top of page
POKLADY VENUŠE Blog
Názov príspevku
PORTÁL 77 (7. JÚL): SPIRITUÁLNY VÝZNAM GALAKTICKEJ BRÁNY (CHANNELING)
© Copyright

O KRIŠTÁLOCH, DUŠIACH A LIEČENÍ POSTREDNÍCTVOM SILY & MÚDROSTI BÁJNEJ ATLANTÍDY

Priťahujú Vás legendy o stratenom ostrove menom Atlantída? Možno máte spojenie z minulých životou s touto starodávnou civilizáciou, alebo možno jednoducho rezonujete s harmonickou a na srdce zameranou energiou Atlanťanov. Tak či onak, príbehy o Atlantíde sú skutočne fascinujúce. V tomto období možno viac ako kedykoľvek predtým slúžia legendy o stratenej Atlantíde ako varovný signál pre ľudstvo o nebezpečenstvách prehnaného sebectva, chamtivosti a zneužívania moci. Atlantída môže byť dávno stratená niekde v mori či oceáne, no povedomie o jej existencii stúpa stále viac a viac na zemský povrch. Krištály Atlantídy sú našou pripomienkou starovekých oceánskych civilizácii, ktoré v sebe prenášajú dôležité lekcie a varovania, aby nám pomohli bezpečne prejsť nástrahami dnešného sveta.


Mnoho ľudí zrejme nevie, že príbeh o Atlantíde sa prvýkrát objavil už v písomných záznamoch o ľuďoch prostredníctvom gréckeho filozofa Platóna. Podľa jeho slov, kedysi civilizácia bohatá na zem a vodu, Atlanťania, mali neuveriteľné psychické schopnosti, ktoré zdokonaľovali pomocou sily a pomoci krištálov. Platón vo svojom spise taktiež tvrdil, že egyptskí kňazi boli tí, ktorí odovzdali tento príbeh, podrobne popísaný v hieroglyfoch nájdených v egyptských chrámoch a ústnych tradíciách.


Historici špekulujú, že Platónova Atlantída mohla byť kreatívnou metaforou, v ktorej chcel Platón odovzdať filozofické lekcie o morálke, smrteľnosti a skorumpovaných ľudských machináciách.


Mýtus alebo história, kataklyzmatický pád Atlantídy v sebe nesie ponaučenie, ktoré môže byť pre modernú dobu zásadné. Atlantská spoločnosť síce získala neskutočné odborné znalosti v oblasti krištálovej technológie, no zároveň sa stala aj arogantnou a chamtivou v schopnosti ovládať túto technológiu pre neprimeraný zisk, čo následne viedlo k jej implózii, kolapsu a zničeniu.


Ešte aj dnes poniektorí ľudia cítia veľmi silné duchovné spojenie s Atlantídou tak hlboko, že cítia v sebe hlboký smútok nad stratou tejto civilizácie. Verí sa, že títo ľudia môžu byť "atlantské hviezdne semená", poslané skrze čas a alternatívne dimenzie, aby sa pokúsili vďaka svojej skúsenosti priviesť súčasnú populáciu Zeme k väčšej rovnováhe a mieru.


Hovorí sa tiež, že títo ľudia v sebe nesú posolstvá o tom, ako využívať technológie vyváženým spôsobom. Zatiaľ čo ľudia boli obdarení veľkou inteligenciou na objavovanie nových pokročilých spôsobov využitia technológie, je potrebné zároveň počúvať a spoznávať limity technológie a obrovské dary prírody, ktoré Atlantída odhalila.


Zatiaľ čo "atlantské hviezdne semená" majú k týmto kameňom prirodzene silný a hlboký vzťah, v dnešnej dobe už vieme, že každý sa môže naučiť komunikovať s krištálmi, o ktorých sa predpokladá, že ich zanechala atlantská civilizácia.


