top of page
POKLADY VENUŠE Blog
Názov príspevku
PORTÁL 77 (7. JÚL): SPIRITUÁLNY VÝZNAM GALAKTICKEJ BRÁNY (CHANNELING)
© Copyright

SEZÓNA VÁH 2023: ASTROLÓGIA, SPIRITUÁLNY VÝZNAM + KRIŠTÁLY & DENNÍKOVÉ VÝZVY

Updated: Sep 22, 2023

Koniec septembra nám už tradične prináša začiatok Sezóny Váh a obdobie Jesennej rovnodennosti. Je to deň plný paradoxov a nastoľovania harmónie medzi nimi, keď sa svetlo a tma dostávajú do rovnováhy, pričom deň a noc sedia oproti sebe v rovnocennom vnútornom rozhovore. Keď pozorujeme tieto dva protikladné stavy bytia, pripomíname si, že život bude vždy obsahovať dve protikladné možnosti, dva stavy, dve pravdy, dva odlišné smery naraz. Tieta dva zložité koncepty a starobylé entity Vesmíru môžu nielenže vzájomne koexistovať, ale navyše potrebovať tú druhú, aby mohli byť vyjadrením svojho plného Ja. Bez tmy by sme nevedeli, čo je svetlo, rovnako ako naše fyzické, hmotné Ja nemôže existovať bez svojho božského Ja, nášho najvyššieho Vedomia. A práve v tento deň si pripomíname, že nič v tomto svete, ani samotnom Vesmíre neexistuje izolovane. Oba protiklady sú len opačným koncom tej istej nádoby... a presne o tomto je Sezóna Váh 2023. Je to ideálny čas zamyslieť sa nad tým, čo pre vás osobne znamená rovnováha a harmónia, a ako ju viete čo najlepšie uviesť do nášho každodenného života, aby ste vytvorili vyživujúci priestor pre svoj osobnostný i duchovný rast. Začiatok jesene sa taktiež zhoduje s novými príležitosťami na iniciovanie väščieho pocitu mieru, nastoľovanie spravodlivosti a vzájomnej podpory. Pretože ako sa hovorí, ak chcete zmeniť svet, v ktorom žijete, začnite najprv u seba. Náš vonkajší svet je len odrazom toho nášho vnútorného. Pokračujte ďalej v čítaní a dozviete sa viac o astrológii, spirituálnom význame, ako aj o tom, ako vyťažiť maximum z tohto magického obdobia pre svoj spirituálny rast a nájdenie väčšej pohody a rovnováhy v živote...

SEZÓNA VÁH 2023: ASTROLÓGIA, SPIRITUÁLNY VÝZNAM + KRIŠTÁLY & DENNÍKOVÉ VÝZVY

Kedy sa začína a končí Sezóna Váh 2023?

Keď Slnko 23. septembra 2023 vstúpi do súhvezdia Váh, sme pozvaní vstúpiť do samotnej podstaty, ktorou je toto vzdušné znamenie. Aby sme sa ňou stali, učili sa od nej a začali prežívať svet jej optikou, až kým Slnko dňa 23. októbra 2023 neopustí toto znamenie, aby pokračovalo na svojej ceste transformačným znamením Škorpióna.


Aké poznanie prináša Sezóna Váh 2023?

Keď Slnko osvetľuje náš svet pod vplyvom tohto vzdušného znamenia, ktorému vládne Venuša, bohyňa Lásky, témy Váh v každom z nás vystupujú do popredia, aby sa vtelili a priniesli potrebné lekcie a múdrosť, ktorú aktuálne potrebujeme absorvovať. Bez ohľadu na to, či sú Váhy naším Slnečným alebo Mesačným znamením, alebo jednoducho sídlia v jednom z astrologických domov v našom horoskope alebo nie, každý z nás má v sebe aspekt Váh, ktoré pôsobia v rôznej miere a prejavujú sa v rôznych oblastiach nášho života.


Cesta Slnka zverokruhom sa riadi dvoma odlišnými kapitolami. Prvá polovica, od Barana po Pannu, je rozvojom nášho individuálneho Ja. Tieto znamenia sú zamerané na seba samého, zamerané na tvorbu i poznávanie toho, kto sme, a ponúkajú nám definíciu a jasnosť nášho jedinečného Ja. Druhá polovica astrologického roka, Váhy až Ryby, symbolizuje našu cestu von do sveta a náš vzťah k iným ľuďom, spoločnosti a životu ako takému.


