top of page
POKLADY VENUŠE Blog
Názov príspevku
PORTÁL 77 (7. JÚL): SPIRITUÁLNY VÝZNAM GALAKTICKEJ BRÁNY (CHANNELING)
© Copyright

SPLN MESIACA V ŠKORPIÓNOVI APRÍL 2024: TRANSFORMÁCIA PODVEDOMÝCH VZORCOV & OSVETLENIE TIEŇOV + DENNÍKOVÉ VÝZVY A KRIŠTÁLOVÝ TIP

Updated: May 1

24. apríla o 01:48 zažijeme Spln Mesiaca na 4º17' Škorpióna: táto emocionálne intenzívna lunácia nás vyzýva, aby sme preskúmali svoj odpor voči zmenám, zblížili sa so svojimi strachmi, spoznali nepriznané túžby a osvetlili tiene v sebe. Škorpión je jedným z najnáročnejších znamení pre Mesiac. V tradičnej astrológii sa hovorí, že Mesiac je v Škorpiónovi v "škodlivom" postavení a nemôže vyjadriť plnosť svojej energie, čo vytvára náročnú dynamiku. Hoci zrejme všetci pocítime transformačné vzostupy a pády Splnu Mesiaca v Škorpiónovi a možno s týmito energiami budeme potrebovať "zabojovať", no zdá sa, že keď je Spln Mesiaca v Škorpiónovi, je v tom niečo mimoriadne magické. Na transformačných energiách Škorpióna v spojení s hlboko intuitívnymi, ženskými energiami Splnu Mesiaca je niečo, čo z neho robí silne magický čas na to, aby sme vkročili na miesto, ktoré je viac prepojené s celým Vesmírom. Áno, vonkajší svet sa môže zdať v tomto období chaotický, naše emócie môžu byť turbulentné a áno, možno sa objaví aj nejaký ten "boj", ale ak pôjdeme hlbšie, ak sa odvážime vkročiť do temných hlbín svojho vnútra, Spln v Škorpiónovi môže vyniesť na povrch hlboké dary múdrosti, zvýšenej intuície, transformácie a obnovy. Spln Mesiaca v Škorpiónovi je obzvlášť dôležitý pre tých, ktorí sa narodili s osobným umiestnením v znamení Býka, Leva, Škorpióna a Vodnára. Osoby, na ktoré bude mať táto lunácia osobnejší vplyv, budú mať prístup k väčšej jasnosti svojho emocionálneho sveta a svojich zaužívaných vzorcov reakcií. Budú mať príležitosť prehĺbiť svoju intimitu so sebou samým i s druhými, konfrontovať sa so svojimi vnútornými démonmi a odhaliť nevedomé túžby. Transformačnú energiu Splnu Mesiaca v Škorpiónovi však pocítime všetci. Ako sa s tým všetkým vysporiadať a ako využiť jeho transformačnú silu vo svoj najvyšší prospech? Pokračujte ďalej v čítaní a dozviete sa všetko potrebné o tom, aké lekcie, dary i výzvy prináša aprílový Spln Mesiaca v Škorpiónovi 2024...

SPLN MESIACA V ŠKORPIÓNOVI APRÍL 2024: TRANSFORMÁCIA PODVEDOMÝCH VZORCOV & OSVETLENIE TIEŇOV + DENNÍKOVÉ VÝZVY A KRIŠTÁLOVÝ TIP

Spln Mesiaca v Škorpiónovi 2024: Odhalená pravda

Splny Mesiaca sú vrcholom a bodom dozrievania lunárneho cyklu. Nastávajú dva týždne po Novoluní a ponúkajú nám príležitosť získať jasnosť o procese, ktorý sme začali na začiatku lunárneho mesiaca.


Súčasný lunárny cyklus odštartovalo úplné zatmenie Slnka v Baranovi počas Novu a cesta, ktorá sa vtedy začala, sa teraz stáva jasnejšou. Tento Spln Mesiaca v Škorpiónovi 2024 nám ponúka viac náhľadov do procesu, ktorý sa pre nás odvíja, odhaľuje potenciálne nepríjemné pravdy, ktoré boli predtým skryté pred naším vedomím, a osvetľuje našu cestu vpred.