V rôznych zdrojoch sa uvádza, že #Atlantída bola priam nabitá krištálmi, a táto energia z obrovskej krištáľovej mriežky bola využívaná na technologické úspechy, ako aj ochranu ostrova. Štruktúra krištálov im umožňovala uchovávať informácie a hlbokú múdrosť zpred tisíc rokov.


To je pravdepodobne dôvodom, prečo práca s krištálmi môže pomáhať otvoriť brány do vzdialených miest a časových období, čo nám umožňuje prístup ku všetkej tej múdrosti pre naše vlastné liečenie a duchovný rast.


V tomto príspevku si podrobnejšie povieme o krištáloch, ktoré poháňali Atlantídu vpred, a ktoré si našli cestu späť na zemský povrch ako talizmany pre našu modernú spoločnosť.


EDGAR CAYCE O ATLANTÍDE, PRÍRODNOM LIEČENÍ A SILE DRAHOKAMOV

Edgar Cayce (18. marec 1877 - 3. január 1945) bol psychik a prorok - jeden z najväčších jasnovidcov, aké kedy svet videl. Bol jedným z najplodnejších autorov, ktorý sa ponoril do histórie Atlantídy a skúmal súčasnú rezonanciu s atlantskou minulosťou. Ako okultista alebo iniciátor tajného učenia použil Cayce v tej dobe existujúce učenia o Atlantíde - napríklad Platónov „Tiamaeus“ a „Critias“, ako aj diela niekoľkých stredovekých učencov - ako východisko pre svoje vlastné jasnovidné vnímanie. Jeho cieľom bolo pochopiť spôsob, akým ľudstvo zostúpilo do hmotnej ríše od jej v podstate duchovného pôvodu. Archeologické a geologické objavy, ktoré sa boli objavené desaťročia po Cayceovej smrti, potvrdzujú pravdivosť jeho učenia o Atlantíde.


DUŠE ATLANTÍDY

Cayce veril, že duše Atlanťanov sa reinkarnovali do dnešného moderného sveta. Civilizáciu Atlanťanov tvorili dva typy - čisté duše a „synovia Beliala“, ktorí údajne zneužili svoje tvorivé sily a stratili zo zreteľa svoju duchovnú podstatu. Tieto duše, ktoré sa oddelili od svojho Tvorcu z čistého sebectva, boli predurčené na to, aby boli neustále vťahované späť do hmotnej oblasti, ktorá im následne bránila pochopiť svoju pravú duchovnú podstatu.

Pôvod človeka pramení v duchovnej oblasti; Synovia Belial napriek tomu porušili Zákon jedného (alebo Boha, podľa súčasnej nomenklatúry) a premietli ich duše do fyzickej hmoty na účely vlastného obohacovania sa a zneužívania božskej tvorivej sily k čisto sebeckým účelom. Od tej doby bol človek zaslepený materialitou do takej miery, že zabudol na svoj božský pôvod.


KRIŠTÁLY ATLANTÍDY

Cayce tiež písal o hojnom používaní krištálov Atlanťanmi - „...došlo k vytvoreniu vysokého vplyvu radiálnej aktivity zo slnečných lúčov, ktoré boli obrátené na krištály v útrobách Zeme, a ktoré boli hlboko spojené s vnútornou silou a energiami Zeme.“


Atlanťania používali krištály na získavanie energie, ako aj na zosilnenie prírodných energií Zeme a Slnka. Špeciálne magnetické vlastnosti umožňujú krištálom vyžarovať viac energie, ako prijímajú.


Atlanťania údajne veľmi často používali na svoju duchovnú prácu a zosilňovanie energie "ohnivý kameň" /"firestone" - ohnivý achát, známy ako duchovný plameň absolútnej dokonalosti, nesie vo svojom hlboko hnedom kryštáli veľké tajomstvo... má priesvitný hlboký červenohnedý základ so zábleskami oranžovej, červenej, zelenej a zlatej, ktoré sa v klenote javia ako živé plamene/. Tento "ohnivý kameň" pracoval na zväčšení sily vibrácií, ktoré prechádzali jeho hranolmi. Iba zasvätenci starodávnej múdrosti smeli praktizovať prípravu a použitie tohto kameňa.


