top of page
POKLADY VENUŠE Blog
Názov príspevku
PORTÁL 77 (7. JÚL): SPIRITUÁLNY VÝZNAM GALAKTICKEJ BRÁNY (CHANNELING)
© Copyright

SPLN MESIACA V BLÍŽENCOCH NOVEMBER 2023: ČAS UVOĽNENIA PROGRAMOV & PREPISOVANIA OSOBNÝCH PRÍBEHOV

Updated: Nov 26, 2023

Počas blížiaceho sa Splnu Mesiaca v Blížencoch, ktoré nastáva 27. novembra 2023, prenikne astrologickou krajinou pestrá škála vibrácií a frekvencií, ktoré ponúkajú jedinečnú príležitosť na introspekciu a osobné skúmanie. V rámci tejto kozmickej symfónie sa môžeme ponoriť do zložitého spektra astrologických energií v našom vnútri a rozoznať nuansy medzi ich nízkymi a vysokými vibráciami a zodpovedajúcimi emóciami a kvalitami, ktoré vyvolávajú. Každá energia spojená s astrologickými frekvenciami nesie dvojakú povahu, so svojou nízkou a vysokou stránkou. Spln Mesiaca v Blížencoch 2023 slúži ako akési kozmické zrkadlo, ktoré odráža tieto duality v našich vlastných bytostiach. Vyzýva nás, aby sme si vedome uvedomili, ako sa možno aj na podvedomej úrovni prispôsobujeme obom koncom tohto spektra. Novembrový Spln Mesiaca sa nachádza v znamení známom svojou prispôsobivosťou a komunikačnými schopnosťami, zatiaľ čo Slnko je aktuálne v Strelcovi, ktorý hľadá slobodu a pravdu. Sila Blížencov spočíva v ich schopnosti vnímať situácie z viacerých uhlov pohľadu, čo môže spôsobiť aj určitú roztržitosť. Strelec, naopak, podporuje širší pohľad na vec. Dualita Blížencov reprezentuje neustále hľadanie rovnováhy medzi vedomou a nevedomou mysľou, čo často vedie buď k harmonickej alebo konfliktnej súhre emócií a myšlienok. Táto jedinečná dynamika poskytuje vynikajúcu príležitosť na introspekciu a sebapoznanie. Spln Mesiaca v Blížencoch je ideálnym obdobím na pátranie a hlboké premýšľanie o svojich myšlienkach. Zdôrazňuje, že je dôležité byť dobrým poslucháčom a myslieť jasne, najmä pri sklone Blížencov k duševnému zmätku. Zbavte sa akejkoľvek duševnej záťaže a zostaňte flexibilní, aby ste toto obdobie využili čo najlepšie. Blíženci podporujú rýchle myslenie a prispôsobivosť vďaka spojeniu s Merkúrom, poslom bohov. Tento Spln Mesiaca tiež podporuje socializáciu a budovanie vzťahov, keďže Blíženci kladú dôraz na komunikáciu a spojenie. Poskytuje vynikajúcu príležitosť na zlepšenie vašich mentálnych schopností, zapojenie sa do výskumu a efektívne vyjadrovanie. Buďte však opatrní, aby ste v tomto období nespadli do klebiet alebo povrchného správania. Namiesto toho využite energiu na zmysluplnú a inteligentnú komunikáciu...

SPLN MESIACA V BLÍŽENCOCH NOVEMBER 2023: ČAS UVOĽNENIA PROGRAMOV & PREPÍSANIA OSOBNÝCH PRÍBEHOV

Photo Collage by Emilia Nora Elina


Splny sú vo všeobecnosti známe tým, že vyvolávajú búrky v nebeskej a emocionálnej sfére. Pôsobia ako katalyzátor, zintenzívňujú našu schopnosť cítiť a podnecujú nás k hlbokému skúmaniu našich vnútorných krajiniek. Tieto mocné lunárne udalosti znamenajú obdobie kontrastov, uvoľnenia a prelomu.


