top of page
POKLADY VENUŠE Blog
Názov príspevku
RITUÁL PRE NOV MESIACA V BLÍŽENCOCH 2024 + KRIŠTÁLY PRE SPIRITUÁLNU PRÁCU S TÝMTO NOVOM MESIACA
© Copyright

NOV MESIACA V PANNE 2023: ČAS LIEČENIA & VYTVORENIE PEVNÝCH ZÁKLADOV PRE NADCHÁDZAJÚCE ZMENY

Updated: Sep 12, 2023

Nov Mesiaca v Panne 2023, ktorý nastáva 15. septembra 2023 (03:39 hod.) prichádza v období, keď máme šesť hlavných planét vo svojom retrográde. Táto silná retrográdna energia v rámci Novolunia nás môže vtiahnuť ešte viac dovnútra a do minulosti a prinútiť nás, aby sme sa spätne pozreli na predošlé udalosti nášho života a uistili sa, že plne chápeme, kde sme boli, skôr než sa pohneme vpred. Keď sa toľko planét pohybuje retrográdne, môžeme mať pocit, akoby sa život alebo určité situácie úplne zastavili. Môže byť náročnejšie posunúť sa ďalej vpred alebo vedieť, ako zmeniť dynamiku udalostí. Možno si budeme musieť ešte chvíľu posedieť v týchto energiách, kým nájdeme cestu vpred. Tento Nov Mesiaca v Panne 2023 je posledným pred blížiacou sa Jesennou rovnodennosťou a zároveň pred začiatkom obdobia zatmení, čo znamená, že nám pripravuje základy pre zmeny, ktoré majú prísť. Aj keď zrejme ešte stále budeme veľmi silno pociťovať stagnáciu zo všetkej tej retrográdnej energie, toto Novolunie môže na nás pôsobiť ako akýsi bod obratu, ktorá nám pomôže oslobodiť sa od toho starého a nájsť konečne cestu vpred. Hoci sa zmena energie bude odhaľovať pomalšie, môže sa stať, že na chvíľu pocítime vítanú úľavu po období pocitu zaseknutosti či stagnácie. Možno si budeme chcieť dlhšie vychutnávať tento "nový výhľad" alebo si "namočiť nohy" tam, kde sme v živote ocitli. Vďaka tomuto času sa môžeme cítiť lepšie prispôsobení, lepšie pripravení a lepšie prijať našu situáciu a to, kam sa presúvame. Panna je zemské znamenie, ktoré reprezentuje Bohyňa Panna, posvätným symbolom celistvosti, vnútorného božstva a zvrchovanosti. Bohyňa Panna, ktorá vládne Panne, nie je na nikoho naviazaná, je zodpovedná za svoj vlastný život a plne napojená na božskú silu, ktorá žije v jej vnútri. A presne túto energiu Bohyne Panny môžeme využiť na to, aby nás viedla týmto Novoluním a pripomenula nám, že všetko, čo potrebujeme, je už dávno vo vnútri nás. Bez ohľadu na to, čo sa stane, Bohyňa Panna vie, že všetko je vždy v najlepšom poriadku. Vie, že vždy v sebe nájde silu, múdrosť a poznanie, aby prešla všetkým, čo jej príde do cesty. V praktickejšej rovine môžeme energie Novolunia v Panne nasmerovať aj na plánovanie, vytvorenie vyživujúcej rutiny a usporiadanie svojho života. Jeho energiu môžeme tiež využiť na metodický a praktický prístup ku všetkému, čo potrebujeme urobiť...

NOV MESIACA V PANNE 2023: ČAS LIEČENIA & VYTVORENIA PEVNÝCH ZÁKLADOV PRE NADCHÁDZAJÚCE ZMENY

Art by Emilia Nora Elina


Nov Mesiaca v Panne 2023 prináša detaily do našich zámerov a pripomína nám, že všetko, čo stojí za to, sa oplatí robiť poriadne, až do detailov. Toto Novolunie nám poskytuje priestor na to, aby sme dokázali vniesť formu do našich vízií. Panna nás učí vyhrnúť si rukávy a vykonať tvrdú prácu potrebnú na zhmotnenie reality, v ktorej chceme žiť.


