top of page
POKLADY VENUŠE Blog
Názov príspevku
PORTÁL 77 (7. JÚL): SPIRITUÁLNY VÝZNAM GALAKTICKEJ BRÁNY (CHANNELING)
© Copyright

PORTÁL 7/7/7: HLBOKÁ CESTA K OSVIETENIU + MOCNÉ AFIRMÁCIE PRE VAŠU SPIRITUÁLNU PRAX

S prebúdzaním sa do 7. dňa 7. mesiaca v roku číslo 7 nás víta hlboký duchovný význam, ktorý tento dátum sprevádza. V oblasti numerológie a duchovnej symboliky je číslo 7 obdarené hlboko významnými posolstvami. Dnes, keď prechádzame portálom 7/7/7, sme vyzvaní, aby sme sa napojili na tieto energie a zamysleli sa nad ich potenciálom pre svoj duchovný rast a transformáciu. Význam čísla 7 siaha až do staroveku a je uznávaný naprieč všetkými kultúrami ako silno mystické číslo. Predstavuje vnútornú múdrosť, intuíciu a duchovné Vedomie, ktoré sa nachádza za hranicami našich fyzických zmyslov. Sedmička je číslo, ktoré vyvoláva hlbokú introspekciu, nabáda nás, aby sme hľadali odpovede vo svojom vnútri, a vyzýva nás, aby sme sa hlbšie spojili s duchovnými aspektmi nášho bytia. V numerológii sa číslo 7 často označuje ako číslo "hľadača". Stelesňuje hľadanie poznania, pochopenia a tajomstiev života, smrti a toho, čo je za nimi. Spája sa s duchovnou sférou a skúmaním nášho posvätného vnútra. Tento deň, portál 7/7/7, je preto časom hlbokej introspekcie, dňom hľadania najvyššej Pravdy, porozumenia a rozširovania nášho duchovného Ja. V tento výnimočný deň sme vyzvaní k tomu, aby sme meditovali, premýšľali a vytvorili si priestor pre nové vhľady a duchovné odhalenia. V tichosti svojej mysle môžeme načerpať poznanie a múdrosť, ktoré sú nám vlastné, ale často sú zastreté hlukom každodenného života. Je to deň, keď sa môžete zastaviť a načúvať šepotu svojej duše, ponoriť sa do jadra svojej bytosti a podporovať svoju transformáciu a duchovný rast...

PORTÁL 7/7/7: HLBOKÁ CESTA K OSVIETENIU + MOCNÉ AFIRMÁCIE PRE VAŠU SPIRITUÁLNU PRAX

Photo Collage by Emilia Nora Elina /original art by Prism and Fleur/


Portál 7/7/7 je transformačnou fázou, v ktorej nás Vyššia inteligencia vedie cez zmeny a odhaľuje hlboké pravdy všetkým, ktorí sú pripravení počúvať. To je skutočne fáza, v ktorej sa teraz nachádzame: fáza hlbokého sebaodhalenia a sebaovládania. Je to etapa, ktorá obdarúva jasnosťou všetky aspekty našich ľudských skúseností a označuje Cestu k osvieteniu. Hoci je Cesta k osvieteniu posiata mnohými /častokrát veľmi náročnými/ výzvami, v konečnom dôsledku je to vskutku obohacujúca Cesta.


Pamätajte, že všetko, vrátane aspektov, ktoré označujeme za "negatívne", nám pomáha na našej zvolenej ceste. Vrhá svetlo na oblasti, v ktorých nezosobňujeme svoje autentické Ja. Oslobodzuje nás od kultov, starých programov a všetkého, čo sa nás snaží znevažovať a držať v strachu. Vedzte, že sú to len konštrukcie vytvorené ľuďmi v nižších stavoch Vedomia.


Dokonalé energie sú nám vždy k dispozícii. Tieto energie nás môžu viesť, keď sa odpútavame od starých presvedčení a spôsobov bytia. Konečná voľba je na nás: zostať v starom alebo odvážne vykročiť do neprebádaných oblastí.


