top of page
POKLADY VENUŠE Blog
Názov príspevku
PORTÁL 77 (7. JÚL): SPIRITUÁLNY VÝZNAM GALAKTICKEJ BRÁNY (CHANNELING)
© Copyright

ZATMENIE SLNKA V NOVE MESIACA VO VÁHACH OKTÓBER 2023: ASTROLÓGIA, PODNETY PRE VAŠU SPIRITUÁLNU PRAX

Updated: Oct 12, 2023

Zatmenie Slnka, ktoré nastáva 14. októbra 2023, bude prvým zatmením v znamení Váh po viac ako siedmich rokoch. Odštartuje tým novú, cieľavedomú éru vo vzdušnom znamení, ktoré je poháňané krásou a ktorá sa v nás bude rozvíjať, vyvíjať a meniť počas nasledujúcich 12 mesiacov. Keď sa podriaďujeme novému cyklu, zistíme, že sme sa o rok neskôr úplne zmenili. Zatmenie Slnka je Nov Mesiaca v konjunkcii s lunárnymi uzlami, matematickým bodom na oblohe, v ktorom dráha Mesiaca pretína zdanlivú dráhu Slnka. Uzly v astrológii majú veľkú hĺbku a predstavujú témy osudu, cieľa a vývoja. Symbolom znamenia Váh sú váhy, čo odkazuje na záujem tohto znamenia o rovnováhu a harmóniu. Južný uzol je vo Váhach od júla tohto roku, čo nabáda k hlbokému uzdraveniu a uvoľneniu zastaraných vzorcov, ktoré žijú v energii tohto znamenia. Pre tento nasledujúci rok sme dostali príležitosť uvoľniť vrstvy, ktoré akoby len zraňovali a bránili našej láske a naplneniu. Namiesto toho sme vedení k tomu, aby sme sa pozerali na druhého a na to, ako sa vyjadrujeme, spájame, dávame a zbližujeme v akomkoľvek partnerstve. A pýtame sa, či to naozaj robíme zdravým, životodarným, posilňujúcim a autentickým spôsobom. Zatmenie Slnka v Nove Mesiaca vo Váhach je len začiatkom, ale zároveň aj hlbokým vnútorným uvoľnením. Začína sa naša cesta uzdravovania spôsobu, akým si ceníme seba samých medzi životmi iných, bezpečie, ktoré cítime vo vzťahoch, a rovnováhy medzi tým, ako zostať "sebou samým" a zároveň vstúpiť do dynamiky "my". Pri tomto Zatmení Slnka sa stretávame s obnovou energie, ktorá vynáša na svetlo naše podvedomé vzorce sebapoškodzovania, podceňovania seba samého, sebaobetovania a úsilia potešiť najmä potreby iných za účelom dosiahnutia pocitu bezpečia a prijatia, aby sme mohli začať tieto cykly rozpletať, vrátiť sa k nášmu skutočnému jadru, kde sa to všetko začalo, a ponúknuť si skutočné uzdravenie a posilnenie tým, že sa vrátime k sebe samým. Pokračujte ďalej v čítaní a dozviete sa všetko potrebné o astrológii, spirituálnom význame, ako aj o tom, ako využiť nadchádzajúce Zatmenie Slnka vo Váhach október 2023 pre váš najvyšší rozvoj v rámci sprituálnej praxe...

ZATMENIE SLNKA V NOVE MESIACA VO VÁHACH OKTÓBER 2023: ASTROLÓGIA, PODNETY PRE VAŠU SPIRITUÁLNU PRAX

Art by Midnight Moon Visuals


Zdá sa, že astrológia, rovnako ako život, kolíše medzi obdobiami intenzity a pokoja. Keď vstupujeme do druhého obdobia Zatmení v roku 2023, sme pozvaní opäť raz vstúpiť do vnútornej a vonkajšej transformácie.


Zatmenie Slnka v Nove Mesiaca vo Váhach 14. októbra 2023 znamená začiatok tejto Sezóny Zatmení. Ide o prstencové Zatmenie (alebo Zatmenie "ohnivého kruhu"). Sezóna sa uzavrie čiastočným Zatmením Mesiaca v Splne v Býkovi, ktoré nastane 28. októbra 2023.


