top of page
POKLADY VENUŠE Blog
Názov príspevku
PORTÁL 77 (7. JÚL): SPIRITUÁLNY VÝZNAM GALAKTICKEJ BRÁNY (CHANNELING)
© Copyright

NOV MESIACA V RYBÁCH MAREC 2024: ČAS TANCOVAŤ PODĽA VLASTNÉHO RYTMU & MANIFESTOVAŤ ŽIVOT SVOJICH SNOV + DENNÍKOVÉ VÝZVY

Updated: Mar 6

Supernovolunie v Rybách, ktoré nastáva 10. marca 2024 nám otvára dvere do nového a vskutku magického priestoru. Novolunie predstavuje začiatok nového cyklu a tento nový cyklus nás vedie do sviežich energií astrologického nového roka a transformačných energií obdobia Zatmení, ktoré nasledujú po tomto Nove Mesiaca. Vďaka tomu je Nov Mesiaca v Rybách našou príležitosťou snívať vo veľkom; našou šancou stanoviť si zámery a vizualizovať, čo by sme chceli vytvoriť, aby sme sa posunuli vpred. V tomto čase sa môžeme cítiť mimoriadne kreatívne, vizualizovať, snívať a vyvolávať nové inšpirácie a nápady. Marcové Novolunie je v skutočnosti jedným z najlepších v roku na hlboké ponorenie sa do našich snov a intuitívnych vhľadov. Preto využite túto mocnú tvorivú energiu a dajte si povolenie voľne plynúť. Táto energia je o tom, aby sme sa riadili svojimi pocitmi, aby sme sa nechali unášať tým, čo prichádza, a aby sme viac dôverovali svojmu vnútornému hlasu. Táto energia nechce, aby sme sa v mysli zaoberali všetkými detailmi, chce, aby sme počúvali svoje srdce, dôverovali, prúdili a nezaoberali sa tým, že zatiaľ nevieme, ako na to. Tento typ odovzdania sa, táto úroveň dôvery, neprichádza ľahko, no v tento čas je potrebné, aby sme sa tejto vlne naplno odovzdali. Ak prechádzate náročným obdobím, skúste sa vyhnúť akejkoľvek kontrole alebo detailnému plánovaniu a namiesto toho sa vžite do pocitov svojho tela. Precíťte situáciu a buďte spokojní s tým, že každý krok urobíte tak, ako v danom okamihu najlepšie viete. Jeden okamih za druhým, jednoducho buďte prítomní s tým, čo je. Nov Mesiaca v Rybách 2024 predstavuje posledné Novolunie v tomto astrologickom roku. Umožňuje nám taktiež uzavrieť minulosť. Zároveň otvára dvere k rozšírenému vedomiu, ktoré dokáže precítiť budúcnosť, ktorú sa chystáme žiť. V tomto príspevku sa dozviete viac o spirituálnom význame tohto Novu Mesiaca v Rybách, ako ho môžeme využiť na liečenie či odstránenie našich sebaobmedmedzujúcich presvedčení pred nadchádzajúcou Sezónou Zatmenia, ako aj na manifestáciu našich túžob. Písanie denníka počas Novu v Rybách môže byť veľmi účinný spôsob, ako sa spojiť so svojím vnútrom, stanoviť si jasné zámery a zosúladiť sa s energiou vesmíru. Na konci príspevku vás preto čakajú aj podnety do denníka, ktoré sú prispôsobené tejto mocnej lunárnej udalosti...


NOV MESIACA V RYBÁCH MAREC 2024: ČAS TANCOVAŤ PODĽA VLASTNÉHO RYTMU & MANIFESTOVAŤ ŽIVOT SVOJICH SNOV + DENNÍKOVÉ VÝZVY

Art by Emilia Nora Elina


Čo pre nás znamená Nov Mesiaca v Rybách

Toto Novolunie v Rybách nám môže pomôcť pochopiť obrovský potenciál našej energie a našich možností. Je to čas, keď môžeme precítiť svoju vzájomnú prepojenosť a vedieť, že všetko, po čom túžime, je už v skutočnosti naše. Nemusíte mať pod kontrolou každý detail. Namiesto toho sa držte vízie toho, čo chcete dnes. Precíťte to, buďte tým a verte, že je to už skutočné. Potom dovoľte, aby sa to stalo nasledovaním toku vášho života.


Nov Mesiaca v Rybách je magickým obdobím, keď môžete naplno precítiť svoju intuíciu a otvoriť sa univerzálnemu vedeniu. Podobne ako mnoho iných Novoluní je tento čas skvelou príležitosťou stanoviť si zámery, ktoré pritiahnú vibrácie potrebné na zhmotnenie vašich snov. Pri Novoluní v Rybách vás však vesmír podporuje v tom, aby ste nechali priestor aj tomu, čo si neviete predstaviť.