Obrovské krištály často zdobili atlantské chrámy. Atlantskí kňazi boli zasvätení do práce a používania "ohnivého kameňa", a dokonca cestovali do Egypta, kde v rámci svojej misie nadviazať obchodné, duševné a duchovné väzby s inými krajinami odovzdali väčšinu svojich vedomostí o drahých kovoch a drahokamoch.


Edgar Cayce v tejto súvislosti rozsiahlo písal aj o karme, ktorú označil za univerzálny zákon príčiny a následku, ktorý ľudstvu ponúkol množstvo príležitostí na duchovný rast. Aj keď má každý jedinec podvedomý prístup k spomienkam a skúsenostiam zo svojich minulých životov, musí tiež prekonávať negatívne emócie a energie, ktoré narúšajú schopnosť prístupu k týmto spomienkam a zážitkom. Atlanťania verili, že sme v spojení s ľuďmi, ktorých sme poznali v minulých životoch, a veľa našich problémov je výsledkom našich činov v minulých životoch. Spôsob, akým žijeme a stretávame sa s našimi problémami, má teda obrovský vplyv na naše budúce ja.


Edgar Cayce bol tiež horlivým vyznávačom holistického liečenia a pochopil, že všetko liečenie - fyzické, duševné i duchovné - je možné výrazne vylepšiť pozitívnym uvedomením si božskej podstaty každého atómu a každej bunky v našom ľudskom tele. Jeho prístup k liečeniu a zdraviu zahŕňal liečivá a receptúry založené na prírodných bylinách a potravinách, správnej výžive a pohybe, masážnej terapii, vodoliečbe, elektroterapii a samozrejme správnom používaní drahokamov na zvýšenie určitých pozitívnych emócií, a na generovanie prospešných tokov energie v ich nositeľovi.


VIBRAČNÁ ENERGIA KAMEŇOV / DRAHOKAMOV

Cayce vo svojom rozsiahlom diele písal aj o spôsoboch, ktorými drahokamy zvyšujú vibračné energie svojich nositeľov interakciou s vibračnými vzormi, ktoré sa prirodzene nachádzajú v ľudskom tele. Kamene dokážu nasávať i vydávať energiu.


V nasledujúcej časti uvediem niekoľko polodrahokamov a ich vlastnosti, ktoré sa spájajú s bájnou Atlantídou podľa učenia Edgara Caycea.


Ako pracovať so vzácnymi kameňmi & podrobný popis metafyzických vlastností jednotlivých liečivých kameňov nájdete >>TU.


#1 Akvamarín

Akvamarín Vám môže pomôcť byť v kontakte so svojím duchovným Ja.

Tento kameň sa používa pri hlbokých meditáciách. Vskutku skvelý kameň pre meditáciu, nakoľko navodzuje vyššie stavy vedomia a duchovného uvedomenia. Nabáda svojho majiteľa, aby slúžil prospechu ľudstva.


#Akvamarín je kameň symbolizujúci odvahu. Jeho upokojujúca energia potláča stres a upokojuje myseľ. Vnáša harmóniu do svojho okolia a chráni ho pred škodlivým znečistením.


V dávnych dobách sa verilo, že dokáže čeliť mocnostiam temnôt a súčasne získavať priazeň duchov svetla. Námorníci ho nosili ako talizman proti utopeniu.V duševnej rovine je akvamarín duchovne spriaznený s citlivými ľuďmi. Má schopnosť vyvolávať toleranciu druhých. Prekonáva predsudky a poskytne podporu všetkým zodpovedným jedincom. Povzbudzuje k prevzatiu zodpovednosti za vlastný osud. Pomáha utvárať vytrvalú, čestnú a dynamickú osobnosť. Dokáže zlomiť staré sebaobranné naprogramovanie.


