top of page
POKLADY VENUŠE Blog
Názov príspevku
PORTÁL 77 (7. JÚL): SPIRITUÁLNY VÝZNAM GALAKTICKEJ BRÁNY (CHANNELING)
© Copyright

ASTROLOGICKÁ PREDPOVEĎ PRE AUGUST 2023: VESMÍRNA JAZDA NA HORSKEJ DRÁHE

Sme na prahu nového energetického mesiaca. Nadchádzajúci mesiac august 2023 je časom veľkého splynutia pre tých, ktorí sú pripravení prekonať svoje ľudské obmedzenia a vstúpiť do vlastnej sily a oslobodenia sa od obmedzujúcich programov. Mesiac sa začína Splnom Mesiaca vo Vodnárovi na 9 stupňoch, čo je nezvyčajné vzhľadom na to, že august hostí nie jeden, ale dva Splny, pričom ten druhý prichádza na konci mesiaca vo vodnom znamení Rýb. Okrem toho tu máme aj Novolunie v ohnivom znamení Leva v polovici mesiaca a príchod portálu Levej brány 8/8. Tieto udalosti sú ozvenou našej vnútornej cesty k slobode, sebazdokonaľovaniu a zvyšovaniu Vedomia. K tomu je však potrebné zdôrazniť, že vzostup nášho Vedomia nie je jav, ktorý by sa obmedzoval na konkrétne planetárne udalosti alebo určené dátumy. Ako neustále zdôrazňujú mnohé starobylé spirituálne systémy či duchovní sprievodcovia, v podstate ide o našu introspektívnu prácu a neustálu snahu oslobodiť sa od sebaobmedzujúcich programov podvedomia, ktoré nám boli vložené spoločnosťou, a umožňujú nám zúčastniť sa na tomto planetárnom prechode. Vonkajšie energie nám pomáhajú len vtedy, keď im dáme cieľ, ale nie naopak. Nič nemá právomoc kontrolovať naše vnútorné cykly, pokiaľ to my sami nedovolíme. V auguste 2023 sme teda všetci pozývaní k tomu, aby sme sa oslobodili od presvedčení, ktoré nám bránia prejaviť naše autentické Ja, konať čestne a s odvahou sa zbaviť starých, neprospešných návykov, pretože aj k tomu nás Lev vyzýva... aby sme sa nebáli, stáli vo svojom vyššom srdci, vo svojej osobnej pravde, napriek všetkým taktikám a rozptyľovaniu, ktoré na nás neustále vplýva zvonku, aby sme neboli tým, kým v skutočnosti sme. Pripravení dozvedieť sa viac o tom, čo nám prináša astrologická predpoveď pre august 2023, s akými výzvami sa budeme potýkať a ako z nich vyťažiť čo najviac pre svoj spirituálny rast a zvyšovanie Vedomia? Pokračujte ďalej v čítaní...

ASTROLOGICKÁ PREDPOVEĎ PRE AUGUST 2023: VESMÍRNA JAZDA NA HORSKEJ DRÁHE

Photo Collage by Emilia Nora Elina


Vodnár je v podstate fixné znamenie, ktoré naznačuje množstvo stabilných energií, pričom v čase Splnu sa vyskytne spolu s T-kvadratúrou medzi Slnkom v Levovi, Mesiacom vo Vodnárovi a Jupiterom v Býkovi. Sme povzbudzovaní k tomu, aby sme sa oslobodili od tejto nehybnosti a lineárnosti, aby sme spochybnili svoje obmedzujúce presvedčenia a odhalili svoje skutočné Ja, aby sme konali čestne a našli odvahu opustiť staré zvyky. Energia Leva nás vyzýva, aby sme sa nebáli a pevne stáli za svojou pravdou bez ohľadu na nespočetné manipulatívne taktiky a rozptýlenia prichádzajúce smerom zvonka, ktorých cieľom je odradiť nás od našej vlastnej autenticity.


Vodnára, aj keď mu vládne živel Vzduch, reprezentuje "Nositeľ vody", ako pripomienka toho, aby sme aj my prúdili slobodne, prispôsobovali sa všetkým podmienkam, ako to robí voda. Voda predstavuje emócie, ktoré máme v sebe, ako aj predstavy, ktoré máme v mentálnej rovine a ktoré sú väčšinou fixné a lineárne, čo nás častokrát obmedzuje v prežívaní nášho skutočného potenciálu.


