top of page
POKLADY VENUŠE Blog
Názov príspevku
PORTÁL 77 (7. JÚL): SPIRITUÁLNY VÝZNAM GALAKTICKEJ BRÁNY (CHANNELING)
© Copyright

CESTA ZASVÄTENIA XVI.: TAROTOVÝ ARCHETYP "VEŽA" ~ PREBUDENIE & INVOKÁCIA

Updated: Oct 6, 2023

Ceste Blázna, ktorá je príbehom odvíjajúcim sa prostredníctvom tarotového balíčka, každá karta vystihuje určitú fázu, výzvu alebo lekciu života, tzv. Cestu zasvätenia duše, s ktorou sa môže stretnúť každý jednotlivec na svojej ceste osobného vývoja. Veža s číslom XVI predstavuje obzvlášť hlbokú etapu tejto cesty. Symbolicky pripomína nevyhnutnú konfrontáciu s realitou, ktorej musíme všetci čeliť, a transformačnú povahu takýchto konfrontácií. Blázon sa na svojej ceste stretol s rôznymi prvkami života - od blaženej nevinnosti svojich začiatkov, cez uvedomenie si moci v Mágovi, nadväzovanie vzťahov v Milencoch až po zápas so svojím tieňom v Diablovi. V tejto časti zasvätenia duše, ktorú prináša Veža XVI. je však nútený čeliť krutej realite, ktorej sa možno vyhýbal: nestálej a často iluzórnej povahe štruktúr a presvedčení, ktoré si okolo seba vybudoval. Keď hovoríme o Veži ako o reprezentácii "múrov, ktoré si každý z nás stavia okolo seba", ponárame sa hlboko do duchovných a psychologických konštrukcií - či už ide o presvedčenia, vzťahy, alebo dokonca fyzické entity -, ktoré používame na definovanie svojho pocitu vlastného Ja. Tieto múry síce môžu vytvárať ilúziu bezpečia, ale často nás oddeľujú od jadra našej duchovnej podstaty. V mnohých ohľadoch obmedzujú náš pohľad, oddeľujú nás od širšieho Vesmíru a nášho skutočného potenciálu...

CESTA ZASVÄTENIA XVI.: TAROTOVÝ ARCHETYP "VEŽA" ~ PREBUDENIE & INVOKÁCIA

Tarotový archetyp Veža pôsobí ako náš "kozmický budíček". Kataklizmy, ktoré zobrazuje, však nie sú len čisto deštruktívne. Sú skôr spôsobom, ako chce Vesmír symbolicky vytriasť Blázna z jeho otupenosti. Ako sa uvádza: "Často je potrebná náhla a možno katastrofická zmena, aby ho oslobodila z jeho vnútorného väzenia." Tento náhly prevrat, akokoľvek sa môže javiť bolestivý, je v skutočnosti našim skrytým požehnaním. Roztriešti reťaze ilúzií, rozbije múry ega a poskytne nám príležitosť na skutočný duchovný rast a realizáciu.


Keď sa usadí prach zo zničenia Veže, Blázon dostane novú víziu. Jeho niekdajšie zúfalstvo, ktoré malo korene v jeho spútanosti s povrchnosťou a vonkajškom, je teraz "odpálené". Drsná realita následkov Veže mu osvetľuje pravdu o jeho situácii a umožňuje mu vidieť za fasády múrov tejto ilúzie. Štít je odstránený, čo mu poskytuje čisté plátno na obnovu, tentoraz však s múdrosťou svojich skúseností a hlbším spojením so svojou duchovnou podstatou.


K zhrnutiu možno povedať, že Veža XVI. nie je len kartou deštrukcie, ale aj hlbokého znovuzrodenia. Je našou hlbokou pripomienkou toho, že skutočná sloboda často prichádza po tých najbúrlivejších búrkach, a nabáda nás k tomu, aby sme prijali zmenu a lekcie, ktoré prináša. Cesta Blázna je v podstate našou Cestou zasvätenia duše a Veža je svedectvom o odolnosti ľudského ducha a o stále prítomnej možnosti transformácie a osvietenia.


V tomto exkluzívnom príspevku /v celom rozsahu k dispozícii len pre predplatiteľov STRIEBORNÉHO a ZLATÉHO ČLENSTVA/ preskúmame do detailov symboliku tarotového archetypu VEŽA XVI., ako aj to, čo tento archetyp pre nás znamená v našom každodennom živote a ako ho za pomoci mocnej starobylej formuly využiť pre spojenie sa so svojim vyšším Ja a dosiahnutie najvyšších cieľov či odomknutia nášho najvyššieho potenciálu a naplnenia poslania vo svojom živote. Pripravení? Poďme na to...


Want to read more?

Subscribe to jove.sk to keep reading this exclusive post.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page