Akvamarín upokojuje myseľ a odstraňuje z nej nepatričné myšlienky. Filtruje informácie prúdiace do mozgu, zlepšuje vnímavosť, bystrí intelekt a vo chvíľach zmätku vyjasňuje skutočné okolnosti. Vzhľadom ku svojej schopnosti doťahovať veci až k potrebným koncom je akvamarín vhodným pomocníkom pri uzatváraní záležitostí na všetkých rovinách. Prečisťuje zablokovanú komunikáciu a zlepšuje #sebavyjadrenie.


Jedná sa o kameň, ktorý napomáha porozumeniu skrývaným citovým stavom a súčasne vníma naše pocity. Zmierňuje obavy a zvyšuje citlivosť a vnímavosť. V duchovnej rovine akvamarín zbystruje intuíciu a otvára cestu jasnozrivosti. Akvamarín vytvára ochranný štít pre auru a uvádza do rovnováhy čakry. Prečisťuje krčnú čakru a udržuje komunikáciu s vyššími rovinami. Tiež pomáha udržovať súlad medzi fyzickým a duchovným telom.


#2 Ruženín

Ruženín je kameňom nepodmienenej lásky a nekonečného mieru. Jedná s o jeden z najdôležitejších kryštálov pre srdce a srdečnú čakru. Prináša poučenie o skutočnej podstate lásky. Čistí a otvára srdce na všetkých úrovniach. Vnáša do neho vnútorné hojenie a lásku k sebe samému. Má ukľudňujúci účinok. Výborne poslúži vo chvíľach tráum alebo kríz.


#Ruženín má schopnosť transformovať rušivé myšlienky alebo emócie, a má tak upokojujúci účinok. Kombinácia ružovej farby a vodného aspektu vytvára pocit vnútorného pokoja a odolnosti proti nepokojom.

Ak k sebe chcete prilákať lásku, nemusíte hľadať už nič iného než ruženín. Keď ho položíte vedľa postele alebo do rohu vzťahov vo svojom byte, bude k vám priťahovať lásku a nové vzťahy tak účinne, že budete často potrebovať ametyst, aby sa jeho účinok trochu zmiernil.


V existujúcich vzťahoch obnovuje dôveru a harmóniu a podnecuje prejavy nezištnej lásky.


Hovorí sa, že ruženín odstraňuje negatívne energie a nahrádza ich milostnými vibráciami. Posilňuje empatiu a citlivosť. Pomáha prijímať nevyhnutnosť zmien. Jedná sa o vynikajúci kameň na zdolávanie kríze stredného veku. Ak držíte ruženín v ruke, zvyšujete nádej na kladné prijatie. Kameň vám tiež dokáže pripomenúť vaše úmysly. Tento nádherný krištál prináša citlivosť na všetko krásne.


Ruženín je najlepší liečiteľ citov. Dokáže vyhľadať neopätované city a bolesti srdca a potom už nefunkčné a ničomu neslúžiace emocionálne stavy pretvorí. Vyhojí vnútornú bolesť a strádanie. Ak ste zatiaľ nedokázali prijať lásku, otvorí vám ruženín srdce. Keď ste milovali a lásku stratili, uľaví vášmu smútku. #Ruženín vás naučí, ako milovať seba samého a vdýchne vám nový život ak si myslíte, že vás nikto milovať nemôže. Nebudete môcť prijať lásku iného človeka, pokým nedokážete milovať sami seba. Tento kameň vedie k odpusteniu sebe samému a vyvoláva sebadôveru spojenú s uznaním vlastnej ceny.#3 Mesačný kameň

Mesačný kameň je kameňom nových začiatkov. Ako napovedá jeho meno, je silno spojený s Mesiacom a intuíciou. Podobne ako Mesiac je i kameň spojený s premietaním a spomínaním, pretože aj #Mesiac neustále dorastá a ubúda, čím pripomína, že všetko je súčasťou cyklu zmien. Dodáva silu a tiež umožňuje nositeľovi udržiavať si to, čo je pre neho dôležité, ešte hlbšie, ako súčasť jeho duševného a duchovného vedomia. Mesačný kameň pomáha nositeľovi dosiahnuť mier a harmóniu, a zvýšiť duchovné sklony nositeľa. Najsilnejšie tento kameň pôsobí na utíšenie rozbúrených citov.

