top of page
POKLADY VENUŠE Blog
Názov príspevku
PORTÁL 77 (7. JÚL): SPIRITUÁLNY VÝZNAM GALAKTICKEJ BRÁNY (CHANNELING)
© Copyright

SEZÓNA RÝB 2024: ČAS DLHÉHO A POMALÉHO VÝDYCHU + HOROSKOP PRE JEDNOTLIVÉ ZNAMENIA ZVEROKRUHU

Pomaly sa blížime k poslednej zastávke na našej spoločnej ceste okolo Slnka. Na prelome februára a marca sa každým rokom Slnko dostáva do znamenia Rýb, dvanásteho a zároveň posledného znamenia zverokruhu. Tento rok je to presne 19. februára 2024 (05:13 hod.) Hovorí sa, že Ryby v sebe ukrývajú kúsok energie všetkých ostatných 11 znamení zverokruhu, ale bez preskúmania hlbín rybej energie nikdy nemôžeme skutočne pochopiť celok. Ryby sú naším posledným bodom odpočinku, poslednou fázou zavŕšenia kolobehu, a niekedy až keď dosiahneme koniec, dokážeme pochopiť zmysel našej cesty. Pod vplyvom Slnka v Rybách môžeme začať pociťovať vyvrcholenie a ukončenie. Môžeme začať cítiť, že veci dosiahli svoj bod uzavretia alebo že už nemôžeme pokračovať v doterajšom spôsobe života. Môžeme tiež začať viac chápať a vidieť riešenie problémov alebo otázok, ktoré nás doteraz trápili. Na konci tunela sa môže zrazu objaviť svetlo, ktoré nás nasmeruje k novému riešeniu a možno aj k novému začiatku. Pretože všetky konce sú zároveň prísľubom nového začiatku. Všetky konce, všetky body uzavretia, nakoniec vedú k znovuzrodeniu, ktoré pocítime, keď nastane marcová rovnodennosť. Až do tohto momentu sa brodíme vodnými vibráciami Rýb, prichádzame a odchádzame a hľadáme svoju cestu. Chcete sa dozvedieť viac o tom, čo nám prináša Sezóna Rýb 2024 z hľadiska astrológie a spirituálnych lekcií, a ako to ovplyvní konkrétne vaše znamenie zverokruhu? Pokračujte ďalej v čítaní tohto príspevku...


SEZÓNA RÝB 2024: ČAS DLHÉHO A POMALÉHO VÝDYCHU + HOROSKOP PRE JEDNOTLIVÉ ZNAMENIA ZVEROKRUHU

© Art by Emilia Nora Elina


Vitajte v sezóne predstavivosti. Vitajte v sezóne tvorivosti, zvýšenej intuícii, odovzdanosti, ľahkosti a prílive spojenia a súcitu. Vitajte v bezhraničnom priestore, kde sa naše Ja a všetko ostatné akoby mieša a splýva a pripomína nám, že všetci sme v skutočnosti Jedno. Vitajte v Sezóne Rýb 2024.


Keď Slnko putuje vodami Rýb, je to menej ako plávanie v oceáne a viac ako byť držaný jeho prúdmi a stať sa s nimi jedným. Sezóna Rýb prináša pocit dôvery, že sme nejakým spôsobom nesení presne tam, kam potrebujeme ísť, aj keď ešte nevieme, kde to je.


Astrologické znamenie Rýb predstavujú dve ryby plávajúce opačným smerom. Hoci sa zdá, že obe vedú úplne odlišné životy, obe skončia na tom istom mieste, pretože ich cesta je kruh. Tieto ryby predstavujú dualitu života a to, že všetko je to len ilúzia. Predstavujú však aj to, že neexistujú zlé cesty, pretože všetky cesty majú potenciál doviesť nás presne tam, kde potrebujeme byť...


Rybám vládne planéta Neptún, ktorá nás spája s Jednotou v oddelení. Je to voda, kde sa každá kvapka spája s ostatnými a vytvára jediné krásne pohyblivé teleso bez začiatku a konca. A podobne ako voda, aj Ryby sú miestom, kde sa oddelenie medzi sebou a ostatnými začína zmierňovať. Podobne aj oddelenie medzi nami a hudbou, umením, krásou, prírodou alebo čímkoľvek v živote sa stáva menej zreteľným.


Ryby zjemňujú identity. Rozmazávajú hranice. Sú to miesta, kde existujú neznáme svety mimo nášho objavovania a chápania. Je to miesto, kde sa pozeráme na rozľahlosť toho všetkého a nedokážeme vidieť, kde sa jedna časť končí a druhá začína. Je to bezčasie v čase, energia vo forme, duchovné vo fyzickom. Ryby nás vyzývajú, aby sme si uvedomili svoju existenciu v nehmotnom, neviditeľnom, duchovnom, v jednote toho všetkého. A žiada nás, aby sme do hmatateľného, fyzického, každodenného a individuálneho vniesli zmysel, lásku, spojenie, inšpiráciu a tvorivosť.Čo nám môže ukázať Sezóna Rýb 2024

Posledné znamenie zverokruhu, Sezóna Rýb, označuje koniec astrologického roka pred tým, ako opäť začneme ten nový Sezónou Barana. Prináša prvok odovzdanosti, vnútorného rozjímania a meditácie. Pôsobí ako liminálny priestor v čase, ktorý premosťuje minulosť a budúcnosť do jedného celku. Je v ňom obsiahnutá starostlivosť, opätovné spojenie s bezhraničným ja ako priestor uvoľnenia, uzdravenia a odpútania sa pred tým, než začneme odznova.


Sezóna Rýb je pomalým výdychom. Je to miesto, kde sa môžeme ponoriť do Neznáma. Je to miesto, kde nedokážeme ignorovať podstatu niečoho transcendentného, čo preniká každý okamih a každý priestor života. Je to miesto, kde sa skláňame k dôvere a odovzdávame sa rozľahlosti existencie, vesmíru, niečomu, čo nás presahuje...


Sezóna Rýb 2024 nás taktiež pripravuje na jednu z najväčších kozmických udalostí roka, ktorou je stretnutie Jupitera a Uránu v znamení Býka.


Hoci sa Býk nachádza ďaleko od Rýb, toto budovanie energie bude cítiť počas celého obdobia a pripraví pôdu pre to, čo príde. Spojenie Jupitera a Uránu predstavuje veľký posun alebo veľkú zmenu, ktorú pocítime v globálnom meradle.


Saturn tiež aktuálne putuje cez znamenie Rýb a bude aktívny, keď ním bude putovať Slnko. Najmä 28. februára, keď sa Slnko a Saturn zarovnajú. Saturn je považovaný za Pána karmy a nášho hlavného učiteľa, takže pod vplyvom tohto zarovnania môžeme veľmi dobre pocítiť, ako nás naše karmické lekcie ťahajú určitým smerom a spúšťajú v nás očistu...Čo pre nás znamená Sezóna Rýb 2024

Ako Slnko v našom vesmíre tancuje v znamení Rýb, súčasne sa pohybuje v znamení Rýb v našej astrologickej tabuľke, našom osobnom horoskope. Pri tom zdôrazňuje oblasti života, ktoré sú ovplyvnené týmto transcendentálnym vodným znamením.

Want to read more?

Subscribe to jove.sk to keep reading this exclusive post.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page