Portál 7/7/7 je jedným z najsilnejších portálov roka. Hoci každý deň v sebe skrýva jedinečnú esenciu, ktorú môžeme integrovať a spoluvytvárať, určité frekvencie v rámci nášho planetárneho systému i mimo neho sa v tomto čase stretávajú a vytvárajú špecifické zosúladenia. Tieto zosúladenia, často symbolizované číslami ako 777, pomáhajú našej evolúcii ako druhu.Tento portál označuje kvantový skok, ktorý naša planéta konečne robí, a pomáha nám prijímať múdrosť z nových dimenzií, rôznych časových línií - najmä zo siedmej dimenzie - a galaktických zdrojov, ktoré si možno ešte plne neuvedomujeme. Táto múdrosť osvetľuje vyššie pravdy, ktoré sú nevyhnutné pre náš osobný a planetárny vývoj.


Sedem je často počet rokov, ktoré potrebujeme na ukončenie cyklu a začatie nového. Symbolizuje čas, ktorý potrebujeme na zvládnutie svojho ľudského Ja pre vzostup na novú úroveň Vedomia. Je to štádium, v ktorom sa nachádzame osobne aj globálne. Tento portál, podporovaný Siedmimi sestrami a Síriom, nás vedie k augustovej Levej bráne...


Podstata čísla 777 spolu so zarovnaniami, ktoré symbolizujú, predstavuje Božské Vedomie. Je to múdrosť, ktorú počas týchto mesiacov integrujeme od nášho Centrálneho Slnka, Siedmich sestier a Síria. Táto múdrosť, keď sme ako druh pripravení, pomáha zostupovať viac lásky, sily a múdrosti, čo nám umožňuje pokračovať v našej evolučnej dráhe v celej galaxii.


Galaktické emanácie, ktoré pochádzajú predovšetkým zo súhvezdia Plejády, nás v tomto obodbí pomáhajú oslobodiť sa od manipulácie. Tieto emanácie pomáhajú vytvárať nebo na Zemi tým, že iniciujú náš proces uzdravovania. Plejádske frekvencie pomáhajú mnohým pri liečení deformácií ich plejádskej galaktickej línie, pri získavaní ich božskej čistoty a dávno stratenej múdrosti.Na vašich minulých inkarnáciách záleží menej ako na tom, kde ste teraz a čo robíte so svojou súčasnou situáciou. Tieto galaktické esencie sú užitočné len vtedy, keď sa naučíme, ako ich v sebe aktivovať.


Niektorým frekvencie z tohto portálu pomôžu prerušiť všetky miasmatické povrazy, zneisťujúce väzby, ktoré nás viažu k našej minulosti alebo k jednotlivcom, ktorí už naplnili svoj účel. Prichádzajúce energie nám predovšetkým pomôžu očistiť narušenú DNA predkov, čo je proces, ktorý musíme podstúpiť všetci, ak sa chceme oslobodiť od opakujúcich sa vzorcov a fyzických stavov.


Toto je čas na očistenie od saturnských vplyvov, pretože Saturn, siedma planetárna brána nášho systému, bol po celé veky hlboko manipulovaný, podobne ako Mesiac, programami zameranými na ľudí. Skutočným napojením sa na autentickú frekvenciu Saturna môžeme očistiť všetko, čo sme zdedili alebo od neho prijali.


Vzostup nie je o tom, aby sme dosiahli viac alebo splnili konkrétnu misiu; je o liečení a očistení všetkej "batožiny" predkov, ktorú sme ako ľudia zdedili a ktorá nám bráni byť skutočne sami sebou. Tieto prichádzajúce frekvencie pomáhajú v tomto procese a umožňujú vzostup, kým sme ešte vo fyzickom tele.