Mesačný kameň vyťahuje na povrch veci uzavreté dosiaľ v podvedomí. Zvyšuje intuíciu a empatiu. Vyvoláva zrozumiteľné živé sny, najmä v dobe Splnu.


Mesačný kameň sa tradične používa na zvyšovanie duševných schopností a rozvíjanie vešteckého umenia. Dá sa nosiť ako prívesok dodávajúci odvahu prijímať duševné dary.


Na duševnej úrovni Mesačný kameň upokojuje prehnané reakcie na emotívne situácie. Je nabitý ústretovou, pasívnou, ženskou energiou. Udržuje v rovine mužskú a ženskú energiu a pomáha mužom, ktorí sa chcú dostať do kontaktu so ženskou stránkou svojej osobnosti.


Mentálne otvára Mesačný kameň myseľ náhlym a iracionálnym podnetom. Treba ale pamätať na to, že rozhodne nepomáha vyvolávať ilúzie v súvislosti s najrôznejšími túžobnými očakávaniami. V citovom živote uhladzuje Mesačný kameň narušenú citovú stabilitu a napätie. Celkovo upokojuje emócie a zvyšuje citovú inteligenciu. Ak sa položí na solar plexus, upozorní na už nefungujúce spôsoby správania v citovom živote, ktoré je vďaka tomu možné preskúmať a odstrániť.#Mesačnýkameň prináša hlboké citové zotavenie. Hojí tiež problémy hornej časti zažívacieho traktu, ktoré sú spojené s citovým napätím. Verí sa, že na telesnej úrovni Mesačný kameň ovplyvňuje ženský reprodukčný cyklus a znižuje nerovnováhu a napätie spojené s menštruáciou. Je údajne prepojený s epifýzou, vďaka čomu udržuje v rovnováha hormonálny systém, stabilizuje nerovnováhu telesných tekutín a pomáha naladiť vnútorné biorytmické hodiny.


Ak sa túžite dozvedieť niečo viac o starobylých legendách spojených s Mesačným kameňom, čítajte v príspevku MESAČNÝ KAMEŇ - 🌙 AVALONSKÝ STRÁŽCA POSVÄTNÉHO POZNANIA.


Pozn.: Mnohí ľudia /dokonca aj z duchovných komunít/ si ho často zamieňajú s opalitom, ktorý je synteticky vyrábaný tavením "nečistých" odrôd opálu. Opalit má síce taktiež svoje významné metafyzické účinky, ale nesúvisí s Mesačným kameňom.


#3 Larimar

Edgar Cayce predpovedal, že „modrý kameň“ s mimoriadnymi liečivými atribútmi sa bude nachádzať na „ostrove v Karibiku“, kde podľa jeho názoru možno nájsť časť Atlantídy.

V roku 1974 bol v Dominikánskej republike objavený sopečný modrý pektolit menom Larimar. #Larimar sa nazýva aj Kameňom Atlantídy. Mnohí veria, že farby Larimaru tiež predstavujú spojenie s Atlantídou, a používajú tento kameň ako dôležitý nástroj pri svojej liečiteľskej práci.

Nadpozemský Larimar, ako sme vyššie uviedli len nedávno objavený, je jedným z duchovných kameňov otvárajúcich vstup do nových dimenzií a podnecujúci evolúciu Zeme. Vyžaruje lásku a prináša kľud a vyrovnanosť.