Je to čas, keď môžete byť plynulí vo svojich zámeroch a cítiť, že spoluvytvárate svoju realitu. Pracujete s energiou, ktorú máte k dispozícii, preto je dôležité, aby ste boli pri tomto Novoluní vnímaví. Pred stanovením svojich zámerov strávte čas v meditácii a otvorte sa vedeniu a informáciám, ktoré prichádzajú do vášho vedomia. V tento deň sledujte znamenia a "náhody". Vnímajte, ako s vami vesmír spolupracuje, a tancujte v jeho rytme...


Vodné znamenie Rýb sa ponára do hlbín a priestorov intuície a súcitu. Počas Novolunia 10. marca 2024 by ste sa skôr mali sústrediť na to, aby ste veci skôr jednoducho cítili, než ich riešili. Počas tohto novolunia je tiež dôležité byť plne prítomný sám so sebou. Obmedzte akékoľvek rozptýlenie a zaviažte sa, že budete v každom okamihu s plným vedomím.


Prostredníctvom tohto prítomného vedomia pozorujte svoje pocity, myšlienky a správanie.

Všímajte si aj dianie, ktoré sa deje okolo vás v toku vesmíru a vytvára nádhernú symfóniu života. Toto Novolunie je určené skôr na bytie než na konanie. Vyhraďte si v tento deň čas na ničnerobenie a nechajte svoju myseľ blúdiť. Venujte sa dennému snívaniu a rozvíjajte svoju kreativitu, dajte jej priestor dýchať. Položte si niekoľko otázok, ale namiesto toho, aby ste sa nútili alebo hľadali odpovede, nechajte ich, aby sa objavili prirodzene. Nasledujte svoje intuitívne vhľady, aj keď v danom momente možno nedávajú zmysel.Pri tomto Nove Mesiaca v Rybách sa pýtajte sami seba, čo je potrebné zladiť. Potom nehľadajte odpoveď, ale jednoducho položte otázku a počkajte, kým sa objaví potrebná informácia. Spýtajte sa sami seba, čo potrebujete, aby ste sa cítili hodní svojich zámerov. Spýtajte sa sami seba, čo potrebujete, aby ste zvýšili svoje vibrácie. Spýtajte sa svojej mysle, čo potrebuje, aby mohla dôverovať a odovzdať sa rozvíjajúcemu sa procesu vášho života. Spýtajte sa svojich emócií, čo potrebujú, aby sa cítili podržané, podporované a videné. Potom si sadnite sami so sebou a pozorujte, ako každá z týchto častí vašej bytosti hovorí a zdieľa informácie o tom, ako uzdraviť svoju dušu.


Nov Mesiaca je časom na rozšírenie vášho vedomia. Spýtajte sa sami seba, v čom sa cítite byť obmedzovaní a čo vám bráni vidieť širší obraz vášho života. Cítite sa v Jednote s energiou vesmíru? Čo vám pomôže uctiť si a precítiť spojenie, ktoré majú všetky ľudské bytosti?


Otvorte sa možnosti, že všetko, po čom túžite, je už vaše. Potom identifikujte všetky prekážky, ktoré ste si vybudovali vo vlastnej mysli a ktoré vám bránia prijímať energiu, s ktorou ste už vo svojom poli spojení. Mnohé z týchto bariér sú výsledkom miest, ktoré potrebujú uzdravenie, ale môžu byť aj výsledkom obmedzení, ktoré ste kládli svojej predstavivosti a tvorivosti. Obnovte svoju dôveru v mágiu života a dovoľte si prijať predstavu, že existuje a že ste s ňou prepojení.Ďalšie astrologické vplyvy počas Novolunia v Rybách 2024

Toto Novolunie v Rybách silne spolupracuje s Uránom v Býkovi. Urán nám pomáha prelomiť staré vzorce, ktoré bránia nášmu rastu a expanzii. Pomáha nám transformovať sa prostredníctvom zjavení.


Energia Uránu však môže byť pre náš nervový systém šokujúca. Môže to platiť najmä pri Nove Mesiaca v Rybách, ktorý má tendenciu pôsobiť jemnejšie. Buďte otvorení prežívaniu pravdy o svojej existencii. Niektoré z týchto právd sa vám môžu zdať konfrontačné alebo sa im možno nebudete chcieť postaviť. Sú však cestou vpred. Prostredníctvom prežívania pravdy o svojej vibrácii ju môžete posunúť na novú úroveň. Môžete prelomiť staré vzorce, ktoré vás držia pripútané k minulosti, a zmeniť svoje vedomie tak, aby zahŕňalo nekonečný potenciál nových možností...Want to read more?

Subscribe to jove.sk to keep reading this exclusive post.

Commentaires

Noté 0 étoile sur 5.
Les commentaires n'ont pas pu être chargés.
Il semble qu'un problème technique est survenu. Veuillez essayer de vous reconnecter ou d'actualiser la page.
bottom of page