top of page
POKLADY VENUŠE Blog
Názov príspevku
PORTÁL 77 (7. JÚL): SPIRITUÁLNY VÝZNAM GALAKTICKEJ BRÁNY (CHANNELING)
© Copyright

CESTA ZASVÄTENIA XV.: TAROTOVÝ ARCHETYP "DIABOL" ~ PREBUDENIE & INVOKÁCIA

Updated: Aug 26, 2023

Ako pokračujeme na Ceste zasvätenia duše, dostávame sa k 16. tarotovému archetypu, ktorý reprezentuje (nie veľmi obľúbená) karta Diabol XV. (i keď je v poradí 16. kartou Veľkej arkány, nesie číslo 15, keďže Cestu zasvätenia duše sme začali s kartou Blázon, ktorá je označená číslom O). Tarotový archetyp Diabol je jeden z ďalších zo série neobľúbených a nepochopených kariet /popri karte Smrti, Viselca či Veže/. Samotný obraz Diabla, ktorého reprezentuje Baphomet, nie je niečo, s čím by sa chcel ktokoľvek z nás v živote dobrovoľne potýkať. No napriek tomu táto karta v sebe nesie hlboký mystický význam. Ak sa na ňu pozrieme skrz duchovnú prizmu, že nič nie je dobré alebo zlé, a jednotlivý význam pripisujeme veciam my sami na základe našej viery, presvedčení, čo dogiem spoločnosti, môžeme v nej uvidieť skutočné hĺbky nášho psyché a odhaliť deštruktívne podvedomé programy, ktoré nás oddiaľujú od pochopenia našej skutočnej Božskej podstaty a spôsobujú, že sa necítime byť v živote slobodnými. Táto tarotová karta poukazuje na naše spletité ľudské túžby, najmä tie, ktoré sú prepojené s materiálnou sférou. Karta Diabol nás ponára do hlbín našej vlastnej psychiky a odhaľuje negatívne aspekty našich vzťahov, ako s ostatnými, tak aj so sebou samým. Vrhá svetlo na tiene, ktoré sa v nás skrývajú, a odhaľuje naše najtemnejšie a najzložitejšie ľudské emócie. V prítomnosti karty Diabol sme všetci konfrontovaní s príležitosťou na hlbokú introspekciu a rast. Povzbudzuje nás, aby sme sa postavili svojim najväčším strachom, čelili vlastným slabostiam a neustále sa usilovali o osobné oslobodenie. Ponorte sa hlboko do tajomstiev karty Diabol a odhaľte tajomstvá, ktoré skrýva. Preskúmajte zložitú súhru svetla a tmy, túžby a zdržanlivosti a odhaľte hlboké mystické lekcie, ktoré nám dáva na našej duchovnej Ceste. Áno, táto zastávka na našej Ceste Zasvätenia vyžaduje veľké odhodlanie a odvahu, ale vedzte, že na konci Cesty vás čaká skutočné Oslobodenie...

CESTA ZASVÄTENIA XV.: TAROTOVÝ ARCHETYP "DIABOL" ~ PREBUDENIE & INVOKÁCIA

Tarotový archetyp Diabla spája v sebe všetko, čo je zdanlivo zlé. Slovo "diabol" pochádza z gréckeho výrazu "diablos", čo znamená "protivník". Táto karta nám pripomína, že vo väčšine prípadov je to náš vnútorný "diabol", ktorý podkopáva našu osobnosť, kladie nám prekážky a bráni nám v napredovaní a šťastí. Sú to naši vlastní démoni, ktorí nám berú zo zreteľa jasnosť, deformujú náš obraz o sebe samých, bránia nám dosiahnuť plnosť nášho najvyššieho potenciálu a vybudovať si život, po ktorom túžime.


Diabol poukazuje na všetky druhy závislostí, ktoré majú časom pre človeka veľmi negatívne dôsledky. Môže poukazovať na lakomstvo alebo prebytok materiálnej moci, na prehnanú spotrebu na úkor duchovného rozvoja, čo v konečnom dôsledku odvedie človeka od jeho pravej podstaty a od duchovnej úrovne.


Na druhej strane môže znamenať, že človek odmieta priznať si škodu, ktorú spôsobuje sebe či druhým. Táto karta slúži ako varovanie. Ak má osoba z nejakého dôvodu nesprávne alebo deštruktívne správanie voči sebe alebo iným, teraz je ten správny čas zmeniť smer.


V tomto exkluzívnom príspevku /v celom rozsahu k dispozícii len pre predplatiteľov ZLATÉHO ČLENSTVA/ preskúmame do detailov symboliku tarotového archetypu Diabol XV, ako aj to, čo tento archetyp pre nás znamená v našom každodennom živote a ako ho za pomoci mocnej starobylej formuly využiť pre spojenie sa so svojim vyšším Ja a dosiahnutie najvyšších cieľov i poslania vo svojom živote. Pripravení? Poďme na to...


VÝZNAM KĽÚČOVÝCH SLOV TAROTOVEJ KARTY DIABOL XV.

VŠEOBECNÝ VÝZNAM KARTY: Materializmus / Závislosť / Nevedomosť / Otroctvo / Narcizmus / Beznádej / Posadnutosť / Zanedbávanie duchovna / Nežiaduce / Zneužívanie / Nadvláda / Pripútanosť k egu / Nadmerné požívanie / Otroctvo / Konfrontácia s tieňom / Divokosť / Sex, drogy a rock n roll


Diablova moc spočíva v ilúzii, že nič iné neexistuje. Vidíte to, čo dostanete, a nič viac.


OBRÁTENÝ VÝZNAM KARTY: nezávislosť, sloboda, odhalenie, uvoľnenie, znovuzískanie moci, znovuzískanie kontroly


Názov karty: Diabol

Číslo: 15

Iné názvy: Le Diable

Prvok: Zem

Kabalistické písmeno: Ayen

Význam kabalistického písmena: Oko

Znamenie: Kozorožec

Kľúčové interpretácie áno/nie: Nie

Zvieratá: Koza, Osol, Ústrica

Kameň: čierny diamant


TAROTOVÝ ARCHETYP DIABOL & NUMEROLÓGIA

Karta Diabla sa v tarote spája s číslom 15, ktoré možno následne rozložiť na jednociferné číslo 6 (1+5=6). Z pohľadu numerológie je číslo 15 (XV v rímskych čísliciach) spojené s veľkou zmenou, niekedy aj s prevratom alebo rozvratom. Symbolizuje tiež duchovnú metamorfózu, ktorá nás vyzýva, aby sme čelili svojim najhlbším strachom a túžbam a prekonali ich. Číslo 1 (v pätnástke) je o sebe a individualite, zatiaľ čo 5 predstavuje zmenu a prispôsobivosť. Táto kombinácia naznačuje potrebu rozpoznať a konfrontovať osobné zlozvyky, pripútanosti alebo závislosti, aby sme nastolili zmenu, čo sa zhoduje s vyobrazením karty Diabol.


Want to read more?

Subscribe to jove.sk to keep reading this exclusive post.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page