Čo je to vlastne Zatmenie?

Zatmenie je spojenie Slnka, Mesiaca, Zeme a lunárnych uzlov, čo nie sú hmatateľné objekty, ale matematické body v priestore, kde dráha Mesiaca pretína zdanlivú dráhu Slnka.


Zrejme už všetci poznáme tanec Slnka a Mesiaca, ktorý nám každých 28 dní prináša Nov a Spln Mesiaca. Zatmenia však nastávajú vtedy, keď Mesiac dosiahne horný a dolný prah svojej sklonenej eliptickej dráhy. Tieto hranice sú lunárne uzly. Keď Mesiac dosiahne tieto hraničné body, vytvorí dokonalú súradnicu so Slnkom a Zemou. Práve tu sa Nov Mesiaca stáva Zatmením Slnka a Spln Mesiaca Zatmením Mesiaca.


Dynamika s lunárnymi uzlami je to, čo robí Zatmenia takými výnimočnými. Podľa astrológie sa lunárne uzly skladajú zo Severného a Južného uzla a predstavujú náš osud, najvyšší cieľ a vývoj duše. Tento zmysel cieľa, ktorý lunárne uzly nesú, sa zdá byť akousi mystickou bránou, cez ktorú cestujeme, keď sa Slnko - ktoré predstavuje nášho ducha, inšpiráciu a životnú silu - dostáva do súladu s Mesiacom - ktorý reprezentuje našu intuitívnu povahu, vnútorné pravdy, potreby bezpečia a emócie - a planétou Zem, na ktorej svoj vyšší osud uvádzame do reality. Považujte to za aksi vesmírny portál, cez ktorý sa k nám môže dostať volanie nášho osudu, zosúladenia s poslaním duše a evolúcie.


TIP: POZRITE SI NAŠU ÚPLNE NOVÚ KOLEKCIU >> "ČARODEJNICIN KÚTIK"


Čo pre vás znamená Sezóna Zatmenia

Keď sa obzrieme späť na svoju životnú cestu, často sa vyskytnú momenty, keď sa naše smerovanie jasne zmenilo. Možno sa niečo skončilo alebo niečo úplne nové začalo. So začiatkom a koncom kapitol v našich životoch sa stretávame tak často, že by sme mohli povedať, že sme v jednom živote prežili viacero životov, či už tieto zmeny boli iniciované blaženými okamihmi, alebo tými, ktoré nás úplne zrazili na kolená. A práve Zatmenia sú často v centre týchto transformačných zmien.


To, čo je pre nás určené, je rovnako jasné ako to, čo pre nás určené nie je. Zatmenia by sme z tohto pohľadu mali chápať ako momenty, kedy hlas nášho vedenia - či už ho považujete za dušu, vyššie Ja, intuíciu, božstvo alebo osud - sa zdá byť hlasnejší, jasnejší a v našom tele ho cítime hlbšie ako kedykoľvek predtým. Sú to chvíle, keď sa tento hlas stretáva s naším vnútrom, hovorí prostredníctvom našich emócií, myšlienok a poznania, zosúlaďuje sa so zmenami, ktoré sa na nás valia a na ktoré zdanlivo nemáme dosah.


Zdá sa, že náhla zmena je podstatou obdobia Zatmení, rovnako ako aj vyšší zámer duše. Prinášajú do našich životov pukliny, ktoré, keď sa naň pozrieme spätne, sa javia byť tou bránou do všetkého dobrého a skutočného v živote na dlhé roky dopredu. Nemusíme vždy úplne vnímať alebo chápať vyšší účel v rámci tejto prudkej zmeny v danom okamihu, preto sa počas celého tohto obdobia od nás žiada väčšia dávka odovzdanosti, dôvery, že práve v tomto okamihu sa niečo zasieva, bez ohľadu na to, či vieme, čím sa to stane, alebo nie.


Want to read more?

Subscribe to jove.sk to keep reading this exclusive post.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page