top of page
POKLADY VENUŠE Blog
Názov príspevku
PORTÁL 77 (7. JÚL): SPIRITUÁLNY VÝZNAM GALAKTICKEJ BRÁNY (CHANNELING)
© Copyright

SPLN MESIACA VO VODNÁROVI 2023: KOZMICKÝ PORTÁL LIEČENIA, OČISTY A TRANSFORMÁCIE SPOLOČNOSTI

Updated: Jul 28, 2023

Prvý z dvoch augustových Supersplnov, Spln Mesiaca vo Vodnárovi 2023, nastáva 1. augusta /20:31 hod./ a prináša so sebou hlboké transformačné energie, ktoré ovládajú spoločnosť a kolektívne vedomie, zahŕňajúce spoločenské normy, pravidlá, usmernenia a skupinovú dynamiku. Táto nebeská udalosť nám pripomína našu vzájomnú prepojenosť a spoločné myšlienky, presvedčenia a energiu, ktoré riadia náš každodennný život, zároveň však zdôrazňuje dôležitosť individuality, slobodného myslenia a priodzenej vzbury proti zastaranému status quo. V tomto období je veľmi dôležité zhodnotiť sily, ktoré formovali naše vnímanie sveta a nás samých. Ako spoločenské normy, naša výchova, vzdelanie a rovesníci ovplyvnili naše správanie, názory a zvyky? Spln Mesiaca vo Vodnárovi 2023 podnecuje k introspekcii a nabáda nás k spochybňovaniu týchto odtlačkov, pričom zdôrazňuje potrebu zbaviť sa vonkajších vplyvov, ktoré neslúžia nášmu skutočnému Ja. Paradox Vodnára spočíva v jeho dualite: vytvára spoločenské štruktúry a zároveň podporuje ich deštrukciu. Táto protichodná energia však odjakživa poháňa ľudstvo vpred a neustále podporuje spoločenský vývoj. Dáva priestor vzniku všetkým narušovateľom pravidiel a rebelom, a všetkým tým, ktorí sú ochotní prekročiť spoločenské hranice, aby uskutočnili zmenu a formovali našu spoločnú budúcnosť. V tomto období sa zvyšuje aj výzva k sebapoznaniu a osobnému rozvoju. Sme vyzývaní, aby sme skúmali svoje presvedčenia, odbúrali podmienené reakcie a hľadali Pravdu o tom, kým skutočne sme. Zároveň táto nebeská udalosť upozorňuje na našu prirodzenú zodpovednosť prispieť k evolúcii ľudstva tým, že budeme žiť svoju pravdu a pozitívne ovplyvňovať kolektívne Vedomie. Pri tomto Splne Mesiaca vo Vodnárovi 2023 sme všetci pozvaní preskúmať koncept slobody v rámci kolektívu. Čo musíme uvoľniť, aby sme mohli prijať svoje pravé Ja? A ako môžeme využiť svoju individualitu a osobnú silu na podporu spoločenskej transformácie?

SPLN MESIACA VO VODNÁROVI 2023: KOZMICKÝ PORTÁL LIEČENIA, OČISTY A TRANSFORMÁCIE SPOLOČNOSTI

Art by Emilia Nora Elina


V auguste 2023 nás Vesmír vťahuje do obdobia výnimočných lunárnych udalostí. Budeme svedkami dvoch Supersplnov Mesiaca, ktoré v priebehu jedného mesiaca ozdobia oblohu, prvý v znamení Vodnára 1. augusta, po ktorom bude 31. augusta nasledovať Modrý Mesiac v Rybách. /Označenie Modrý Mesiac sa používa v prípade, ak v jednom kalendárnom mesiaci máme dva Splny. Ten druhý Spln Mesiaca v poradí sa následne označuje ako Modrý Mesiac./


Výskyt tejto dvojice Supersplnov umocňuje intenzívny kozmický impulz k uvoľneniu, očiste a emancipácii. Do konca augusta môže naše okolie obsiahnuť pocit akejsi prázdnoty, ktorý označí územia, ktoré sme uvoľnili v našej emocionálnej alebo fyzickej krajine.


SUPERSPLN MESIACA VO VODNÁROVI 2023: PORTÁL LIEČENIA

Naša nebeská cesta do nového mesiaca augusta sa začína Supersplnom Mesiaca vo Vodnárovi. Tento kozmický úkaz, ktorý je synonymom transformácie, rastu a liečenia, slúži ako dokonalý kanál na výpravu za vytvorením zmysluplnejšieho priestoru v našom živote. Mesačné energie zosilnené blízkosťou Mesiaca k Zemi /odtiaľto pojem Superspln Mesiaca/ nás nabádajú k tomu, aby sme sa rozlúčili so všetkou tou záťažou, ktorá už neprospieva nášmu najvyššiemu dobru, čím podporujú vyživujúce a transformačné prostredie priaznivé pre liečenie a uzdravenie.


Prítomnosť tohto augustového Splnu Mesiaca vo Vodnárovi 2023 prináša silnú rezonanciu so srdcovými záležitosťami, ktorú ešte viac umocňuje Venuša na svojej retrográdnej ceste v znamení Leva. Na povrch môžu vyplávať srdcové témy, či už ide o nezahojené rany, sklamania alebo smútok z minulosti. Počas tejto fázy sa môže zvyšovať naša citlivosť na prostredie, ktoré sa môže zdať emocionálne intenzívne. Tento katarzný proces však často predznamenáva pozitívne následky v podobe úľavy a väčšej jasnosti.MESIAC NOSITEĽA VODY: TANEC MEDZI MYŠLIENKOU A EMÓCIOU

Vodnár, hoci je symbolizovaný ako "nositeľ vody", je vzdušné znamenie, živel, ktorý zdôrazňuje duševnú energiu. Spln Mesiaca vo Vodnárovi nabáda k cestovaniu v našej mysli, k preskúmaniu myšlienok, ktoré môžu kolísať a byť v konflikte. Tento myšlienkový vír môže byť znepokojujúci, avšak práve vďaka tejto introspektívnej plavbe sa môže objaviť múdrosť.


Znamenie Vodnára metaforicky vyjadruje našu schopnosť pretransformovať mentálny hluk a emocionálnu búrku (vodu) do neutrálneho, nulového stavu. Tento mocný proces transmutácie dláždi cestu k mentálnej jasnosti a vyrovnaniu, čím podporuje prostredie, ktoré podporuje efektívne rozhodovanie.


NEBESKÁ PODPORA OD CHARIKLA

Liečivé vibrácie Splnu Mesiaca vo Vodnárovi ešte viac zosilňuje asteroid Chariklo. Chariklo, známy svojím spojením s duchovným liečením, nás vedie k vhodným prostriedkom, či už ide o pokojnú prechádzku, jedlo bohaté na živiny, hlbokú meditáciu alebo liečivý bylinný odvar. Chariklo podporuje liečivé schopnosti vo vnútri nás, ale aj v celej prírode, ktorá nás obklopuje. Preto ponorenie sa do prírody alebo prijatie zdravšej stravy môže byť za tohto Splnu Mesiaca veľmi vyživujúce pre naše myseľ, telo i dušu.

Want to read more?

Subscribe to jove.sk to keep reading this exclusive post.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page