top of page
POKLADY VENUŠE Blog
Názov príspevku
LETNÝ SLNOVRAT & LITHA (20. JÚN 2024): ČAS OSLAVY VNÚTORNÉHO SVETLA ~ RITUÁLY + PRACOVNÉ HÁRKY VO VNÚTRI
© Copyright

PORTÁL LEVEJ BRÁNY 8/8 ~ GALAKTICKÁ BRÁNA VYSOKOFREKVENČNEJ ENERGIE: MOCNÝ ČAS PRE MANIFESTÁCIU

Portál Levej Brány 8/8 je otvorením galaktickej brány, ktorá dodáva vysokofrekvenčnú energiu do našich bytostí, čo nám umožňuje znovuzrodiť ako našu vlastnú duchovnú energiu, tak aj duchovnú energiu Matky Zeme. Táto vysokofrekvenčná energia môže byť použitá na otvorenie našich energetických centier, inšpiráciu k novým nápadom, zvýšenie nášho Vedomia a zlepšenie našej schopnosti prijímať psychické informácie z vyšších sfér. Ako sa portál aktivuje? Portál Levej Brány je aktivovaný východom hviezdy Sírius, najjasnejšej hviezdy na oblohe. To znamená, že počas tejto doby Sírius vystúpi (bude viditeľný) nad východný obzor tesne pred východom Slnka (vychádza tesne pred Slnkom), čo sa deje pravidelne každý rok od konca júla do polovice augusta. Avšak numerológia čísla 8/8 spolu so Slnkom dosahujúcim polovicu svojej Cesty alebo 15 stupňov zverokruhu v znamení Leva v tomto čase (vrchol energie Sezóny Leva), robí 8. august deň, kedy oslavujeme vyvrcholenie energie tohto vysokofrekvečného portálu. Táto Brána zostane otvorená približne do 12. augusta. Čítajte ďalej a dozviete sa, čo so sebou prináša Levia Brána, spolu s užitočnými tipmi, ako z nej vyťažiť maximum pre posilnenie našej manifestačnej práce, a zároveň ako ju využiť pre kvantový skok v našom ďaľšom rozvoji a spirituálnom raste...

PORTÁL LEVEJ BRÁNY 8/8 ~ GALAKTICKÁ BRÁNA VYSOKOFREKVENČNEJ ENERGIE: MOCNÝ ČAS PRE MANIFESTÁCIU

Art by Emilia Nora Elina


Sírius je považovaný za naše duchovné Slnko, takže východ Síria na našej hviezdnej oblohe starovekí astrológovia vnímali ako znovuzrodenie našej duchovnej energie a duchovnej energie planéty. Vzostup Síria tiež korešpondoval s obdobím dažďov a záplavami Nílu, ktoré vyživovalo pôdu a udržiavalo život, čo len podporilo a umocnilo túto myšlienku znovuzrodenia prostredníctvom vyživujúceho dažďa po vyčerpávajúcom období sucha. Niektoré starobylé kultúry používali vzostup Síria na označenie začiatku nového roka.


Sírius je jednou z najjasnejších hviezd na oblohe a je známy ako naše Duchovné Slnko. Zatiaľ čo naše pozemské Slnko osvetľuje náš fyzický svet, ktorý je ilúziou /maya/, naše Duchovné Slnko osvetľuje pravdu našej nadčasovej duše. Starovekí ľudia žili v dokonalom súlade s hviezdou Sírus, pretože verili, že je to Brána do neba a domov Bytostí vyšších frekvencií. Verili tiež, že energia Síria v sebe nesie vysoko pokročilú múdrosť, ktorú môžeme využiť, kedykoľvek je na oblohe aktivovaný Sírius.


Zatiaľ čo naše Slnko je zodpovedné za životadarnú energiu pre naše fyzické telá, Sírius je zodpovedný za životadarnú energiu pre naše duchovné telá. To je dôvod, prečo otvorenie portálu Levej Brány môže priniesť prebudenia a pozdvihnúť naše Vedomie do nových výšin.


Sírius je tiež hviezdou legiend, známy napríklad aj tým, že prináša so sebou bohatstvo, česť, oddanosť, vášeň, ale aj zvýšené Vedomie a silný tvorivý talent. Levia Brána sa považuje za portál pre zrýchlený vzostup a veľké posuny na všetkých úrovniach. Môžeme povedať, že my sme vždy a za každých okolností tvorcami svojej vlastnej reality, ale keď je Brána otvorená, všetko sa pohybuje rýchlejšie a so zosilnenou energiou. Zrátané a podčiarknuté, vedomé používanie tejto energetickej Brány pomôže znásobiť vaše úsilie a udrží ho v tvorivom ohni až do úplného naplnenia.


V modernej astrológii sa Sírius spája so slobodou a vyspelou technológiou.


PORTÁL LEVEJ BRÁNY 8/8: Aký význam má číslo 88 v numerológii?

Want to read more?

Subscribe to jove.sk to keep reading this exclusive post.

Kommentare

Mit 0 von 5 Sternen bewertet.
Kommentare konnten nicht geladen werden
Es gab ein technisches Problem. Verbinde dich erneut oder aktualisiere die Seite.
bottom of page