Škorpión je znamenie smrti a znovuzrodenia, a hoci proces smrti môže byť ťažký, bolestivý a náročný, znovuzrodenie je vždy krásne. Tak ako fénix povstáva z popola, aj tento Spln Mesiaca v Škorpiónovi nám dáva príležitosť na naše vlastné povstanie.


Spln v Škorpiónovi sa označuje aj ako Budhov Mesiac. V Himalájach oslavujú narodenie, osvietenie a smrť Budhu práve za Škorpiónovho Splnu. O Škorpiónovom Splne sa tiež hovorí, že stenčuje závoj medzi dimenziami, čím umožňuje rozšíriť náš vlastný proces osvietenia.


Prečo by ste počas Škorpiónskeho Splnu nemohli osláviť svoju vlastnú cestu zrodenia, osvietenia a "smrti"? Nájdite si chvíľu, aby ste si uctili tieto fázy svojho života a oslávili to, kde sa dnes nachádzate.


Zmenšujúci sa závoj môžete využiť aj na to, aby ste sa obrátili na svojich duchovných sprievodcov, anjelov strážnych alebo vyššie Ja. Možno zistíte, že vaša intuitívna múdrosť a vhľad k vám prichádzajú prirodzenejšie a ľahšie pod vplyvom Mesiaca v Škorpiónovi.


Všetky Splny aktivujú taktiež dve protikladné a vzájomne sa dopĺňajúce znamenia na kolese zverokruhu: tento mesiac sa pozornosť upriamuje na os Býk - Škorpión. Táto polarita súvisí s naším vzťahom k sexualite a s tancom medzi našou snahou o zachovanie stability, známosti a pohodlia a evolučným imperatívom neustále sa meniť, rásť a transformovať. 


Os Býk - Škorpión súvisí aj s našimi financiami, zdrojmi a majetkom a s tým, ako vyvažujeme spoliehanie sa na seba a svoje vlastné zdroje a spoliehanie sa na iných a ich zdroje. Všetky tieto témy sú teraz v centre pozornosti.
Prijatie zložitosti a intenzity

Práve sme vstúpili do Sezóny Býka 2024 a zažili sme konjunkciu Jupitera s Uránom v znamení Býka, ktoré je stále veľmi aktívne. Energia sa presúvala z jangového, ohnivého, kardinálneho znamenia Barana do jinového, zemského, pevného znamenia Býka, ktoré tiahne k jednoduchosti, pohodliu a pomalosti.


V období roka, ktoré je zamerané na prehlbovanie nášho vtelenia, pestovanie sebestačnosti a obnovenie kontaktu s našou prirodzenou hodnotou, vrhá Spln Mesiaca v Škorpiónovi svetlo na naše vzťahy s inými ľuďmi a ich zdrojmi, hodnotami a financiami, ako aj na otázky týkajúce sa sexuality, zapletenia a moci.


Táto lunácia zdôrazňuje výzvu prijať zložitosť a zdokonaliť našu schopnosť orientovať sa v emocionálnej intenzite, pričom poukazuje na potrebu radikálnej surovej úprimnosti. V tomto období môžeme očakávať, že sa odhalia tajomstvá a na svetlo sa dostanú mocenské hry a pokusy o manipuláciu.


Tento Spln Mesiaca nám ponúka príležitosť čeliť svojim tieňom, získať väčší prehľad o našom nevedomí a psychológii, a najmä o tom, ako naše potlačené emócie, odopreté potreby, nepriznané túžby a nespracovaná bolesť potichu riadia naše rozhodnutia a správanie.


TIP💡: Ak sa chcete ponoriť hlbšie do práce s podvedomím, aby ste uvoľnili priestor svojmu rastu, šťastiu a následne aj vašej manifestačnej schopnosti, využite časovo limitovanú akciu na transformačný online program PRÁCA S TIEŇMI: UVOĽNENIE BLOKOV A TRÁUM MINULOSTI LIEČENIE VNÚTORNÉHO DIEŤAŤA ❣️ Aktuálne so ZĽAVOU 70% /platí do 25. apríla 2024/ ❣️ Bližšie info >> PRÁCA S TIEŇMI❣️


PRÁCA S TIEŇMI: UVOĽNENIE BLOKOV A TRÁUM MINULOSTI LIEČENIE VNÚTORNÉHO DIEŤAŤA

Spln Mesiaca v Škorpiónovi v kvadratúre s Plutom: Transformácia vzorcov a osvetľovanie tieňov

Aj keď nejde o zatmenie, Spln v Škorpiónovi je ďalšou emocionálne intenzívnou lunáciou: okrem toho, že je v intenzívnom znamení Škorpióna, je aj v tesnom kvadráte s Plutom, moderným vládcom Škorpióna a tohto Splnu.


