top of page
POKLADY VENUŠE Blog
Názov príspevku
Názov príspevku
© Copyright

NOV MESIACA VO VODNÁROVI /21. JANUÁR 2023/: MOCNÝ ČAS MANIFESTÁCIE S POTENCIÁLOM DLHOVEKOSTI

Updated: Jan 19, 2023

Vitajte v prvom januárovom Nove Mesiaca v roku 2023, ktorý nastáva 21. januára (21:53 hod.) vo vizionárskom znamení Vodnára, vzdušnom znamení, ktoré je spojené s vyššími snami, inšpiráciou a ideálmi, komunitnou akciou a angažovanosťou, ako aj našimi priateľmi, skupinami a sieťami. V skutočnosti je počas tohto Novu Mesiaca vo vzdušných znameniach 5 planetárnych telies, spomeňme obzvlášť Venušu a Saturn, ktoré sa navzájom harmonizujú presne tak, ako to robia Slnko a Mesiac. Čo to všetko znamená pre nás tu dole na Zemi? Hovorí nám to, že Vesmír sa s nami v súčasnosti sprisahal, aby sa naše túžby, sny a ciele stali skutočnými, ale iba vtedy, ak sme ochotní odovzdať svoje myšlienky, presvedčenia a činy v súlade s tým, čo chceme verbalizovať. Môže to tiež znamenať umožniť priechod tomu, aby naše nefunkčné a nestabilné vzťahy, ako aj tie, ktoré neboli navrhnuté tak, aby odolali skúške času, boli konečne ponechané minulosti, aby sme našim dlhodobým cieľom a osudu mohli pridať väčšiu hĺbku, definíciu a štruktúru. Všetko, čo si v tejto chvíli zaumienite, má skutočný potenciál dlhovekosti – tak sa ukážte a zostaňte odhodlaní napriek akýmkoľvek prekážkam, výzvam alebo pochybnostiam, či sebaobmedzujúcim presvedčeniam, ktoré môžu vyplávať na povrch. Tento Nov Mesiaca je tiež dátumom čínskeho nového roka 2023...

NOV MESIACA VO VODNÁROVI JANUÁR 2023 www.jove.sk

©️Art by Emilia Nora Elina


Ak ste mali doteraz pocit, že náš nový rok 2023 začal akosi nesprávne, môžete to pripísať nedávno ukončenému, dramatickému a intenzívnemu retrográdnemu Marsu, ako aj retrográdnemu Merkúru, pri ktorom ste pravdepodobne stále mali pocit, že uzatvárate staré príbehy minulý rokov. Neočakávané zmeny v práci, opätovné objavenie sa starých priateľov, bývalých kolegov či ex-partnerov vás možno prinútili roztočiť svoje povestné kolieska s vrúcnym želaním, aby ste mohli nechať minulosť tam, kde má byť – v minulosti.


Prvý Nov v Mesačnom kalendári 2023 prichádza práve v čase, keď sa vyrovnávame s novým rokom, so skúškami a trápeniami prvého retrográdneho Merkúra 2023 (našťastie už len v našom spätnom zrkadle). No teraz, keď s nami planéty konečne spolupracujú – pretože áno, dokonca aj divoká planéta Urán sa konečne otočí priamo o cca 24 hodín od tohto Novu Mesiaca – môžeme konečne začať plánovať naše ciele na tento odvážny nový rok.


Je čas začať manifestovať svoje najhlbšie túžby skrze túto mocnú, božskú mágiu, keďže kozmickou oblohou začína pod Vodnárskym Novom Mesiaca prúdiť nová, svieža energia, čím vytvára skvelý čas na zasadenie nových semienok, stanovenie zámerov a zváženie všetkého, čo by sme chceli vo väčšom množstve do nášho života pritiahnuť.


Novy Mesiaca nesú so sebou vo všeobecnosti vysoký potenciál nových začiatkov, zvýšenej intuície a vízií. Zahŕňajú moment vesmírnej Prázdnoty, v ktorom existuje všetok potenciál. Vo Vodnárovi nás táto nebeská udalosť navyše pozýva zasadiť semienko nádeje, ktorá má svoje korene zapustené v pravde a autentickosti. Reprezentuje čas na objasnenie toho, čo chceme, aby v priebehu roka v nás a skrze nás stúpalo k väčším výšinám.


Keď je navyše na našej nočnej oblohe v tesnej blízkosti Pluta, dochádza k súčasnému odtrhnutiu starého a expanzii do nového. Pod týmto januárovým Novom Mesiaca sme vyzvaní k tomu, aby sme konečne vystúpenili z "krabice", ktorá nás držala uzavretých, a pozreli sa, čo je /a vždy bolo/ na vonkajšej strane.


TIP: Chcete sa dozvedieť viac o tom, ako tento januárový Nov Mesiaca ovplyvní konkrétne vaše znamenie zverokruhu? Prečítajte si tiež príspevok SEZÓNA VODNÁRA 2023: SPOJENIE SA S KOZMICKÝM VEDOMÍM & PRIJATIE SLOBODY VO SVOJOM ŽIVOTE + HOROSKOP

Want to read more?

Subscribe to jove.sk to keep reading this exclusive post.

bottom of page