top of page
POKLADY VENUŠE Blog
Názov príspevku
PORTÁL 77 (7. JÚL): SPIRITUÁLNY VÝZNAM GALAKTICKEJ BRÁNY (CHANNELING)
© Copyright

CESTA ZASVÄTENIA XVIII.: TAROTOVÝ ARCHETYP "MESIAC" ~ PREBUDENIE & INVOKÁCIA

Updated: Jan 29

Bláznova cesta tarotom je symbolickým skúmaním sebaobjavovania, rastu a transformácie na Ceste duše človeka. Ako Blázon postupuje Veľkou Arkánou, každá karta predstavuje jedinečnú fázu alebo aspekt jeho životnej cesty. Karta Mesiac, ktorá je síce 19. kartou Veľkej arkány, no nesie číslo XVIII. (keďže sme Cestu zasvätenia duše začali s kartou Blázon 0) je kľúčovým bodom tohto príbehu. Stelesňuje tajomstvo, ilúziu a naše podvedomie. Blázon, ktorý začal svoju cestu s bezhraničným nadšením, nevinnosťou a čistotou v srdci, sa na svojej doterajšej ceste stretol s rôznymi výzvami a odhaleniami. Začal tým, že vystúpil z priepasti neznáma, ktorú symbolizovala prvá karta Blázon s číslom 0 (symbolika zrodenia človeka, inkarnácia duše do fyzického tela). Prostredníctvom nasledujúcich tarotových archetypov reprezentujúcich naše vlastné životné skúsenosti a vývoj duše, čelil životným skúškam – učil sa, bol konfrontovaný svojimi voľbami a zažíval aj chvíle jasnosti. Predtým, ako Blázon na svojej ceste dosiahol kartu Mesiaca, zažil počas stretnutia s kartou Hviezdy významnú fázu duchovného rastu a inšpirácie. Hviezda mu poslúžila ako maják nádeje, ktorý previedol Blázna ku okamihom väčšej jasnosti a obnoveného účelu. Po prekonaní náročných výziev prostredníctvom kariet, ako sú Diabol a Veža, bol Blázon priťahovaný jemnou žiarou Hviezdy. Táto nebeská entita reprezentuje na Ceste duše obdobie liečenia a obnovy, kde sa Blázon kúpe v upokojujúcom svetle porozumenia a božského vedenia. Prechodom cez kartu Hviezdy Blázon úspešne prekonal životné búrky a našiel útechu vo svojej vnútornej sile a odolnosti. Hviezda predstavovala moment pokoja a inšpirovala Blázna, aby veril vo svoj vlastný potenciál a spojil sa s kozmickými silami, ktoré vedú jeho cestu vpred. Ako Blázon pokračuje vo svojej Ceste zasvätenia duše, lekcie získané v tejto nebeskej medzihre sa stávajú základom pre jeho navigáciu v tajomstvách a ilúziách podvedomia, ktoré reprezentuje karta Mesiac XVIII. V tejto časti svojej životnej cesty Blázon čelí ilúziám a tieňom, ktoré formovali jeho vnímanie. Cesta cez Mesiac nie je bez výziev. Blázon sa môže cítiť dezorientovaný, pretože Mesačné svetlo vrhá tiene, ktoré skresľujú jeho realitu. No práve v tejto skreslenej realite objavuje o sebe hlbšie pravdy. Mesiac podporuje introspekciu a uznanie skrytých aspektov psychiky, čo umožňuje Bláznovi objasniť jeho obavy a pochybnosti. Keď Blázon prechádza terénom Mesiaca, získava hlboké pochopenie vzájomnej prepojenosti všetkých aspektov svojej cesty. Skúsenosti, ktoré viedli k tomuto bodu, formovali jeho charakter a pripravili ho na odhalenia, ktoré ho tu verne čakajú. Mesiac slúžiaci ako most medzi vedomím a nevedomím vedie Blázna k väčšej sebarealizácii a dláždi cestu pre ďalšie fázy jeho transformačnej cesty tarotom... Či už ste v tarote nováčik alebo skúsený čitateľ, tento príspevok je vytvorený tak, aby vám poskytol hlbší vhľad do spirituálneho významu tarotového archetypu Mesiac XVIII., ktorý vám môže pomôcť posunúť na ďalšiu úroveň Cesty zasvätenia duše....

TAROTOVÝ ARCHETYP MESIAC význam

Keď sa stretávame s Mesiacom, vidíme cestu, ktorá vedie do diaľky. Po oboch stranách cesty stoja vlk a pes, ktorí predstavujú našu živočíšnu povahu - jeden je civilizovaný a druhý divoký a nespútaný. Z jazierka, z ktorého vychádza cesta, vylieza rak. V diaľke vidíme dve veže lemujúce centrálnu cestu, čo opäť odkazuje na tému duality, ktorá je dominantnou črtou na tejto karte. Zdá sa, že všetko na tejto karte odráža toho druhého, akoby sme vždy narážali na dve možnosti.


Keď kráčame po ceste zasvätenia duše, kráčame po tenkej hranici medzi vedomím a nevedomím, medzi skrotenou stránkou scivilizovaného psa a nespútanými prírodnými silami reprezentovanými vlkom. Veže na protiľahlých koncoch predstavujú sily dobra a zla a ich podobnosť vo vzhľade môže naznačovať ťažkosti, ktorým každodenne čelíme pri rozlišovaní medzi nimi...