Váhy sú teda miestom stretnutia týchto dvoch kapitol. Je to miesto, kde sa naše individuálne Ja stretáva s druhým. Predstavuje celoživotnú cestu skúmania a hľadania rovnováhy medzi sebou a druhými, a seba medzi ostatnými. Je to archetyp spolupráce a partnerstva, kde sa spájame, aby sme umocnili krásu a potešenie z ľudskej skúsenosti. Váhy predstavujú naše počiatočné uvedomenie si toho druhého.


Znamenie Váh nám ukazuje iné perspektívy a pomáha nám naučiť sa, ako nájsť rovnováhu a existenciu v rámci týchto rôznych a často protichodných perspektív a zároveň nájsť harmóniu vo svojom vnútri. Váhy sú našou jedinečnou príležitosťou vidieť a učiť sa očami toho druhého, prostredníctvom našich rozsiahlych a rozmanitých skúseností, názorov a jedinečných ciest.


Váhy nám pripomínajú, že na tejto Ceste nie sme sami a že v skutočnosti ostatní zohrávajú neoddeliteľnú úlohu pri budovaní našej jedinečnej identity a nášho pocitu vlastného Ja. Práve prostredníctvom tejto skúsenosti sa posúvame za hranice vlastného Ja.


Byť nažive znamená byť vo vzťahu - s druhými, so sebou samými a so svetom okolo nás. Práve prostredníctvom druhého niekedy zažívame slová, ktoré sme pripravení počuť, nežnosť, ktorú sme pripravení prijať, perspektívu, ktorú sme pripravení zažiť, kým v sebe nájdeme väčšiu otvorenosť. Druhí sú našim zrkadlom, cez ktoré sa môžeme vidieť jasnejšie. Niekedy sa nám podarí získať prístup k láske, keď ju ponúkneme tomu druhému. V živote jedoducho nemôžeme nebyť vo vzťahu. Ľudia okolo nás nás robia lepšími...


Ako teda vidieť z vyššie uvedeného, harmónia je hlavnou témou, ktorá ovplyvňuje zámery a ciele Váh, a toto vzdušné znamenie má silnú intuitívnu schopnosť vycítiť rovnováhu alebo nerovnováhu v energii okolo seba. Či už ide o rozhovor, vzťah, oblečenie, domácnosť, umelecké dielo alebo pracovisko, Váhy si vždy intuitívne uvedomujú, čo ten druhý potrebuje na dosiahnutie stavu pokoja, rovnováhy, krásy a spravodlivosti.Na čo si dávať pozor počas Sezóny Váh 2023?

Váhy sa často učia čítať druhého skôr, ako sa naučia čítať samy seba. Čítanie toho druhého znamená, že vieme, čo je v danom okamihu potrebné na vytvorenie pocitu rovnováhy alebo pocitu bezpečia v rámci interakcie a prostredia, bez ohľadu na to, či je to dlhodobo najautentickejšie alebo najvyrovnanejšie smerovanie. Ak sa však nalaďujeme na druhého skôr, ako sa naladíme sami na seba, môžeme tým vytvoriť odstup medzi naším konaním a našimi potrebami, túžbami a preferenciami. A aby sme to vyriešili, potrebuje obrátiť svoju pozornosť na znamenie, ktoré stojí priamo oproti znameniu Váh na astrologickom kolese, ktorým je znamenie Barana.


V astrológii každé znamenie zverokruhu existuje na osi v hlbokom partnerstve so svojím protikladným znamením. Tieto znamenia v zdanlivej opozícii sa nachádzajú ako partneri, pričom obe potrebujú toho druhého, aby sa mohli naplno zapojiť do života. Keď sa ocitneme v nepodporujúcom vyjadrení jedného zverokruhu, môžeme sa obrátiť na jeho opozíciu, aby sme hľadali usmernenie. /Pozn.: z tohto princípu vychádza aj Karmická astrológia./

SEZÓNA VÁH 2023: SPIRITUÁLNY VÝZNAM & DENNÍKOVÉ VÝZVY A KRIŠTÁLY PRE VAŠU SPIRITUÁLNU PRAX

V opozícii a partnerstve s Váhami sa nachádza prvé znamenie zverokruhu, Baran. Tak ako nás Váhy učia o tom druhom, Baran vyzýva Váhy, aby sa vrátili k sebe, naladili sa na vlastnú energiu nezávislú od energie toho druhého a spojili sa s vlastnými túžbami.


Want to read more?

Subscribe to jove.sk to keep reading this exclusive post.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page