top of page
POKLADY VENUŠE Blog
Názov príspevku
PORTÁL 77 (7. JÚL): SPIRITUÁLNY VÝZNAM GALAKTICKEJ BRÁNY (CHANNELING)
© Copyright

ASTROLOGICKÁ PREDPOVEĎ PRE JÚL 2023: TRANSFORMATÍVNE ČASY NA KOZMICKOM HORIZONTE /+ Denníkové výzvy/

Updated: Jul 2, 2023

Ste pripravení vydať sa na kozmickú cestu pod tancom nebeských telies júlovej astrológie 2023? Keďže sa Vesmír prebúdza a vibruje hviezdnou dynamikou, sme vyzvaní, aby sme zosúladili svoj srdcový tep s Kozmickým rytmom. Od významného retrográdneho cyklu Venuše, cez zasnenú cestu Neptúna smerom dovnútra, až po Spln Mesiaca, ktorý vrhá svoju žiarivú mágiu na pevného Kozorožca - každý tento júlový nebeský zázrak utkáva podmanivý príbeh transformácie a osvietenia. Ponorte sa do tejto vesmírnej plavby, preplávajte víriacimi prúdmi týchto významných astrologických udalostí a prispôsobte sa nebeskej symfónii. Vydajme sa spoločne na Cestu do astrálnej divočiny a odhaľme mystické tajomstvá zašifrované v tanci hviezd! Na konci príspevku nájdete /ako vždy/ aj užitočné denníkové výzvy pre vašu spirituálnu prax. Pripravení? Poďme sa spoločne pozrieť na to, ako vyzerá Astrologická predpoveď pre júl 2023...

ASTROLOGICKÁ PREDPOVEĎ PRE JÚL 2023: TRANSFORMATÍVNE ČASY NA KOZMICKOM HORIZONTE /+ Denníkové výzvy/

Art by Emilia Nora Elina


Júl 2023 predstavuje výnimočný kozmický mesiac, bohatý na kritické tranzity, ktoré sa opakujú približne raz za 18 mesiacov. Tieto významné nebeské posuny naznačujú rušné životné zmeny a vyvíjajúce sa body nášho zamerania. Je čas pripraviť sa na veľkolepé kozmické udalosti, ktoré vás čakajú!


Jedným z veľkých hviezdnych hráčov tohto mesiaca je Pluto, ktorý sa nachádza na významnom anaretickom stupni 29° Kozorožca a počas júla tvorí kvadratúru s Lunárnymi uzlami. Toto zosúladenie nás nabáda k tomu, aby sme sa oslobodili z reťazí generačných cyklov a napravili hlboko zakorenené deštruktívne vzorce správania.


S retrográdnou cestou Cheiróna sme navyše vyzvaní, aby sme konečne prevzali opraty našich zdedených zranení. Hoci sme si tieto rany nespôsobili sami, ale odovzdávali sme si ich z generácie na generáciu, zostáva našou povinnosťou priniesť vyliečenie nielen sebe, ale aj budúcim generáciám.


Nebeská choreografia retrográdnej Venuše, Pluta v kvadratúre na Lunárne uzly a pohyb retrográdneho Cheiróna nám spoločne ponúkajú hlbokú príležitosť napraviť všetko to, čo sme predtým považovali za neuzdraviteľné. Priaznivý Spln Mesiaca spolu s Novoluním v júli 2023 prinášajú prísľub toho, že počas tohto transformačného procesu nám poskytnú svoju silu a zdroje. Tak čoho sa obávať, pravda?


Dovoľte mi teraz, aby som vás previedla týmto kozmickým transformačným tancom a kľúčovými nebeskými tranzitmi v júli 2023, aby ste lepšie porozumeli všetkým náhlym zmenám, ktoré sa môžu znenazdajky objaviť vo vašom živote...


ASTROLOGICKÁ PREDPOVEĎ PRE JÚL 2023: PODROBNÝ PREHĽAD NAJVÝZNAMNEJŠÍCH TRANZITOV MESIACA


30. júna - 1. júla 2023 - Retrográdny Neptún: Odhaľovanie intuície a snov

Keď sa kalendár preklopí na mesiac júl 2023, Neptún, planéta snov, vízií a duchovného spojenia, je na začiatku svojej retrográdnej cesty na 27° Rýb. Keď Neptún mení svoj smer, jeho energia sa zväčšuje a ponára nás do hlbokých hĺbok sebareflexie. Sme akoby celí vtiahnutí do mystickej cesty... cesty, ktorá odhaľuje skryté dimenzie našej intuície a túžby a obohacuje naše vnímanie reality.


Neptúnska mágia spočíva v tom, že nás spája s tým, čo sa nachádza za hranicami toho fyzického. Túžba, ktorá v nás počas tejto fázy kypí, je túžbou po Jednote, pozvaním k tancu so všetkým tým neviditeľným, k prijatiu éterického a k prekročeniu prahu všednosti. Volanie retrográdneho Neptúna je ozvenou z hlbín našej duše. Prijmite toto volanie a uvidíte, kam vás táto vnútorná cesta zavedie.

Want to read more?

Subscribe to jove.sk to keep reading this exclusive post.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page