top of page
POKLADY VENUŠE Blog
Názov príspevku
PORTÁL 77 (7. JÚL): SPIRITUÁLNY VÝZNAM GALAKTICKEJ BRÁNY (CHANNELING)
© Copyright

SPLN MESIACA V KOZOROŽCOVI 2023: VÝSTUP NA HORU DUCHOVNÉHO OSVIETENIA /SPIRITUÁLNY VÝZNAM, AFIRMÁCIE

Spln Mesiaca v Kozorožcovi, ktorý nastáva 3. júla 2023 /13:38/ pôsobí ako éterický maják, ktorý osvetľuje našu duchovnú cestu a vyzýva nás k rastu a dozrievaniu. Keď Mesiac dosiahne svoj vrchol v Kozorožcovi, stoická horská koza bude symbolizovať príležitosť ponoriť sa do našich najhlbších sfér duchovnej sily. Táto nebeská udalosť nás uvádza do priestoru, v ktorom sme povolaní pestovať odolnosť, disciplínu a cieľavedomosť - základné prvky nášho duchovného rastu. Duchovná cesta sa často prirovnáva k výstupu na horu, čo je metafora, ktorá bez problémov ladí so symbolikou Mesiaca v Kozorožcovi. Ako nám Vesmír našepkáva povzbudenia, toto je naša chvíľa na výstup na naše osobné duchovné hory, na disciplínu pri prekonávaní skalnatého terénu zložitého života a výziev. Odmena? Dosiahnutie nášho duchovného vrcholu, kde sa stretneme so zvýšeným Vedomím, hlbokou múdrosťou a duševným uspokojením. Táto júlová lunácia nás taktiež povzbudzuje k tomu, aby sme sa postavili všetkému, čo už viac neslúži nášmu najvyššiemu dobru - aj keď to môže byť náročné, ale zároveň oslobodzujúce duchovné cvičenie. Prevzatie zodpovednosti a "vlastníctva", kľúčové atribúty Kozorožca, nie sú o obviňovaní druhých za naše zlyhania, ale o uchopení moci, ktorú máme pri manifestovaní našej reality. Tým sa stávame skutočnými Tvorcami, architektmi svojich životov a zosúlaďujeme svoje činy, myšlienky a emócie so svojimi duchovnými cieľmi. Ako využiť tento magický júlový Spln Mesiaca vo svoj najvyšší prospech? Pokračujte ďalej v čítaní a dozviete sa všetko potrebné pre svoju duchovnú prax...

SPLN MESIACA V KOZOROŽCOVI 2023: VÝSTUP NA HORU DUCHOVNÉHO OSVIETENIA /SPIRITUÁLNY VÝZNAM, AFIRMÁCIE

Art by Emilia Nora Elina


Júlový Spln Mesiaca v Kozorožcovi slúži ako nebeské Svetlo, ktoré osvetľuje našu Cestu k sebapoznaniu a duchovnému osvieteniu. Kozorožec ako zemské znamenie nás uzemňuje v realite nášho života a nabáda nás, aby sme sa pevne zakorenili vo fyzickom svete a zároveň sa usilovali aj o neustály rozvoj toho duchovného. Energia Kozorožca, ktorému vládne Saturn, planéta disciplíny a štruktúry, nám pomáha budovať duchovné základy potrebné pre vývoj našej duše.


Z astrologického hľadiska predstavuje Spln Mesiaca čas vyvrcholenia, zavŕšenia, odhalenia a uvoľnenia. Je to čas, keď sa skryté stáva známym a nevedomé sa stáva vedomým. V širšom kontexte duchovna môže Spln v Kozorožcovi vyniesť na svetlo naše najhlbšie obavy, neistoty a bloky, ktoré brzdili náš duchovný rast. Tieto odhalenia, hoci spočiatku nepríjemné, môžu byť neuveriteľne oslobodzujúce. Umožňujú nám priznať si tieto energie, konfrontovať sa s nimi a nakoniec ich uvoľniť, čím vytvárajú priestor pre rast vyššieho Vedomia.


Záhadný Kozorožec, Morská koza, nám bude počas tohto Splnu Mesiaca inšpiratívnym sprievodcom, nakoľko stelesňuje odolnosť ducha a vystihuje našu vlastnú Cestu za prekročením obmedzení fyzickej sféry. Rovnako ako Kozorožec aj my sa potrebujeme naučiť prosperovať v náročných a častokrát až paradoxných podmienkách. Potrebujeme sa naučiť pohybovať v hlbokých vodách našich emócií a zároveň stúpať do výšin našich túžob. Cesta Morskej kozy je symbolom našej vlastnej duchovnej cesty - je výzvou, aby sme prijali svoju vnútornú silu, zostali prispôsobiví a prekonali domnelé obmedzenia našej vlastnej mysle.Júlový Spln Mesiaca v Kozorožcovi 2023 nie je len o prijímaní gargantuovských úloh, ale aj o každodennej duchovnej praxi. Z duchovného hľadiska je Spln v Kozorožcovi našou výzvou na prijatie disciplíny a štruktúry v našej duchovnej praxi. Žiada nás, aby sme sa venovali svojej duchovnej Ceste a uvedomili si, že dôsledné a oddané úsilie je nevyhnutné na prehĺbenie nášho pochopenia a skúsenosti s božstvom. To sa môže prejaviť v každodennom udržiavaní meditačnej alebo jogovej praxe, v štúdiu posvätných textov alebo v dodržiavaní súboru duchovných postupov či etických zásad. Vďaka tomuto záväzku si pestujeme vnútornú silu a odolnosť, ktoré nám následne umožňujú prekonávať životné výzvy s väčšou múdrosťou a milosťou.Spln Mesiaca v Kozorožcovi nás tiež povzbudzuje, aby sme prevzali zodpovednosť za svoju duchovnú cestu. Žiada nás, aby sme pochopili, že náš duchovný rast je v konečnom dôsledku v našich rukách. Bez ohľadu na to, koľko usmernení či lekcií dostávame od svojich spirituálnych učiteľov, guruov alebo duchovných textov, zodpovednosť za integráciu týchto učení do nášho každodenného života leží len a len na nás. Práve tu sa stáva rozhodujúcou energia Kozorožca, ktorá sa vyznačuje disciplínou, oddanosťou a usilovnou prácou.


Konjunkcia Slnka a hviezdy Sírius ešte viac zosilňuje energiu tohto Splnu a otvára nebeskú bránu, ktorá môže pozdvihnúť našu duchovnú frekvenciu. Toto kozmické vyrovnanie nás nabáda, aby sme prebudili svoje vnútorné Svetlo, uctili si svoju božskú podstatu a prijali svoju vrodenú schopnosť vydržať a prekonať všetky prekážky, ktoré nám život predkladá do cesty. Je to živá pripomienka toho, že my v skutočnosti nie sme len fyzické bytosti majúce duchovné zážitky, ale duchovné bytosti zažívajúce ľudskú skúsenosť.

Want to read more?

Subscribe to jove.sk to keep reading this exclusive post.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page