top of page
POKLADY VENUŠE Blog
Názov príspevku
PORTÁL 77 (7. JÚL): SPIRITUÁLNY VÝZNAM GALAKTICKEJ BRÁNY (CHANNELING)
© Copyright

RITUÁL PRE NOV MESIACA VO VODNÁROVI FEBRUÁR 2024: PREBUDENIE SA DO SVOJEJ LIEČIVEJ SILY A POTENCIÁLU + MEDITÁCIA S ARCHANJELOM RAFAELOM

Updated: Feb 9

Dostávame sa na vrchol portálu Vodnára, ktorý sa začal prechodom Pluta a Slnka do Vodnára a ktorý teraz vrcholí Novom Mesiaca 9. februára v tomto vzdušnom znamení spolu s Merkúrom, Marsom (13. februára) a Venušou (16. februára). Nový cyklus označený aj ako Rok Draka, nakoľko tento Nov Mesiaca označuje začiatok nového lunárneho roka, ktorého posolstvom je práve byť posilnení, konať čestne, ušľachtilo a predovšetkým odvážne stáť pevne za tým, kým sme, a za svojím osobným cieľom. Drak predstavuje nás ako posilnených jednotlivcov a druh, ktorý sa teraz znovuzrodil, prebúdza sa z nášho zlatého kokónu, ktorý predstavuje monádu a naše opätovné spojenie s ňou. Rok, v ktorom sa konečne oslobodzujeme, keď pokračujeme v rozpoznávaní svojej božskej sily a vstupujeme do nového cyklu vedomého tvorenia a suverenity, v ktorom nás riadi len naše božské Ja. Vlastníme sami seba a svoju osobnú trajektóriu, vždy v súlade s Božou vôľou a nikým iným. Toto je naše prebudenie Draka, pretože práve do toho ľudstvo, metaforicky reprezentované drakom, teraz vstupuje, do vedomejšieho spôsobu života, keď získava Pravdu o tom, kým skutočne je... využite tento portál ku svojmu liečeniu a prebudeniu sa do svojej skutočnej sily a potenciálu. Tento rituál pre Nov Mesiaca vo Vodnárovi 2024 vám k tomu dopomôže....


RITUÁL PRE NOV MESIACA VO VODNÁROVI FEBRUÁR 2024: PREBUDENIE SA DO SVOJEJ LIEČIVEJ SILY A POTENCIÁLU + MEDITÁCIA S ARCHANJELOM RAFAELOM

© Art by Emilia Nora Elina


Hlavnou podstatou Vodnárskeho portálu a Éry, do ktorej vstupujeme, je posolstvo o znovuzískaní našej individuálnej sily, na ktorú sme už dávno zabudli v dôsledku eónov falošného programovania. Posolstvo mentálneho, emocionálneho a fyzického oslobodenia od otroctva, ktoré pretrvávalo po stáročia, a posolstvo zodpovednosti, pretože uvedomenie si toho, kto sme, a našej osobnej cesty zahŕňa plnú zodpovednosť za všetko, čo si myslíme, cítime a robíme, pretože už niet koho obviňovať.


Toto je portál, ktorý zdôrazňuje znovuzískanie moci, aby sme potom mohli vidieť tú istú Božskú silu vo všetkých, spojiť sa ako Jedna rodina a priniesť zmenu, ktorú chceme vidieť v spoločnosti a na našej planéte, zmenu, ktorú poháňa Urán, vládnuca planéta Vodnára, ktorá je tiež spojená s týmto Mesiacom.


Pluto aj Urán sú mocné Sily, ktoré tomuto Mesiacu dodajú veľmi prudkú energiu, aby sme sa prispôsobili zmene, ktorú sme vytvárali zvnútra. Najmä Urán nás bude tlačiť k tomu, aby sme pracovali na prijatí, na odovzdaní sa, pretože sú veci, ktoré nemôžeme zmeniť a ovplyvniť, a zmena, ktorú ľudstvo teraz zažíva, bude pokračovať vo svojom prekliatí v čase a priestore.


Prispôsobenie sa zmenám je v tomto období veľmi dôležité, pretože ako budeme pokračovať v práci na osobnom a kolektívnom oslobodení, môžu sa objaviť výzvy, ktoré nám pomôžu rásť, a len vďaka pochopeniu toho, ako vesmír všetko reorganizuje a usporadúva, čo je často prostredníctvom toho, čo pociťujeme ako chaos, sa môžeme naučiť byť v ňom pokojní a orientovať sa v nepokoji, ktorý prichádza, keď sa dostávame na nový breh.