Je to zázračný čas pre tých, ktorí sa vedia s týmito frekvenciami zosúladiť. Čas pre prácu na mriežke, najmä pre planetárnych liečiteľov, ktorí pracujú na vyčistení vojnových spomienok, obnove zemských vôd a ukotvení Novej Zeme. Je to čas, keď sa môžeme stiahnuť do svojho posvätného priestoru a venovať svoj čas a vzácnu energiu Zemi, pričom si potrebujeme uvedomiť, že pred príchodom na túto úroveň sme sa primárne zameriavali na osobný rozvoj a ponúkali sme sa v službe pomoci ostaným. Keď prechádzame portálom 7/7/7, nezabudnime sa držať svojho cieľa, zostať verní svojmu duchovnému rastu a prijať transformáciu, ktorú prináša.


AFIRMÁCIE PPRE PORTÁL 7/7/7

Tu je niekoľko pozitívnych afirmácií, ktoré vás môžu viesť a inšpirovať:


"Som otvorený/á a vnímavý/á voči múdrosti Vesmíru."

"Dôverujem svojej intuícii a riadim sa ňou, vedie ma k môjmu najvyššiemu dobru."

"Som odvážny/a, prijímam zmeny a vykračujem k novým obzorom."

"Oslobodzujem sa od obmedzení starých vzorcov a správania. Volím si oslobodenie."

"Som kanálom Božskej lásky, múdrosti a sily."

"Som neoddeliteľnou súčasťou evolučnej trajektórie Vesmíru."

"Som v súlade so svojím pravým, autentickým Ja, liečím a očisťujem všetko, čo mi neslúži."

"S láskou uvoľňujem minulosť a s čistým, otvoreným srdcom kráčam do budúcnosti."

"Rastiem, vyvíjam sa a stúpam v dokonalej harmónii s Vesmírom."

"Som majákom svetla, ktorý vedie seba i ostatných k vyššiemu vedomiu."

"Som hlboko prepojený/á s energiou Zeme, slúžim jej s láskou a úctou."

"Som oslobodený/á od akejkoľvek manipulácie a deformácií."

"Kráčam po Ceste osvietenia, prijímam každú výzvu ako šancu na rast."

"Som nádobou Božského Vedomia, neustále integrujem múdrosť z vyšších dimenzií."

"Uzdravujem sa, uvoľňujem všetku batožinu predkov, ktorá bráni môjmu rastu."

"Neustále sa transformujem, zosúlaďujem sa s vibráciami portálu 7/7/7."

"Som spolutvorcom svojej reality, utváram svoj svet s láskou, múdrosťou a silou."

"Prijímam zázračnú povahu existencie, zosúlaďujem sa s frekvenciami, ktoré podporujú moju Cestu. Vpred"


Nech vám tieto afirmácie slúžia ako sprievodca pri prechádzaní týmto mocným transformačným portálom, inšpirujú vás a povzbudzujú k väčšiemu duchovnému rastu a sebapoznaniu.


Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, aké ďalšie astrologické tranzity, ktoré do značne miery budú formovať naše spirituálne lekcie a výzvy aktuálny mesiac JÚL 2023, prečítajte si tiež príspevok ASTROLOGICKÁ PREDPOVEĎ PRE JÚL 2023: TRANSFORMATÍVNE ČASY NA KOZMICKOM HORIZONTE + DENNÍKOVÉ VÝZVY.


S Láskou,

PORTÁL 7/7/7: HLBOKÁ CESTA K OSVIETENIU + MOCNÉ AFIRMÁCIE PRE VAŠU SPIRITUÁLNU PRAXPrechádzate náročným obdobím a radi by ste získali väčšiu jasnosť v tom, v akých VIBRAČNÝCH ENERGIÁCH SA AKTUÁLNE NACHÁDZATE, a ako postupovať ďalej, aby ste sa viac priblížili k poslaniu svojej Duše a objavili svoj povestný BOD ŠŤASTIA? Objednajte si svoj osobný výklad KARMICKEJ ASTROLÓGIE & CESTY DUŠE >> Bližšie info v časti ONLINE SLUŽBYCommentaires

Noté 0 étoile sur 5.
Pas encore de note

Ajouter une note
bottom of page