top of page
POKLADY VENUŠE Blog
Názov príspevku
PORTÁL 77 (7. JÚL): SPIRITUÁLNY VÝZNAM GALAKTICKEJ BRÁNY (CHANNELING)
© Copyright

RUNY ~ PÔVOD, HISTÓRIA & ICH VÝZNAM PRI VEŠTENÍ, 2.časť

Updated: Jan 22, 2023

Ako som už spomenula v predošlej časti príspevku, runy sú nabité bohatou magickou históriou, a preto boli vysoko uctievané a používané s mimoriadnou opatrnosťou. V severských kultúrach, ako aj v ďalších kultúrach severnej Európy sa verilo, že majú silné veštecké schopnosti, a preto sa k nim pristupovalo veľmi vážne a s patričnou úctou. V tejto časti budeme pokračovať s podrobným popisom významu ďalších dvoch setov rún... pripravení? Poďme na to... (pre 1. časť klikni TU)

RUNY ~ PÔVOD, HISTÓRIA & ICH VÝZNAM PRI VEŠTENÍ, 2.časť

HEIMDALLOV AETT:

V severskej mytológii bol Heimdall strážcom bohov.


9. Hagalaz ᚺ - „Zdravas“

Hagalaz predstavuje krupobitie. Táto prírodná forma katastrofy, ktorá udrie z ničoho nič a má moc ničiť toľko potrebné plodiny, je obdobným znakom náhlych a katastrofických zmien. Podobne ako karta Veža v tarote, aj Hagalaz predstavuje nevyhnutnú zmenu, ktorá je mimo nášho dosahu. Ale to, ako deštruktívne sa to nakoniec stane, závisí od toho, či sme schopní v tej búrke udržiavať svoju dôstojnosť a dôveru v najvyššie dobro božieho plánu. Ako sa hovorí, niektoré búrky nám prichádzajú vyčistiť cestu. Hagalazovou lekciou je poučiť sa z našich ťažkostí a rásť prostredníctvom našich chýb. Táto runa nemá žiadny obrátený význam. KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Zničenie, prirodzený hnev, nekontrolované sily, test


10. Nauthiz ᚾ - „Potreba“

Nauthiz naznačuje naše potreby. Čo potrebujete, aby ste sa cítili emočne stabilný a naplnený? Venujete si dostatok času sebe samému na vyváženie práce, hry a odpočinku? Posúdenie toho, aké sú naše potreby a kde nám momentálne môžu chýbať, nám môže pomôcť lepšie sa starať o naše budúce ja, nemôžeme si nakoniec nalievať z prázdneho pohára. Môže to tiež znamenať oneskorenie, obmedzenie a výdrž. Je čas precvičiť si trpezlivosť. Nauthiz obrátený môže poukazovať na depresiu, chudobu a utrpenie. Podobne sa v tarote môžeme pozerať na kartu Pustovníka, ktorý istú dobu putuje životom sám, aby hlbšie nazrel a otočil svoju pozornosť dovnútra.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Potreba, obmedzenie, nezhody, odpor, prežitie


11. Isa ᛁ - „Ľad“

Isa predstavuje ľad. Je to symbol karty Viselec v tarote. Zdôrazňuje potrebu pozastaviť sa, počkať, aj keď môže dôjsť k pocitu uviaznutia v ľade, niekedy je potrebná prestávka, aby sa veci dostali na pravú mieru. Počkajte, kým zhromaždíte všetky informácie, všetky stránky príbehu, riadne urobíte svoj výskum alebo jednoducho dovolíte, aby sa vesmír rozvinul a prejavil v tom najlepšom čase. Môže to tiež naznačovať frustráciu alebo psychologické bloky. Isa nemá obrátený význam.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Pozastavenie, oneskorenie, nehybnosť, frustrácia


12. Jera ᛃ - „Úroda“

Jera je zástupcom úrody. Znamená to, že teraz môžeme žať, čo sme zasiali, a užiť si našu hojnosť. Ak nemáte pocit, že máte veľa požehnaní, môže to poukázať na to, že buď nastal prielom, alebo je čas urobiť bilanciu a vyjadriť vďačnosť za to, čo máte (budete prekvapení, ako vždy sa dá nájsť dlhý zoznam toho, za čo môžme byť v živote vďační)!