Vodnárovi vládne planéta Urán, ktorá je v Býkovi a pripomína nám, aké dôležité je rozpoznať a stelesniť svoje prirodzené schopnosti, priniesť do sveta dary svojej duše a slúžiť druhým vo všetkom tom, čo sa v nás zrodilo a o čo sme sa vedome rozhodli podeliť so Všetkými.


Na pomoc pri rozvíjaní našich božských schopností nám 15. augusta prichádza dôležitá udalosť - Neptún v polosextile s Pravým uzlom - ktorá bude mať veľký význam pre tých, ktorí zostupujú k svojmu osobnému poslaniu alebo jeho novým aspektom, pretože ide práve o komunikáciu s Božskými svetmi, s duchovným aspektom nás samých, aby sme priniesli nové výtvory, vedenie alebo to, čo potrebujeme pre svoju osobnú cestu a pre cestu všetkých.


V ten istý deň máme aj ďalšie dôležité zarovnanie - Saturn v polokvadráte s Cheirónom -, ktoré nám pripomína, že všetko, čo chceme zrodiť, zostúpiť alebo rozšíriť, sa môže udiať len vtedy, keď prevezmeme plnú zodpovednosť za to, kým sme, čím sme boli, a za svoju osobnú cestu. Už nie je možné obviňovať niekoho, seba alebo čokoľvek iné za svoju osobnú životnú cestu, je tu len vyššie uvedomenie a perspektíva, ktoré vám konečne pomôžu odpútať sa od tieňov a mnohých ilúzií o tom, kým nie ste.


Až keď si priznáme svoje zranenia, pozrieme sa na svoje strachy, postavíme sa tvárou v tvár svojim tieňom a rozhodneme sa začať svoju cestu uzdravenia, môžeme prejsť k ďalšiemu kroku integrácie poslania duše a k expanzii, pretože ak nedosiahneme tento prvý krok, vyprázdnenie sa od všetkého, čo už neslúži nášmu najvyššiemu Ja, nemôžeme pokračovať v stelesňovaní všetkého, čo chceme uskutočniť.


Vodnár predstavuje dvanásť fáz nášho evolučného vývoja v rámci cyklu zverokruhu. Je to fáza potrebná k tomu, aby sme získali všetky vedomosti a nadobudnuté skúsenosti potrebné na dosiahnutie vzostupu. V tomto znamení si začíname uvedomovať svoje jedinečné dary, pričom vieme, že sú užitočné len vtedy, keď sa o ne podelíme a oceníme ich, pretože len vtedy, keď sa odovzdávame druhým, má naša prítomnosť a podstata na tejto planéte skutočný význam a hodnotu.


Keď dosiahneme múdrosť, ktorú toto znamenie predstavuje, očistíme sa od karmických záznamov - začneme do svojich fyzických tiel vpúšťať vyšší prílev svetla. Vďaka tomuto procesu konečne vstupujeme na cestu nezištnej pomoci, na ktorej sa už nesústreďujeme na egoistické túžby, ale pýtame sa sami seba, čím môžeme byť užitoční pre ostatných. Aby sme tak mohli urobiť, potrebujeme najprv pochopiť podstatu schopností, s ktorými sme sem prišli pracovať a ktoré ponúkame druhým.Z univerzálnejšej perspektívy je august mesiacom, ktorý nám prináša liečenie, posilnenie, opätovné prepojenie srdca a predovšetkým príležitosť pokračovať v opätovnom prepájaní našej DNA, pretože energie zostupujúce zo siedmej a ôsmej dimenzie nám poslúžia na prebudenie našich vlákien DNA, čím sa začneme opätovne prepájať s týmito dimenziami, ako to malo byť na začiatku a ako to bude aj naďalej.


Koncom mesiaca sa planéty Merkúr a Urán stanú retrográdnymi, čo nám ponúka príležitosť rozšíriť sa v tichu, zmeniť mentálne vzorce a presvedčenia, transformovať sa zvnútra. Aj keď táto príležitosť je tu k dispozícii vždy, nezávisle od retrográdov, pretože expanzia je jedinou konštantou Vesmíru, retrográdne obdobie nás môže v tomto procese podporiť.

Want to read more?

Subscribe to jove.sk to keep reading this exclusive post.

Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
No se pudieron cargar los comentarios
Parece que hubo un problema técnico. Intenta volver a conectarte o actualiza la página.
bottom of page