Zvýšená intenzita Splnu Mesiaca vyvoláva hlboké emócie, ktoré môžu byť ticho zahniezdené pod povrchom nášho vedomia. Je to obdobie, keď vír frekvencií pôsobí ako očistná sila, odhaľuje a následne uvoľňuje staré pocity či výčitky z našej minulosti.


Spln Mesiaca vo svojom žiarivom lesku ponúka jedinečnú príležitosť na transformáciu. Keď sa búrka rozplynie, zanechá po sebe emocionálnu a duchovnú jasnosť. Táto lunárna fáza nám umožňuje prepísať príbehy našich sŕdc na mesačnej báze, čo nám umožňuje zbaviť sa ťarchy zastaraných emócií a vytvoriť priestor pre vznik niečoho nového.


Spln Mesiaca v Blížencoch je v podstate našou kozmickou výzvou, aby sme sa zorientovali v zložitosti nášho emocionálneho a duchovného Ja. Poskytuje plátno, na ktoré môžeme vedome maľovať svoje emocionálne krajiny a uvedomovať si vzájomné pôsobenie energií v nás. Ak prijmeme dualitu obsiahnutú v týchto astrologických frekvenciách, môžeme využiť transformačnú silu Splnu, aby sme sa zbavili toho starého, privítali nové a vydali sa na cestu sebapoznania a obnovy...Čo pre nás znamená Spln Mesiaca v Blížencoch 2023

Energia Blížencov, ktorým vládne Merkúr a element vzduchu, sa pohybuje veľmi rýchlo. Ovplyvňuje náš nervový systém, myseľ a vibrácie okolo. Môže spôsobiť, že naše myšlienky budú bežať ako o preteky a naše starosti budú stúpať. Na druhej strane môže táto energia tiež otvoriť našu myseľ, priniesť nové perspektívy a pomôcť nám prepísať staré príbehy. Ak sme ochotní s touto energiou pozvoľna prúdiť, môže nám dať práve to, čo potrebujeme na prelomenie starých vzorcov a zastaraného myslenia, a preklopiť sa do novej, prospešnejšej reality.


Blíženci vládnu komunikácii. Keď sa toto vzdušné znamenie aktivuje prostredníctvom Splnu Mesiaca, môže spôsobiť, že sa budeme príliš deliť, príliš veľa rozprávať alebo si zle vysvetľovať slová. Vplyv Blížencov sa však týka oveľa viac než len verbálnej komunikácie. Je aj o myšlienkach a perspektívach, ktoré sú základom našich slov. Je to o energii, ktorá sa vymieňa prostredníctvom jemných signálov a reči tela. Je to aj o zmenách vo vnímaní, ktoré nám umožňujú preskočiť z jedného rozprávania do druhého.


Blíženci nás učia, že žijeme podľa príbehov, ktoré si rozprávame. Máme v sebe vytvorené príbehy takmer o všetkom a o všetkých. Tieto príbehy nám pomáhajú spracovať svet okolo nás a vytvárajú očakávania, vďaka ktorým sa nám zdá, že život je lepšie kontrolovateľný alebo aspoň predvídateľný. Naše príbehy nám dávajú pocit bezpečia, ale zároveň nás aj obmedzujú. Uzatvárajú našu myseľ pred novými možnosťami a dávajú nám nálepky, ktoré už nemusia byť pre nás prospešné.


Naše príbehy sa však môžu kedykoľvek prepísať. Stačí zmeniť perspektívu, aby sa príbehy nanovo definovali alebo úplne uvoľnili. Blíženci nám môžu poskytnúť práve tú inšpiráciu, ktorú potrebujeme, aby sme sa vymanili z podvedomých vzorcov, ktoré nás obmedzujú na určitý príbeh a následnú realitu.


Počas Splnu Mesiaca v Blížencoch buďte otvorení informáciám, inšpirácii a genialite, ktoré k vám prichádzajú. Energia Blížencov má silu poskytnúť vám v jedinom okamihu záblesk pochopenia, ktorý môže byť tým, čo ste potrebovali na zmenu svojho sveta. Môže to byť nečakané uvedomenie, jediná veta od niekoho blízkeho /ale aj úplne neznámeho/ alebo dokonca inšpiratívny citát, ktorý sa objaví.


