top of page
POKLADY VENUŠE Blog
Názov príspevku
PORTÁL 77 (7. JÚL): SPIRITUÁLNY VÝZNAM GALAKTICKEJ BRÁNY (CHANNELING)
© Copyright

SPLN MESIACA V BARANOVI 2023: PREBUDENIE VNÚTORNÉHO OHŇA & ODHALENIE CESTY DUŠE + DENNÍKOVÉ VÝZVY

Updated: Sep 26, 2023

V čase, keď nám svieži vánok ohlásil príchod jesene a začiatok Sezóny Váh, je nebeské predstavenie pripravené zapáliť náš vnútorný oheň. Predstavte si to: žiarivý Spln Mesiaca, ktorý sa nachádza v asertívnom objatí Barana a oblieva svet svojou svetelnou žiarou. Nie je to len vesmírna prehliadka; je to naše pozvanie - výzva z Vesmíru, aby sme sa vydali na hlbokú cestu do svojho vnútra, a zapálili oheň nášho spirituálneho Bojovníka. V tomto podmanivom nebeskom tanci prichádza Spln v Baranovi, ktorý vrcholí 29. septembra 2023 o 11:57 hod., ako nositeľ pochodne a osvetľuje cestu k nášmu životnému poslaniu. Je to nádherná nebeská udalosť, ktorá presahuje obyčajné pozorovanie hviezd; je to kozmický rozhovor s vašou dušou, ktorý vás nabáda, aby ste sa napojili na svojho vnútorného bojovníka a zamerali sa na skúmanie svojho životného cieľa a rozvíjajúcu sa cestu duše. Skôr než sa ponoríme do astrológie a spirituálneho významu tohto nebeského úkazu, venujte chvíľku svojho času predstave jasu Splnu Mesiaca v Baranovi, ktorý vrhá svoje éterické svetlo na celý svet, zrelý na transformáciu. Je to chvíľa na pozastavenie sa, zamyslenie a uvoľnenie, ale čo je dôležitejšie, je to príležitosť roznietiť oheň svojej duše, oživiť svoje vášne a začať načúvať volaniu svojho životného cieľa. V tomto príspevku odhalíme význam Splnu Mesiaca v Baranovi 2023, preskúmame jeho dynamickú súhru so Sezónou Váh a zistíme, ako nás jeho ohnivá energia môže viesť na ceste sebarealizácie a posilnenia. Keď teda stojíte na prahu tohto nebeského predstavenia, otvorte svoje srdce múdrosti, ktorú vám táto lunácia ponúka, a dovoľte, aby sa žiarivé svetlo splnu Mesiaca v Baranovi stalo vašou sprievodnou hviezdou na ceste k sebapoznaniu a cieľavedomému životu. Pripravení dozvedieť sa viac? Pokračujte ďalej v čítaní...

SPLN MESIACA V BARANOVI 2023: ČAS PREBUDENIA VNÚTORNÉHO OHŇA & ODHALENIA CESTY DUŠE + DENNÍKOVÉ VÝZVY

© Art by Emilia Nora Elina


Spln Mesiaca so svojím svetelným pôvabom a energetickou rezonanciou má silu spomaliť nás, aby nás povzbudil k zamysleniu sa a vytvoril nám príležitosť zbaviť sa bremien, ktoré už nechceme niesť. Niekoľko týždňov predtým, počas Novolunia, sme si stanovili zámery a vizualizovali si svoj osobný cieľ. Spln Mesiaca nás teraz vyzýva, aby sme zhodnotili pokrok v plnení týchto predsavzatí.


Počas tohto obdobia introspekcie nám Spln Mesiaca osvetľuje oblasti, v ktorých by sme mohli podvedome brániť manifestácii našich zámerov. Pôsobí ako vodiace svetlo, osvetľuje tiene v našom vnútri a ponúka náhľad na to, ako ich vyniesť na svetlo von a transformovať.