Energia Panny nám tiež pomáha prijať naše autentické Ja a zároveň ho prijať so súcitom, odpustením a silou. Nezáleží na tom, či máte vo svojom horoskope dominujúcu Pannu, alebo nie. Sezóna Panny nám prináša príležitosť ukázať sa takí, akí skutočne sme, a uvedomiť si svoju prirodzenú hodnotu. Je to čas, keď sa môžeme zbaviť pochybností o sebe, perfekcionizmu a sebakritiky, a vstúpiť do svojho najvyššieho potenciálu. Ukazuje nám, kým by sme mohli byť, keby sme si dovolili naplno vstúpiť do svojej sily.


Sezóna Panny je tiež časom hľadania rovnováhy medzi tým, kým by sme sa mohli stať, a tým, kým sme práve teraz. Panna nám pripomína, že ak sa budeme neustále porovnávať s našou ideálnou verziou, zrejme nikdy nezažijeme skutočné šťastie. Na druhej strane, ak prestaneme rásť a snažiť sa stať lepšou verziou seba samých, budeme stagnovať a môžeme sa stať nešťastnými. Preto je tak dôležité nájsť rovnováhu medzi prijatím seba samých takých, akí sme, a zároveň túžbou transformovať sa na novú verziu seba samých. Otázkou však zostáva: Ako môžeme milovať samých seba, takých akí sme, a zároveň pracovať na tom, aby sme sa stali svojou budúcou, vylepšenou verziou samého seba?


Prvým krokom k prijatiu seba samého je zbaviť sa podmienok, ktoré musíte splniť, aby ste (sa) mohli milovať. Často si kladieme nesplniteľné nároky, a keď ich nesplníme, prepadáme hanbe, rozpakom, pochybnostiam o sebe samých a tomu, čo by sme mali. Máme tendenciu skrývať svoje chyby a premýšľať nad nimi, pričom zabúdame, že nás ostatní milujú takých, akí sme, a chcú nás podporiť. Máme pocit, že sme jediní, ktorí niečo prežívajú, a že všetci ostatní majú svoj život usporiadaný oveľa lepšie ako my. Tiež sa porovnávame s inými bez toho, aby sme ich poznali alebo rozumeli ich vlastným bojom, s ktorými sa potrebujú vysporiadať oni sami, za závesom reflektorov spoločnosti. Hovoríme si, že musíme spĺňať určité kritériá, aby nás iní milovali alebo aby sme mali radi sami seba. Možno dokonca posudzujeme svoju hodnotu podľa toho, čo robíme, a nie podľa toho, kým sme...


Pri práci s energiou Panny je čas uvedomiť si podmienky, ktoré si kladieme, aby sme získali lásku a prijatie. Akú nemožnú úroveň perfekcionizmu si držíte a prečo? Začnite akceptovať, že ste hodní lásky, prijatia a splnených snov. Nemusíte byť dokonalí, aby ste prijímali lásku a boli jej hodní. Nemusíte robiť nič viac, než byť tým, kým ste práve teraz...Čo pre nás znamená Nov Mesiaca v Panne 2023

Odpustenie si týchto vecí, vďaka ktorým sa cítite nehodní, môže byť dlhý proces. Dovoľte, aby vám toto septembrové Novolunie v Panne pomohlo prijať vašu hodnotu a vypestovať si život, ktorý je plný všetkého, čo si zaslúžite. Vedzte, že si zaslúžite lásku, zaslúžite si šťastie a zaslúžite si ľudí, ktorí vás prijímajú takých, akí ste. Nie sú to veci, ktoré by ste museli prekonávať. Sú skôr vaším prirodzeným ľudským právom...


