top of page
POKLADY VENUŠE Blog
Názov príspevku
PORTÁL 77 (7. JÚL): SPIRITUÁLNY VÝZNAM GALAKTICKEJ BRÁNY (CHANNELING)
© Copyright

RETROGRÁDNY SATURN JÚN-NOVEMBER 2023: ODHAĽOVANIE KARMICKÝCH LEKCIÍ & CESTA SEBAREALIZÁCIE

Updated: Jun 13, 2023

Kozmické divadlo roku 2023 chystá na svoje veľkolepé predstavenie, pretože Saturn, planéta poriadku, stability a štruktúry, začína svoju retrográdnu cestu od 17. júna do 4. novembra enigmatickými vodami Rýb. Tento majestátny tranzit predstavuje prvú retrográdnu cestu Saturna cez znamenie Rýb od jeho vstupu do tohto znamenia v marci 2023. Táto nebeská udalosť je navyše podčiarknutá Novom Mesiaca v Blížencoch, ktorý nastáva len niekoľko hodín po začatí Saturnovej retrogradity, a pripravuje tak výživnú pôdu pre transformačné obdobie hlbokej introspekcie a rastu. Retrográdny Saturn 2023 možno teda vnímať ako výzvu Vesmíru na vstup do obdobia reflexie a sebarealizácie. Saturn je známy ako vládca desiateho domu - domu kariéry, cieľov a ambícií - a je symbolom čestnosti, oddanosti a usilovnosti. Ako prísny vykonávateľ disciplíny a poriadku zavádza obmedzenia a pravidlá, ktoré nás nútia vniesť do nášho života štruktúru. Na rozdiel od neslávne známeho retrográdneho Merkúra, retrográdne obdobie Saturna neohlasuje chaos. Naopak, spomaľuje rytmus našich životov a podnecuje nás k tomu, aby sme sa obzreli späť, zhodnotili svoje konanie a napravili minulé chyby. Je to akoby naša kozmická pauza, ktorá nám pomáha pripraviť sa na budúcnosť, pochopiť minulosť a následne vliať múdrosť z našich minulých skúseností. Pokračujte ďalej v čítaní a dozviete sa, ako využiť toto mocné obdobie reflexie a osobných výziev vo svoj najvyšší rast. V závere vás čakajú denníkové výzvy a mocné afirmácie vytvorené konkrétne pre retrográdny Staurn v Rybých, ktoré vám pomôžu uľahčiť tento tranzit a prispieť k vášmu spirituálnemu rastu a transformácii...

RETROGRÁDNY SATURN JÚN-NOVEMBER 2023: ODHAĽOVANIE LEKCIÍ MAJSTRA ZVEROKRUHU & CESTA SEBAREALIZÁCIE

Art by Emilia Nora Elina


RETROGRÁDNY SATURN 2023: PLAVBA PO RYBÍCH VODÁCH VESMÍRU

V duchovnej oblasti astrológie je Saturn uznávaný ako prísny učiteľ úloh a predzvesť transformačných životných lekcií. Retrográdne obdobie akejkoľvek planéty sa podobá akejsi Vesmírnej revíznej triede. Predstavte si retrográdnu fázu Saturna ako nebeskú učebňu, v ktorej sme nabádaní k tomu, aby sme sa vrátili k minulým činom a rozhodnutiam a zamysleli sa nad nimi, najmä nad tými, ktoré sme urobili od jeho vstupu do znamenia Rýb 7. marca 2023. Saturn od nás vyžaduje, aby sme sa postavili čelom ku všetkým vyhýbaným alebo zanedbávaným povinnostiam, a tlačí nás k tomu, aby sme prehodnotili svoj rast a zrelosť a poučili sa z vynorených lekcií.


Keď Saturn zostupuje do znamenia Rýb, ktoré vládne 12. domu snov, fantázie a ilúzií, ocitáme sa na križovatke reality a predstavivosti. Rybia energia, ktorá je vo svojej podstate emocionálna a snová, ostro kontrastuje s pragmatickým a logickým správaním Saturna. Táto kozmická súhra môže zamiešať našou realitou a nútiť nás, aby sme našli rovnováhu medzi našimi snami a praktickými prostriedkami na ich dosiahnutie. Nezabúdajte však, že sny podnecujú ambície, a práve "snílkovia" sa odvážia usilovať o VEĽKÉ ciele života


Keď sa Saturn dostaví na svoju retrográdnu cestu hlbokými vodami Rýb, sme všetci pozvaní ponoriť sa do svojich vnútorných emocionálnych a tvorivých svetov. Možno zistíme, že zápasíme s tvorivými blokmi, obmedzeniami a rôznymi aspektmi nášho duševného zdravia. Rybia energia nás môže taktiež nabádať k tomu, aby sme viac počúvali svoju intuíciu, a aby sme sa radšej nechali unášať svojimi emóciami, než aby sme ich dusili, a aby sme sa postavili čelom k prípadnému strachu zo zraniteľnosti..


RETROGRÁDNY SATURN 2023: PRECHÁDZKA ULIČKOU SPOMIENOK

Retrográdny tranzit Saturna v intuitívnych Rybách nás taktiež zavedie na nostalgický výlet do minulosti. Keďže Saturn je pomaly sa pohybujúca planéta, počas svojej retrográdnej cesty často spôsobuje oneskorenia a komplikácie. Práve v tomto neuponáhľanom tempe však zisťujeme, že robíme stabilný pokrok a cestou posilňujeme svoju trpezlivosť, odolnosť a charakter.


RETROGRÁDNY SATURN 2023: TVORIVÉ A DUCHOVNÉ PREBUDENIE

S retrográdnym Saturnom v znamení Rýb sa zvyšuje naša tvorivá energia a vytvárajú sa hlbšie vzťahy s ostatnými. Prekážky, s ktorými sa stretávame, môžeme vďaka duchovnej rezonancii Rýb zvládnuť s trpezlivosťou a neochvejnou vierou.


Pod vplyvom súcitných Rýb sa naše slová a činy počas retrográdneho prechodu Saturna stávajú ohľaduplnejšími. Náš vnútorný hlas zosilnie a bude nás viesť k múdrym rozhodnutiam.
RETROGRÁDNY SATURN 2023: TRVALÁ SKÚŠKA VÔLE

Retrográdna fáza Saturna môže tie preskúšať našu vytrvalosť a trpezlivosť, ale práve táto skúška nám pomáha zladiť sa s našou skutočnou Cestou. Ak túto búrku vydržíme, môžeme po skončení retrográdnej fázy Saturna obrátiť nový list a začať novú životnú kapitolu.


Saturn, kozmický učiteľ, nás počas svojej retrográdnej fázy v Rybách berie na hlbokú karmickú cestu. Toto obdobie poskytuje cenné lekcie získané z minulých bolestí a ťažkostí. Prijatie tohto procesu uľahčuje uzdravenie a sebapoznanie.


Pamätajte, že retrográdny Saturn v Rybách upozorňuje na vaše slabosti nie preto, aby vás demotivoval, ale aby vám pomohol prekonať ich. Keď rozpoznáte svoju najväčšiu slabosť, prestane byť zraniteľnosťou, ale stane sa vašou silou. Tým, že čelíme týmto výzvam, sa stávame silnejšími, múdrejšími a odolnejšími.


Témy, ktorými sa budeme počas retrográdnej fázy Saturna zaoberať: Kozmický sprievodca

Want to read more?

Subscribe to jove.sk to keep reading this exclusive post.

Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Não foi possível carregar comentários
Parece que houve um problema técnico. Tente reconectar ou atualizar a página.
bottom of page