Astrologické usporiadanie Slnka a Mesiaca počas Splnu vytvára energetickú os, ktorá ovplyvňuje naše myšlienky, emócie a správanie. V tomto prípade nám Spln Mesiaca v Baranovi a súbežné Sezóna Váh pomáhajú pochopiť vyššie aj nižšie frekvencie spojené s týmito znameniami. Bez ohľadu na naše osobné astrologické znamenia všetci rezonujeme s prvkami týchto energií. Spln Mesiaca odhaľuje, ako tieto frekvencie stelesňujeme vo svojom živote, a poskytuje návod, ako zvýšiť svoje vibrácie a zbaviť sa energií, ktoré bránia nášmu pokroku.


Zmena emocionálnych vzorcov a uvoľnenie hlboko zakorenených presvedčení si vyžaduje preniknutie do ich koreňových príčin. Vyžaduje si to hlboké uvedomenie si a pochopenie. A práve Spln Mesiaca nám dáva možnosť preskúmať tie aspekty nás samých, ktoré máme tendenciu držať v tieni, a pomáha nám odhaliť symbolický prepínač, ktorý môže iniciovať zmysluplnú transformáciu.


AKO VYUŽIŤ MAGICKÚ SILU SPLNU MESIACA

Splny Mesiaca však nie sú len o uvoľňovaní, ale umožňujú nám aj prijať energie, ktoré chceme preniesť ďalej. Pomáhajú nám uznať naše silné stránky, rozpoznať našu silu a zahriať sa vo svojom vnútornom svetle. Keď sa aktívne zapojíme do energie Splnu, môžeme sa pozdvihnúť nad nižšie frekvencie spojené s jednotlivými znameniami a dosiahnuť ich vyššie, žiarivejšie aspekty.


Posun a uvoľnenie zakorenených frekvencií je však proces, ktorý si vyžaduje úsilie a čas. Mnohé z týchto energií nás sprevádzajú už roky, a hoci sú Splny Mesiaca veľmi nápomocné pri zvyšovaní povedomia, trvalá zmena sa nemusí prejaviť zo dňa na deň.


Naša energia sa často podobá prepínaču, ktorý nám umožňuje rýchly prechod z jednej vibračnej úrovne na druhú. Objavenie a prepnutie tohto prepínača však môže byť obrovskou výzvou. Hoci posuny môžu byť rýchle, môžu si vyžadovať aj nepretržité uvedomovanie, aby sa želané zmeny stali trvalou súčasťou nášho života.ČO PRE NÁS ZNAMENÁ SPLN MESIACA V BARANOVI 2023

Baran, známy ako bojovník zverokruhu, stelesňuje ducha akcie, odhodlania a odvahy prekonávať prekážky, ktoré stoja v ceste našim snom. Baran, ktorému vládne živel ohňa a planéta Mars, nám vštepuje hlbokú myšlienku, že každý z nás v sebe ukrýva jedinečné životné poslanie - cieľ, ktorý pretrváva, kým neuposlúchneme jeho volanie. Odhalenie vlastného životného cieľa nie je jednoduché, môže to trvať roky alebo dokonca celý život.

/Pozn: Ak nechcete pátrať celý život po tom, čo je vaším životným poslaním, môžete využiť mocný nástroj v podobe Karmickej astrológie, ktorá predstavuje akýsi blueprint vašej duše./


Tento Spln Mesiaca nevyžaduje, aby ste mali v tejto chvíli úplne jasno o svojom životnom cieli. Namiesto toho ponúka príležitosť pocítiť, ako sa vo vás mieša. Akonáhle rozpoznáte svoj cieľ, bude na vás, aby ste sa oň usilovali. Nasledovanie svojho životného cieľa môže byť niekedy až zastrašujúce, pretože si môže vyžadovať zmenu kariéry, presťahovanie alebo rozchod s určitými ľuďmi či zvyklosťami. A práve Spln v Baranovi nás povzbudzuje, aby sme identifikovali a uvoľnili všetky prekážky, ktoré nám bránia v ceste k naplneniu nášho životného cieľa.


Want to read more?

Subscribe to jove.sk to keep reading this exclusive post.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page