Všetko sa začína hlbokým sebaprijatím a ocenením seba samého napriek všetkým skúsenostiam, ktoré vo vás mohli vyvolať pocit bolesti, hanby alebo nehodnosti. Čo potrebujete vyliečiť, aby ste začali cítiť svoju hodnotu a vedeli, že ste dosť dobrí? To je jadrom energie Panny.Novolunie je výborným časom, kedy si môžete napísať "ľúbostný list" o všetkých svojich daroch a schopnostiach, ktoré môžete odovzdať svetu. Je to čas, kedy by ste si mali dopriať väčší súcit sami so sebou. Je to čas na vymedzenie svojich hraníc vo vzťahu, ako k sebe samému, tak aj k druhým. Potrebujete byť ochotní povedať áno veciam, na ktorých záleží, a nie - bez pocitu viny - veciam, ktoré živia vašu neistotu alebo pocit nedostatku. Niektoré z týchto hraníc sa budú týkať vás samých, vrátane vašich myšlienok a zvykov. Iné sa budú týkať vašich priateľov, kolegov či iných partnerov. V tomto období sa zosúlaďte s prvkom Zeme, aby ste precítili, kde potrebujete hranice, a potom vedeli, že ste hodní ich dodržiavať.


Panna nás tiež inšpiruje k tomu, aby sme prostredníctvom svojich zámerov prijali dlhodobé záväzky. V túto noc môžete vidieť ďaleko do budúcnosti a cítiť ju v celom svojom bytí. Ako chcete, aby váš život vyzeral o päť alebo desať rokov? Čo môžete urobiť už dnes, aby ste to k tomuto cieľu priblížili?


Pri písaní zámerov pre tento Nov Mesiaca v Panne 2023 sa vcíťte do sily svojich praktík a rituálov. Malé veci, ktoré každý deň robíte so zámerom, sa stanú rituálmi vo vašom živote. To, ako sa ráno zobudíte, môže byť rituál. Vypiť si šálku ranného čaju či kávy môže byť rituál. Rituálom môže byť písanie denníka. Tieto rituály sa stanú základom pre manifestáciu vašich zámerov. Udržiavajú oheň vašich snov ešte dlho po tom, čo prešiel Nov Mesiaca, a dokonca aj počas tých najroztržitejších období.Rituály nám tiež pomáhajú definovať plynutie času. Panna nám pripomína, že náš čas je obmedzený a že s ním potrebujeme zaobchádzať ako so vzácnym zdrojom. Pri tomto Nove Mesiaca 2023 sa vcíťte do toho, aké rituály vám môžu pomôcť pomaly, krok za krokom, budovať vaše vízie. Panna nám pripomína, že sa nemusíme ponáhľať, aby sme dosiahli svoj cieľ. Cesta za našimi snami je rovnako napĺňajúca ako ich dosiahnutie. Dôležité je, aby sme si vytvorili pevné základy, ktoré sa nezlomia ani tvárou v tvár nepriazni osudu...


Keď si budete vytvárať a zaväzovať sa k rituálom, ktoré vám pomôžu dopracovať sa k vašim víziám, zahrňte do nich aj rituály liečenia. Panna je jedným z najväčších liečiteľov zverokruhu. Pripomína nám, že naše zranenia nás môžu sabotovať spôsobmi, ktoré najmenej očakávame. Ak chceme mať skutočne pevné základy, potrebujeme najprv zaceliť trhliny vo svojej duši. Keď máme nespracovaný smútok alebo traumu z minulosti, vytvára to v našom systéme energetický šum. Rozptyľuje nás, vyvádza z kurzu a vyvádza nás z prítomného okamihu. Naše zranenia môžu privolať situácie, ktoré opakujú našu minulosť a spôsobujú v našom živote chaos.


Want to read more?

Subscribe to jove.sk to keep reading this exclusive post.

Yorumlar

5 üzerinden 0 yıldız
Henüz hiç puanlama yok

Puanlama ekleyin
bottom of page