top of page
POKLADY VENUŠE Blog
Názov príspevku
SPLN MESIACA V KOZOROŽCOVI JÚN 2024: EMOCIONÁLNE DOZRIEVANIE & DEMONTÁŽ ZASTARALÝCH VNÚTORNÝCH ŠTRUKTÚR
© Copyright

NOV MESIACA V STRELCOVI NOVEMBER 2022: ČAS VYZVAŤ SVOJE STRACHY & OTVORIŤ NOVÚ KAPITOLU ŽIVOTA

Updated: Nov 21, 2022

Nov Mesiaca v Strelcovi 23. novembra 2022 (23:57 hod.) upriamuje našu pozornosť na nášho dobrodružného ducha, ako aj na to, ako interagujeme s novými perspektívami. Každý Nov Mesiaca je jedinečný a ponúka svoju vlastnú mágiu riadenú astrologickou energiou, do ktorej každý mesiac spadá. Mesiac, podobne ako Slnko, cyklicky prechádza všetkými dvanástimi znameniami zverokruhu. Mesiac prechádza do nového znamenia zverokruhu každých dva a pol dňa, pričom úplné koleso zverokruhu trvá niečo cez dvadsaťdeväť dní.

Keď je Nov Mesiac umiestnený v určitej astrologickej energii, preberá túto vibráciu a ovplyvňuje naše emócie s touto frekvenciou. Táto energia nám dáva každý mesiac podrobný návod k tomu, ktorým smerom sa sústrediť a upriamiť našu pozornosť, na aký aspekt v nás samých. Novolunie v Strelcovi prichádza ako závan čerstvého vzduchu po tom, čo uplynuli všetky silné kozmické energie predošlých mesiacov. Nov Mesiaca predstavuje začiatok nového lunárneho cyklu a v rámci tohto nového lunárneho cyklu je prísľubom nových začiatkov, nových dobrodružstiev a nových momentov prebudenia. Dovoľte temnej nočnej oblohe, aby bola vašou nádobou na znovuzrodenie. Dovoľte, aby sa stala vašou príležitosťou stlačiť tlačidlo resetovania v akejkoľvek oblasti vášho života. Resetovanie vášho života často zahŕňa vedomé rozhodnutie robiť veci inak. Zahŕňa to nastavenie nových návykov, nový prístup k veciam a rozprávanie nového príbehu. Vezmite tie všetky bolesti, zranenia a problémy minulosti a použite ich ako svoje palivo na napísanie svojho šťastného konca. Pripravení dozvedieť sa viac o tom, ako na to? Pokračujte v čítaní...

NOV MESIACA V STRELCOVI NOVEMBER 2022 www.jove.sk

Art by Emilia Nora Elina


Čo pre nás reprezentuje Nov Mesiaca v Strelcovi?

Toto je silný Nov Mesiaca na precítenie nášho potenciálu a stanovenie zámerov, ktoré ho podporujú. Často sa zastavíme pri tom, čo sme vlastne schopní dosiahnuť. Sabotujeme sa priamo pred cieľom bez toho, aby sme vedeli, čo by sa stalo, keby sme to skutočne zvládli. Niektoré programy z tohto správania pochádzajú zo strachu z neznámeho, niektoré zo strachu z úspechu a niektoré zo strachu zo zlyhania. Všetko však pochádza z miesta strachu. A ukazuje sa nám to v podobe myšlienok „čo keby“, ktoré potláčajú naše pozitívne vízie a posielajú nás na zostupnú špirálu úzkostných alebo deštruktívnych myšlienok.


Tento Nov Mesiaca v Strelcovi je našou príležitosťou odstúpiť od svojho strachu a položiť si otázku, čo ak sa stane ten najlepší prípad? Čo ak to všetko vyjde? Kým by som potom bol/-a? Ako by ma začali vnímať ostatní? Prinieslo by mi to väčší pocit istoty, pohodlia, bezpečia, uznania či lásky?


Strelec predstavuje Pravdu. Jeho energia vždy hľadá Pravdu a pripomína nám, že niekedy je k tomu potrebné prepísať naše vlastné vnútorné pravdy / resp. presvedčenia. Všetci zažívame svoje vlastné príbehy a pravdy, ktoré si rozprávame o našich životoch. Dívame sa na život skrze vlastné perspektívy, ktoré formujú naše predpoklady a očakávania o nás samých a o svete okolo nás.

Want to read more?

Subscribe to jove.sk to keep reading this exclusive post.

留言

評等為 0(最高為 5 顆星)。
無法載入留言
似乎有技術問題。請重新連線或重新整理頁面。
bottom of page