V tomto exkluzívnom príspevku /v celom rozsahu k dispozícii len pre predplatiteľov STRIEBORNÉHO a ZLATÉHO ČLENSTVA/ preskúmame do detailov symboliku tarotového archetypu MESIAC XVIII., ako aj to, čo tento archetyp pre nás znamená v našom každodennom živote a ako ho za pomoci mocnej starobylej formuly využiť pre spojenie sa so svojim vyšším Ja, dosiahnutie cieľov či odomknutia nášho najvyššieho potenciálu a naplnenia poslania vo svojom živote. Pripravení? Poďme na to...


VÝZNAM KĽÚČOVÝCH SLOV TAROTOVEJ KARTY MESIAC XVIII.

Karta Mesiac sa týka hlbokého stavu citlivosti a imaginatívnej vnímateľnosti, vyvinutej v lone hlbokej relaxácie. Tu snívame a dostávame sa do tranzu, máme vízie a prijímame vhľady, nechávame sa obmývať psychickými prílivmi a odlivmi, zažívame hlboké mystické a/alebo desivé reality mimo naše bežné zmysly. V stave rozšíreného vedomia nemôžeme vždy kontrolovať, čo sa deje. Karta Mesiaca predstavuje konečný test integrity duše, kde je odstránená membrána medzi vlastným Ja a tým neznámym, kde kvapka individuality opäť vstupuje do oceánu bytia. Čo sa stane ďalej, je medzi dušou a jej tvorcom...


VŠEOBECNÝ VÝZNAM KARTY: ilúzia, intuícia, neistota, zmätok, zložitosť, tajomstvá, nevedomie, podvedomie, ženské mystérie, hlboké liečenie, psychické schopnosti


OBRÁTENÝ VÝZNAM KARTY: strach, klam, úzkosť, nepochopenie, nesprávna interpretácia, uvoľnenie strachu, potlačené emócie, vnútorný zmätok


Názov karty: HVIEZDA

Číslo: 18

Ďalšie mená: La Lune

Element: Voda

Kabalistické písmeno: Koph

Význam kabalistického písmena: Zadná časť hlavy

Znamenie: Ryby

Áno/Nie kľúčové interpretácie: Nie

Zvieratá: Ryby, delfín, pes, šakal

Kameň: Perla


TAROTOVÝ ARCHETYP MESIACA & NUMEROLÓGIA

V kontexte tarotu nesie každá karta vo Veľkej Arkáne nielen svoju vizuálnu symboliku, ale aj numerologický význam, ktorý pridáva do výkladu karty ďalšiu významovú vrstvu. Karta Mesiaca s číslom 18 má numerologickú hodnotu 9, keď ju rozložíte (1 + 8 = 9). Tento aspekt poskytuje ďalší pohľad na energie spojené s touto kartou.


Číslo 18 sa často spája s inšpiráciou a úspechom. Znamená to etapu na ceste Blázna, kde získal hlboké postrehy, čelil výzvam a dosiahol úroveň majstrovstva alebo dokončenia. To naznačuje, že Blázon dosiahol bod vyvrcholenia a je teraz pripravený integrovať ponaučenia získané na tejto ceste. Kartu Mesiac, ako kartu číslo 18, možno vnímať ako odraz Bláznovho putovania k významnému míľniku.


Zredukovanie čísla 18 na jednocifernú číslicu 9 (1 + 8 = 9) prináša energie Univerzálnych duchovných zákonov spojených s číslom 9. V numerológii sa 9 považuje za duchovné a humanitárne číslo. Stelesňuje vlastnosti ako múdrosť, duchovné vedomie a zmysel pre univerzálnu lásku a súcit.


Blázon, vedený energiami čísla 9, je povzbudzovaný, aby sa zosúladil s týmito duchovnými zákonmi, keď čelí záhadám a ilúziám Mesiaca. Toto zosúladenie znamená hlbšie spojenie s univerzálnymi pravdami a uznanie vzájomnej prepojenosti všetkých vecí. Bláznova cesta nie je len osobným prieskumom, ale harmonizáciou s kozmickými princípmi, ktoré riadia existenciu.


9 je číslo Pustovníka. Aby sme sa mohli liečiť, rásť, vyvíjať (Mesiac), musíme ísť najprv dovnútra a reflektovať (Pustovník). Svetlo Mesiaca je jednoducho odrazom svetla Slnka.

Aj my sa musíme pozerať za svoj vlastný odraz, ktorý ukazujeme svetu...


Kto vlastne sme?

Čo skutočne v živote chceme?

Aké sú naše najhlbšie túžby duše?


Keď sa Blázon pohybuje kartou Mesiaca, vplyv čísla 9 naznačuje, že je naladený na vyššiu múdrosť. Výzvy a odhalenia prezentované Mesiacom sú príležitosťou pre Blázna integrovať duchovné vhľady do svojho chápania seba. Číslo 9 ho vedie k hlbšiemu uvedomeniu si duchovných aspektov svojej cesty a povzbudzuje ho, aby pristupoval k tajomstvám Mesiaca so zmyslom pre božský nadhľad.

Want to read more?

Subscribe to jove.sk to keep reading this exclusive post.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page