Pri tomto Splne Mesiaca v Blížencoch buďte otvorení nečakaným informáciám, ktoré k vám prídu a ktoré sa vám na prvý pohľad môžu zdať bezvýznamné. Venujte tomu pozornosť. Môže to byť presne to, čo je potrebné na zmenu vášho uhla pohľadu.


Keď otvoríte svoju myseľ posolstvám a znameniam vesmíru, otvoríte sa zároveň aj myšlienke, že môžete prekonať všetko, čo stojí medzi vami a zámermi, ktoré ste si stanovili pri Novoluní začiatkom tohto mesiaca. Spln Mesiaca v Blížencoch má silu pomôcť vám zbaviť sa pochybností, zbaviť sa obmedzujúcich presvedčení a opustiť staré príbehy, ktoré vás obmedzujú. Môže vám pomôcť rozšíriť vaše vedomie a pozvať to neočakávané...


Počas Splnu Mesiaca v Blížencoch precíťte jeho silu, ktorá vám pomôže transformovať myšlienky a príbehy, ktoré vás blokujú. Buďte otvorení jeho rýchlej energii, ktorá vám môže pomôcť zbaviť sa vrstiev očakávaní a obmedzujúcich predpokladov o fungovaní sveta. Dovoľte, aby sa vaše perspektívy zmenili, a privítajte nové informácie, ktoré vám pomôžu formovať alternatívnu realitu - takú, v ktorej sa môžu prejaviť vaše najvyššie vízie.Čo pre nás znamená Spln Mesiaca v Blížencoch a Slnko v Strelcovi

Pri tomto Splne Mesiaca pracujeme s energiami Blížencov aj Strelca. Keďže Mesiac a Slnko sedia oproti sebe v protiľahlých znameniach, môžeme aj my v sebe vidieť osvetlenie oboch znamení zverokruhu. Môžeme sa vcítiť do toho, kde sme v súlade s nízkou stránkou Blížencov a kde stelesňujeme nižšie vibrácie Strelca. Potom môžeme tieto vibrácie uvoľniť alebo posunúť a zosúladiť sa s vyššími vibráciami oboch znamení, spojiť ich v našich poliach a prevziať najvyššie kvality oboch znamení.


Blíženci aj Strelci sa zaoberajú tajomstvami života a tým, ako im rozumieme. Blíženci vidia detaily, zatiaľ čo Strelec berie do úvahy širší obraz. Spoločne vytvárajú rozsiahly pohľad so znalosťou zložitostí, ktoré tvoria celok. Zosúladenie s ich vyššími vibráciami si vyžaduje otvorenú myseľ, ochotu rozšíriť sa za hranice nášho súčasného vnímania a vďačnosť za všetky body, ktoré sa spájajú a tvoria náš život.


Blíženci sa nachádzajú v treťom dome komunikácie, zatiaľ čo Strelec v deviatom dome pravdy a poznania. Spolu tvoria os mysle. Pri práci s týmito energiami môžete pochopiť základy toho, ako funguje vaša myseľ, ako pristupujete k novým informáciám a ako ich spracovávate. Prijímate nové myšlienky s pohodou, alebo ohrozujú váš zmysel pre realitu a vyvolávajú vo vás pocit obrany? Držíte sa rozprávania kvôli pohodliu, alebo ochotne meníte príbehy, ktoré si rozprávate, a vítate neznáme? Uvažujete lineárne, alebo chápete vzájomnú prepojenosť všetkého?


TIP: Vedeli ste, že novembrový Spln Mesiaca sa označuje aj ako TRÚCHLIACI či BOBROV MESIAC? Prečo tomu tak je, sa dočítate v časti webu /nájdete tam aj zvyky a tradície pre túto lunáciu/ >> MOONOLÓGIA

Want to read more?

Subscribe to jove.sk to keep reading this exclusive post.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page