Predstavuje tiež životný cyklus a cyklickú povahu Matky Zeme. Nedá sa to zvrátiť.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Rok, záver, úroda, životný cyklus


13. Eihwaz ᛇ - „Tis“

V severskej mytológii je tis, Yggradisil, predstaviteľom Stromu života. Ako taký sa týka životného cyklu, podobne ako tarotová karta Smrti (označujúci smrť starého spôsobu bytia alebo životného obdobia, nie skutočnej smrti). Môže tiež predstavovať spoľahlivosť, dôveryhodnosť, osvetu a zmysel pre cieľ. Obrátene môže znamenať zničenie a zmätok. KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Prežitie, inšpirácia, vytrvalosť, posvätné poznanie


14. Perthro ᛈ - „Osud“

Toto je runa hráča a ako taká predstavuje pohár kociek alebo šťastie. Naznačuje to, že vplyv na život môže byť náhodný, takže môže dopadnúť dobre alebo nie. Ponaučením je naučiť sa chytiť ruku, ktorá vám bola poskytnutá, a pripraviť "z citrónov limonádu". V tarote by to bolo podobné karte Koleso šťastia. Môže tiež predstavovať skryté významy, tajomstvá a zmeny. Ak bude obrátená, môže to znamenať stagnáciu a stratu viery.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Osud, záhady, okultizmus, ženská plodnosť15. Algiz ᛉ - „Los“

Algiz je los, a tak predstavuje obranu a ochranu. Ak získate tento, znamená to, že máte vnútornú moc prejaviť svoje sny a že vás vaši duchovní sprievodcovia chránia na vašej ceste. Hovorí sa, že funguje ako štít, ktorý vás chráni pred zlom. Môže to tiež predstavovať prebudenie a silnú intuíciu. Ak sa to obráti, znamená to, že by mohlo existovať skryté nebezpečenstvo. KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Ochranca, opatrovník, prebudenie, odvaha


16. Sowilo ᛋ - „Slnko“

Sowilo je šťastný symbol Slnka. Predstavuje čas radosti, hojnosti, šťastia a úspechu. Je dôvodom na oslavu a môže taktiež znamenať úspech vašich cieľov, optimálne zdravie a elementárnu moc. Nemá to žiadny obrátený význam. V tarote je jeho kartou Slnko. KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Úspech, vitalita, inšpirácia, spravodlivosť

RUNY ~ PÔVOD, HISTÓRIA & ICH VÝZNAM PRI VEŠTENÍ, 2.časť


TYROV AETT:

Tyr, Boh severskej oblohy, predstavoval vojnu a spravodlivosť.


17. Tiwaz ᛏ - „Víťazstvo“

Tiwaz je predstaviteľom šípu bojovníka Boha Tyra. Ukazuje to, že ste schopní obstáť v čele všetkých svojich problémov a máte vynikajúce vodcovské schopnosti, autoritu a racionalitu. Môže to znamenať víťazstvo a uvedomie si vašich skutočných síl s ochotou obetovať sa.

Ak bude runa obrátená, môže to znamenať blokované tvorivé energie, nadmernú analýzu, nerovnováhu a nedostatok vášne. V tarote ju možno považovať za kartu Cisára.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Vodcovstvo, racionalita, víťazstvo, česť


18. Berkana ᛒ - „Breza“

Berkana je runa narodenia. Predstavuje Bohyňu brezy, a tak naznačuje plodnosť a tvorivosť, nielen skutočného zrodu (jeho tradičný význam), ale aj projektov, partnerstiev a znovuzrodenia. Naznačuje to duševný a fyzický rast, ako aj regeneračnú silu a oslobodenie ducha. Ak je runa obrátená, môže to poukazovať na rodinné ťažkosti, úzkosť, neopatrnosť a stratu kontroly. KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Plodnosť, rast, obnova, nové začiatky


19. Ehwaz ᛖ - „Kôň“

Ehwaz je kôň. Predstavuje dôveryhodnú pomoc človeka, našu jedinú formu prepravy v časoch minulých. Naznačuje to posun vpred a zmenu k lepšiemu s postupným, ale stálym pokrokom. Môže tiež poukazovať na tímovú prácu, dôveru a lojalitu. V opačnom význame, môže predstavovať nepokoj, túžbu po zmene, nedôveru alebo disharmóniu. Môže byť videná ako tarotová karta Milencov. KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Pokrok, pohyb, harmónia, dôvera, lojalita20. Mannaz “-„ Muž“