Pluto, ktorý teraz prechádza prvými stupňami Vodnára, je planéta spojená s vývojom duše, s cyklami smrti a znovuzrodenia a s emocionálnou a psychologickou transformáciou. Plutova energia je prenikavá, intenzívna a niterná. Táto planéta sa spája s našimi najhlbšími obavami aj skutočnými túžbami, s našou nespracovanou bolesťou a s našimi nevyjadrenými darmi, zahŕňa všetko, čo pretrváva v nevedomí, v tieni.


Táto konfigurácia zdôrazňuje výzvu, aby sme prekročili povrchné uvedomovanie si bezprostredne vznikajúcich emócií a preskúmali, čo je ich jadrom, čo sa skutočne spúšťa, aké časti sa aktivujú a aké je spojenie s našimi minulými skúsenosťami.


Približne v tomto čase budeme mať príležitosť jasnejšie vidieť automatické vzorce reakcií, na ktoré sa štandardne spoliehame, kedy vznikli, čo chránia a aké emócie si nedovolíme cítiť.


Výzvou pre nás pri tomto Splne Mesiaca v Škorpiónovi je rozpoznať zaužívané stratégie zvládania a obranné mechanizmy, ktoré sme prevzali v detstve, a pracovať na ich premene /presne k tomuto všetkému je určená PRÁCA S TIEŇMI/Slnko v Býkovi nám zasa pripomína, že táto skúsenosť musí byť somatická, nielen intelektuálna, že emocionálna energia sa musí pohybovať a uvoľňovať prostredníctvom tela...


TIP💡: Chcete vedieť prečo sa aprílový Spln Mesiaca označuje aj ako RUŽOVÝ MESIAC? Dozviete sa o tom viac v časti webu určenej mágii Mesiaca >> MOONOLÓGIA.

Naučiť sa odísť, keď je čas

Slnko a Mesiac v kvadratúre s Plutom vo Vodnárovi vytvárajú konfiguráciu odborne nazývanú T-kvadrát, ktorá aktivuje tri zo štyroch fixných znamení. Toto planetárne usporiadanie naznačuje všeobecnú tendenciu držať sa toho, čo máme, pevne sa toho držať, potrebujeme mať pocit kontroly a ťažko sa vzdávať. Pozvánkou pre nás je dôverovať, že to, čo je pre nás určené, zostane, a naučiť sa to pustiť, keď je na to čas.


Lev je jediným fixným znamením, v ktorom neprechádzajú planéty, a to je frekvencia, ktorú sme pozvaní stelesniť ako spôsob vyrovnávania súčasných energií. Je to pozvanie pestovať tvorivosť a prikloniť sa k tomu, čo nám dáva pocit života, čo podporuje našu vitalitu, čo nám prináša radosť, čo nám pomáha otvoriť srdce a autenticky sa vyjadriť.


Mars v konjunkcii s Neptúnom v Rybách: Uvoľnenie nepravdivých túžob

Mars je starobylým vládcom Škorpióna a štúdium jeho stavu nám ponúka viac poznatkov o energii tohto Splnu. V čase, keď nastáva Spln Mesiaca, Mars dokončuje svoj cyklus dvanástimi znameniami Zodiaku a stretáva sa s Neptúnom na neskorých stupňoch Rýb.


Toto spojenie má silnú energiu uzavretia a prináša nám výzvu, aby sme sa vzdali svojej pripútanosti k egoistickým túžbam, túžbam, ktoré už nie sú pravdivé, túžbam, ktoré nie sú v súlade s cestou našej Duše.


Prechody zahŕňajú veľa prepúšťania a v tomto období môže vyplávať na povrch hlbokýsmútok, ktorý je potrebné spracovať, môže sa vyskytnúť nejaký smútok aj nejaké rozčarovanie či situáciu, v ktorej sa budú potrebovať rozhodnúť niečo ukončiť.


Je to čas na uvoľnenie starých snov, očakávaní a možností, čas na vytvorenie priestoru pre vznik nových túžob, pre vznik nových impulzov.

Want to read more?

Subscribe to jove.sk to keep reading this exclusive post.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page