Urán nám prichádza ponúknuť veľmi dôležitú lekciu: oslobodenie od kontroly, s ktorou sa ľudia veľmi ťažko vyrovnávajú. Avšak aj napriek tomu, že naša ľudská myseľ nevie, kam smerujeme. Ak sa naučíme počúvať svoju dušu a svoj vnútorný kompas, budeme sa vždy cítiť bezpečne, pretože budeme vedieť, že vždy smerujeme správnym smerom pre nás a pre Všetkých.


Tento mesiac je kľúčový pre všetkých, ktorí so sebou pracujú, aby dosiahli nové zasvätenie na svojej ceste vzostupu. Február je iniciátorom, rozsievačom a katalyzátorom Novej éry, ktorú ukotvujeme, zvnútra, a ktorej zhmotnenie si vyžiada čas.


Nové generácie, duše, ktoré sa teraz rozhodujú opustiť túto rovinu, budú mať teraz vďaka svojmu úsiliu ako Jedna vesmírna rodina možnosť voľby presunu do harmonickejšej dimenzie. Portál Vodnára iniciuje nový planetárny cyklus, v ktorom je životne dôležitá práca s opätovným prepojením nášho ľudského Ja s naším božským, s cieľom sebaoslobodenia a znovuzískania suverenity.


Nový cyklus, v ktorom nás naše vzťahy, najmä tie, ktoré sú založené na egoistických očakávaniach a kontrole, začnú žiadať o uzavretie, pretože teraz smerujeme do rovnocenného, harmonického a rešpektujúceho priestoru, v ktorom naše partnerstvá odrážajú rovnakú vnútornú lásku a súcit.


Na makroúrovni bude padať viac falošných štruktúr, pretože budeme naďalej pomáhať Vyšším silám pri obnove organických mriežok Zeme, čím vytvoríme svetlejšiu trajektóriu pre Novú Zem. Oslobodenie prichádza pre všetkých a našou hlavnou úlohou ako vzostupujúcich duší je stále zostávať vo Vyšších srdciach, vyvažovať ego a odovzdávať sa Božskej vôli, pretože to je vôľa, s ktorou sme teraz zosúladení, a robiť len to, čo prináša viac lásky, mieru a harmónie pre všetkých.


Nastavte si svoje zámery, milovaní. Rozhodnite sa slúžiť len svojej Božskej vôli a najvyššej trajektórii pre všetkých. Odovzdajte sa svojej monáde a plánu Božieho Ja s vedomím, že máte k dispozícii lásku, múdrosť a silu na naplnenie cesty, ktorú ste si kedysi naplánovali pre tento život.


Prajem vám láskyplný prechod, milovaní. Nech sa vždy rozhodnete prebývať v slobode a Pravde svojho zvrchovaného Božieho Ja. (Preklad channelingu Natalie Alby)


Aby sme to všetko zhrnuli, februárový Nov Mesiac vo Vodnárovi 2024 odkrýva mnohé bohaté vrstvy energie. Ponúka silné liečivé vibrácie, ktoré nás môžu viesť k tomu, aby sme sa spojili s liečiteľom vo svojom vnútri a odomkli ho. Zároveň nás inšpiruje k slobode, spontánnosti a zmene.


Popri tom všetkom sa v nás varí aj nepokojná energia, ktorá nás môže prinútiť zmeniť smer alebo urobiť niektoré posuny, ktoré sme nečakali.


Všetky tieto energie spolu vytvárajú silný čas na našej vesmírnej oblohe a silný začiatok lunárneho nového roka.Ak si prajete aktivovať samoliečbu a stanoviť si zámery na nasledujúci mesiac, v nasledovnej časti vám ponúkam rituál, ktorý vám k tomuto dopomôže...RITUÁL PRE NOV MESIACA VO VODNÁROVI 2024

Tento rituál je najlepšie vykonávať v období od 8. do 16. februára 2024.


Budete potrebovať:


Postup rituálu:

1.) Pomocou nástroja na čistenie aury začnite na vrchu hlavy a postupujte smerom nadol po tele. Počas čistenia aury môžete recitujte nasledovné.


"Čistím a uvoľňujem všetky energie minulosti, ktré už viac neslúžia môjmu najvyššiemu dobru. Čistím a uvoľňujem energie, ktoré ma zaťažujú. Čistím a uvoľňujem všetko, čo mi bráni v prijímaní radosti a hojnosti života. Som spojená/ý so svetlom a slobodou. S touto ľahkosťou v duši môžem byť sama/sám sebou."


Teraz vyčistite svoj priestor a okolie a počas čistenia si pokojne odrecitujte nasledujúce slová.

Want to read more?

Subscribe to jove.sk to keep reading this exclusive post.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page