Mannaz predstavuje ľudstvo a mužstvo. Zahŕňa vlastnú identitu a vzťah k ostatným. Reprezentuje spoločenský poriadok a s touto runou možno očakávať spoluprácu. Obrátene, môže znamenať sebaklam, manipuláciu a izoláciu.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Humanita, sociálny poriadok, úmrtnosť, komunita, vzťahy


21. Laguz ᛚ - „Jazero“

Runa Laguz predstavuje živel vody a je tak spojená s našimi emóciami, snami a intuíciou. Naznačuje liečivú silu obnovy, zvýšenú predstavivosť a psychické schopnosti. Môže sa to týkať aj záhad, tajomstiev, neznámeho a podsvetia. Ak je runa obrátená, môže to poukazovať na strach, nesprávne posúdenie, nedostatok kreativity a vyhýbanie sa. Môžme ju v tarote považovať za kartu Veľkňažky.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: More, intuícia, predstavivosť, liečenie, sny, tajomstvá


22. Ingwaz ᛝ - „Plodnosť“

Ingwaz je runa plodnosti, ktorá predstavuje Boha Zeme menom Ing. Poukazuje na mužskú plodnosť, zdravé cnosti, zdravý rozum, dobré životné podmienky, silu, rodinu, odpočinok, ale aj "uväzovanie voľných koncov" vecí. Nemá žiadny obrátený význam. V tarote ju môžme považovať za kartu Hviezda. KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Tehotenstvo, vnútorný rast, cnosť, mier


23. Othala ᛟ - „Dedičstvo“

Othala je runa dedičstva. Rozpráva o našom trvalom odkaze, duchovnom dedičstve, hodnotách, ktoré sa prispôsobujú tomu, čo je skutočne dôležité, prosperite spoločnosti a základným hodnotám. Obrátene môže naznačovať zlú karmu a predsudky.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Dedičstvo, dedičstvo, duchovný rast, hojnosť


24. Dagaz ᛞ - „Úsvit“

Dagaz predstavuje svitanie. Ukazuje príchod nového veku a koniec nášho cyklu. Blížia sa nové začiatky a sú možné nové objavy, zvýšené povedomie a prebudenia. Predstavuje transformačnú silu zmeny, a poukazuje na to, že je vhodný čas pustiť sa do nových vecí. Posledný pozitívny symbol nádeje, istoty a bezpečia nemá obrátený význam. Táto runa korešponduje so zavŕšením cyklu v tarote s kartou Svet.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Deň, prebudenie, vedomie, jasnosť, nádej, rovnováha, rast


25. Odinova runa (voliteľná)

Ako už bolo spomenuté v prvej časti, niektoré sady sú dodávané s voliteľnou - prázdnou runou, ktorá naznačuje tajomstvá severského Boha stvorenia, ktoré majú byť udržané v tajnosti, v neznáme. Odráža skutočnosť, že nie je ešte čas mať všetky odpovede, a je to úplne v poriadku.

RUNY ~ PÔVOD, HISTÓRIA & ICH VÝZNAM PRI VEŠTENÍ, 2.časť


S Láskou,

UPOZORNENIE: Tento článok podlieha autorských právam, preto kopírovanie obsahu článku, resp. jeho častí, bez predošlého súhlasu nie je dovolené. Članok je možné zdielať prostredníctvom sociálnych sietí len v celom rozsahu aj s uvedeným linkom tejto webstránky. Ďakujem♥


Ak vás história a magický význam rún chytili hlboko za srdce, vyberte si svoj vlastný set rún vyrytých do pravých polodrahokamov, ktoré zvyšujú ich magický účinok. Nájdete ich v rozsiahlej ponuke nášho eShopu s možnosťou výberu z rôznych druhov polodrahokamov... >> Vojsť do eShopu

RUNY ~ PÔVOD, HISTÓRIA & ICH VÝZNAM PRI VEŠTENÍ, 2.časť

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page