..

  • Uvoľnite to, čo už nemáte pod kontrolou...

  • Uvoľnite všetky tiene zo svojej minulosti, ktoré prispievajú k blokádam alebo bolesti...

  • Vstúpte do svojej sily...

Denníkové výzvy pre retrográdne Pluto:

Môžem znovuzrodiť svoj život…

Najviac sa bojím…

Najsilnejší/-ia som vtedy, keď…

Čo už viac nefunguje v mojom živote...

Uvoľňujem kontrolu nad…


Tak, držme si palce, Priatelia, pri spoločnej ceste do Podsvetia...


S Láskou,
P.S.: Ak sa vám tento príspevok páčil a túžite ho zdieľať, urobte tak prosím, v jeho kompletnom znení aj s uvedením zdroja / linku. Kopírovanie článku, ako aj jeho jednotlivých častí je dovolené iba so súhlasom autora! Ďakujem❤️♀🙌🏼!


Prechádzate náročným obdobím a radi by ste získali väčšiu jasnosť v tom, v akých VIBRAČNÝCH ENERGIÁCH SA AKTUÁLNE NACHÁDZATE, a ako postupovať ďalej, aby ste sa viac priblížili k poslaniu svojej Duše a objavili svoj povestný BOD ŠŤASTIA? Objednajte si svoj osobný výklad KARMICKEJ ASTROLÓGIE & CESTY DUŠE >> Bližšie info v časti ONLINE SLUŽBY


Commentaires

Noté 0 étoile sur 5.
Pas encore de note

Ajouter une note
bottom of page