Larimar umožňuje ľahké ponorenie do stavu hlbokej meditácie. Prirodzenou cestou zvyšuje úroveň uvedomenia a uvádza telo i dušu do harmónie s novými vibráciami. No duchovnej úrovni dodáva sily a odstraňuje falošné hranice obmedzujúce duchovné ja. Funguje ako sprievodca duše po pravej ceste životom.


#Larimar umožňuje spojenie so svetom anjelov, rovnako ako nadviazanie kontaktu s ďalšími svetmi. Jedná sa o vynikajúci kameň pre všetkých, ktorí hľadajú spriaznenú dušu. Dokáže tiež vyliečiť šrámy pochádzajúce zo vzťahov v minulých životoch a staré srdečné traumy. V duševnom živote dokáže larimar odstrániť vsugerované obmedzenia a bloky. Odbúrava sklon k správaniu, ktorým si jeho majiteľ sám škodí – zvlášť zvyk zaujímať pózu mučeníka.


Pomáha pri prevzatí kontroly nad vlastným životom. Zvlášť užitočný je pri potláčaní pocitu viny a odstraňovaní strachu. Keď ho budete nosiť v dobách plných stresu a nevyhnutných zmien, dokážete všetkým nepríjemnostiam čeliť s vyrovnanosťou.


Na mentálnej úrovni zaisťuje Larimar pokojné, jasné a konštruktívne premýšľanie.

Podporuje tvorivé schopnosti a dodáva odvahu vrhnúť sa do prúdu udalostí a plávať s ním. Do citového života vnáša larimar kľud a vyrovnanosť. Funguje ako prostriedok proti citovým extrémom. Hojí prežité srdcové traumy a zaisťuje nové napojenie na zdroje prirodzenej hravosti a radostnej detskej energie.

Ako zemský liečivý kameň udržuje Larimar spojenie s energiou #Bohyne Zeme. Pomáha ženám naladiť sa opäť na vrodenú ženskosť a obnoviť ich spojenie s prírodou. Keď sa položí na zem, dokáže údajne vyrovnávať nerovnováhu v hladine zemskej energie a eliminovať vplyv geopatogénnych zón.


Viac o pôvode a spirituálnom význame Larimaru sa dozviete v príspevku NEBESKÝ LARIMAR ~ KAMEŇ DELFÍNOV & MÚDROSTI ATLANTÍDY (+ ČAKROVÁ MEDITÁCIA)


NA ZÁVER...

Aj keď už nemáme prístup k fyzickým svetom Atlantídy či Lemúrie, stopy týchto éterických krajín, ktoré sa nám na Zemi odhalili, nám umožňujú nahliadnuť do krásy týchto starovekých civilizácií.


Prostredníctvom krištálov Atlantídy máme šancu spojiť sa s Bytosťami, ktoré teraz existujú v iných dimenziách a geometrických rovinách.


Prijatím neznámej, mystickej podstaty Atlantídy pozývame transcendentálne poznanie, aby vstúpilo do našej aury a zmenilo spôsob nšášho nazerania na život.


Najlepšie výsledky dosiahnete, keď si vyberiete kameň, ktorý rezonuje s vašou vnútornou intuíciou (môžte sa riadiť aj Vašimi astrologickými aspektami:), a noste ho blízko pokožky v podobe šperkov buď okolo krku, alebo okolo zápästia v podobe náramkov >> nájdete aj na našom eShope.


S Láskou,

UPOZORNENIE: P.S.: Ak sa vám tento príspevok páčil a túžite ho zdieľať, urobte tak prosím, v jeho kompletnom znení aj s uvedením zdroja / linku. Kopírovanie článku, ako aj jeho jednotlivých častí je dovolené iba so súhlasom autora! Ďakujem❤️♀🙌🏼Commentaires

Noté 0 étoile sur 5.
Pas encore de note

Ajouter une note
bottom of page