top of page
POKLADY VENUŠE Blog
Názov príspevku
PORTÁL 77 (7. JÚL): SPIRITUÁLNY VÝZNAM GALAKTICKEJ BRÁNY (CHANNELING)
© Copyright

RITUÁL PRE NOV MESIACA V PANNE 2023: UVOĽNENIE LIMITUJÚCICH PRESVEDČENÍ ZA ÚČELOM MANIFESTÁCIE

V čase, keď nás Nov Mesiaca poctí dňa 15. septembra 2023 svojou tajomnou prítomnosťou v pragmatickom a na detaily orientovanom znamení Panny, ocitáme sa na prahu príležitosti na hlbokú transformáciu. Energie tejto nebeskej udalosti nás vyzývajú, aby sme sa zbavili okov sebaobmedzovania a sebaklamu, a pozývajú nás na cestu liečenia a posilnenia. Tento rituál navrhnutý pre Nov Mesiaca v Panne 2023 ponúka posvätný priestor na zbavenie sa obmedzení a pestovanie myslenia, ktoré je v súlade s vaším skutočným potenciálom.

Energie Novolunia v Panne sú hlboko zakorenené v princípoch čistoty, jasnosti a praktickosti. Panna ako zemské znamenie nás núti dôkladne skúmať zložité aspekty nášho života, nabáda nás, aby sme rozoberali detaily a rozlišovali, čo slúži nášmu najvyššiemu cieľu, od toho, čo bráni nášmu rastu a sebarelaizácii. V tomto nebeskom súhvezdí sa stretávame s dokonalým pozadím na zbavenie sa sebaobmedzujúcich presvedčení, pretože nás vyzýva, aby sme sa presne a rozvážne postavili jadru svojej bytosti. Sebaobmedzujúce vzorce správania, často zakorenené v našom podvedomí, pôsobia ako neviditeľné okovy, ktoré bránia našej schopnosti prejaviť svoje skutočné túžby. Tieto presvedčenia, ktoré môžu prameniť z minulých skúseností, spoločenského podmieňovania alebo myslenia založeného na strachu, môžu podkopávať našu sebadôveru, brzdiť náš pokrok a sabotovať naše pokusy o realizáciu našich cieľov. V podstate vytvárajú vnútornú bariéru, ktorá bráni toku hojnosti, lásky a úspechu do nášho života. Ak chcete vo svojom živote účinne manifestovať svoje sny a túžby, je priam nevyhnutné sa najprv s týmito obmedzeniami konfrontovať a následne ich uvoľniť. Tým sa oslobodíme od neviditeľných reťazí, ktoré zväzujú náš potenciál, a budeme môcť s neochvejnou dôverou vstúpiť do svojej autenticity a cieľa. V tomto príspevku nájdete rituál, ktorý vám s týmto pomôže...

RITUÁL PRE NOV MESIACA V PANNE 2023: UVOĽNENIE LIMITUJÚCICH PRESVEDČENÍ ZA ÚČELOM MANIFESTÁCIE

©Art by Emilia Nora Elina


Dôležitosť uvoľňovania limitujúcich vzorcov a sebadeštrukčných presvedčení

Uvoľnenie obmedzení a sebazničujúcich presvedčení je základným krokom v procese manifestácie. Tieto presvedčenia, často hlboko zakorenené v našej psychike, pôsobia ako prekážky, ktoré bránia prílivu hojnosti, úspechu a naplnenia do nášho života. Podkopávajú našu sebadôveru, bránia nášmu napredovaniu a maria naše úsilie o zhmotnenie našich najhlbších túžob. Tým, že sa držíme týchto presvedčení, nevedomky brzdíme svoj vlastný rast a blokujeme si cestu k svojim snom.


Uvoľnenie týchto sebaobmedzujúcich presvedčení je pre proces manifestácie mimoriadne dôležité, pretože pôsobí ako protiváha našim zámerom a túžbam. Rituály spojené s Novoluním v Panne nám môu poslúžiť ako účinný nástroj na uľahčenie tohto uvoľňovania. Dôkladným plánovaním, sebareflexiou a vnútornou očistou vytvárame posvätný priestor na identifikáciu a odstránenie týchto presvedčení.


Počas tejto lunárnej fázy sme nabádaní k dôkladnému prístupu k sebaanalýze a skúmaniu zložitej tapisérie našich myšlienkových vzorcov a systémov presvedčení. Prostredníctvom meditácie alebo písania denníka odhaľujeme skryté obmedzenia, ktoré nás držia v zajatí, a vynášame ich do svetla vedomia...


Význam rituálov pri Novoluní v Panne spočíva v ich schopnosti pomôcť nám prechádzať hlbinami nášho vedomia a odhaľovať sebadeštrukčné presvedčenia, ktoré dlho unikali nášmu vedomiu. Zapojením sa do rituálov, ktoré podporujú sebareflexiu, sebaprijatie a vnútornú očistu, získavame väčšiu jasnosť a rozvahu potrebnú na identifikáciu a uvoľnenie týchto presvedčení.Okrem toho tieto rituály poskytujú praktický rámec na nahradenie sebaobmedzujúcich presvedčení posilňujúcimi afirmáciami a zámermi. Prostredníctvom dôkladného plánovania a stanovenia cieľov si vytvoríme plán cesty k sebarealizácii. Tento proces nám umožňuje zosúladiť sa s naším skutočným cieľom a túžbami, nezaťaženými pochybnosťami o sebe samom a deštruktívnymi obmedzeniami.


Rituály spojené s Novoluním v Panne v podstate slúžia ako svetelný maják, ktorý osvetľuje cestu k ovládnutiu seba samého a následnej manifestácii túžob nášho srdca. Povzbudzujú nás, aby sme sa zbavili bremena seba-sabotáže a prijali transformačnú silu viery v seba samého. Prostredníctvom týchto posvätných praktík sa zosúladíme s energiami Novolunia, očistíme svoje zámery a vydláždime cestu k hojnej manifestácii našich najhlbších túžob...V nasledovnej časti nájdete podrobne rozobraté, ako identifikácia a uvoľnenie sebaobmedzujúcich presvedčení súvisia s procesom manifestácie:

Want to read more?

Subscribe to jove.sk to keep reading this exclusive post.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page