top of page
POKLADY VENUŠE Blog
Názov príspevku
PORTÁL 77 (7. JÚL): SPIRITUÁLNY VÝZNAM GALAKTICKEJ BRÁNY (CHANNELING)
© Copyright

VENUŠA V KONJUNKCII S MARSOM NA 0° VODNÁRA /6.3.2022 ~ ZJEDNOTENÍ STOJÍME, ROZDELENÍ PADÁME

Dňa 6. marca 2022 planéty Venuša a Mars opúšťajú znamenie Kozorožca a súčasne vstupujú do Vodnára. To znamená, že zároveň máme aj konjunkciu Venuša - Mars na 0° stupni Vodnára. 0° akéhokoľvek znamenia je silný stupeň. Konjunkcie samy osebe prichádzajú s novými cyklami a novými začiatkami. Konjunkcia na 0° je veľmi silný nový začiatok. 0° stupeň Vodnára je rovnaký stupeň, ako sme mali v rámci konjunkcie Jupiter - Saturn v decembri 2020, takže zažívame opakovanie dôležitých lekcií. Vesmír nás nabáda k tomu, aby sme urobili zmeny vo svojom živote – aby sme opustili staré modely fungovania a prijali revolučný a odvážny prístup Vodnára.

KONJUNKCIA MARS VENUŠA VO VODNÁROVI

Ak Jupiter a Saturn hovorí o kolektívnom vývoji, ktorý nás ovplyvnil na kolektívnej úrovni, konjunkcia Venuša - Mars vo Vodnárovi je o tom, ako my, ako jednotlivci, formujeme kolektív.


Čo prináša znamenie Vodnára? Väčšina ľudí si Vodnára spája so slobodou, rebéliou, vizionárstvom a jedinečnosťou. Ale to je len jedna stránka tohto znamenia. Nezabúdajme, že Vodnárovi vládne Urán aj Saturn súčasne. Vodnár nie je rebelom za účelom byť rebelom.


VENUŠA V KONJUNKCII S MARSOM VO VODNÁROVI ~ ČO NÁS ROBÍ ĽUĎMI

Vodnár sa tvrdou cestou naučil, že jednosmerná sila má svoje hranice. Vodnár je znamením pod vládnucou planétou Saturna, ale nie zhora nadol, s otcovskými komplexami, ako Kozorožcovský Saturn. Vo Vodnárovi sa miešajú vlastnosti Saturna a Uránu za účelom nájdenia demokratického, inkluzívneho prístupu.


Aby bolo jasné, v žiadnom prípade nie je energia Kozorožca alebo Saturnu zlá, a Vodnára alebo Uránu dobrá. Sme však svedkami posledného úderu Pluta v Kozorožcovi a vidíme viac tieňového prejavu tohto znamenia.


Úlohou Pluta je zničiť všetko, čo už nedokáže udržať rast, a v Kozorožcovi je to korupcia, zneužívanie moci a prístup zhora nadol v štýle „rob, čo hovorím“.


Saturn Kozorožca je generál. Prikazuje autoratívnym prístupom veci urobiť, bez diskusie. Vodnársky Saturn je poradný zbor, zvolený poslanec, opozičná strana – tie spoločenské sily, ktoré fungujú tak, aby došlo k demokratickému rozdeleniu moci a aby sa moc nekoncentrovala len v rukách niekoľkých "vyvolených".


Najvyšším cieľom Vodnára nie sú spory a revolúcie, ale začlenenie a skutočná demokracia. Vodnár rešpektuje individuálne rozdiely – a zameriava sa na to, čo máme spoločné, na našu ľudskosť.


VODNÁR A PROMETHEUS ~ SVETLO POZNANIA

Archetypálne je Vodnár Prometheus, ktorý ukradol oheň Bohom a dal ho ľuďom. Oheň je metaforou pre Svetlo poznania a uvedomenia. Urán, spoluvládca Vodnára, je blesk, ktorý otvára oblohu a prináša vhľad a jasnosť tam, kde bola predtým tma.


Vodnár je kolektívne vzdušné znamenie a riadi distribúciu informácií, to znamená tlačenej tlači a v súčasnosti aj internetu a sociálnym médiám. Cieľom Vodnára je poskytnúť každému prostriedky na informovanie. Princíp vytvorenia infraštruktúry, kde každý, aspoň teoreticky, získa prístup k informáciám.


Od Martina Luthera, ktorý sprístupnil Bibliu každému, až po diskusné fóra, kde môžu ľudia na celom svete zdieľať svoj názor, prostredníctvom slobody prejavu – to všetko sú témy Vodnára.


Vodnár je jedno z najhumánnejších znamení zo všetkých a riadi ľudské práva. Ľudské práva sú práva, ktoré máme, pretože existujeme ako ľudské bytosti – neudeľuje ich žiadny štát.


Tieto univerzálne práva sú vlastné nám všetkým, bez ohľadu na národnosť, pohlavie, národný alebo etnický pôvod, farbu pleti, náboženstvo, jazyk alebo akékoľvek iné postavenie. Pohybujú sa od tých najzákladnejších – práva na život – až po tie, pre ktoré sa oplatí žiť, ako sú práva na jedlo, vzdelanie, prácu, zdravie a slobodu.Konjunkcia Venuša - Mars vo Vodnárovi nás žiada, aby sme sa pozreli bližšie na to, čo nás v skutočnosti robí ľuďmi.


VENUŠA V KONJUNKCII S MARSOM VO VODNÁROVI ~ SME V TOM VŠETCI SPOLU

Ak sú Baran alebo Lev individualistické energie, ktoré nás žiadajú zamerať sa na to, čo nás odlišuje, Vodnár je kolektívna, inkluzívna energia, ktorá od nás žiada, aby sme sa zamerali na to, čo máme spoločné.


Kľúčovým slovom pre Vodnára je inkluzívnosť. Ako vytvoríme spoločnosť, v ktorej sú všetci zahrnutí, kde má každý svoje miesto, svoj hlas?


Cieľom Venuše a Marsu vo Vodnári je pomôcť nám vidieť, že sme v tom všetci spolu.


Keď vychádzame z paradigmy „ja proti nim“, „dobrí verzus zlí ľudia“, fungujeme na základe scenára výhra-prehra, ktorý sa môže ľahko premeniť na prehru-prehru. Keď niektorí prehráme, prehráme všetci.


Keď sa sústredíme na našu ľudskosť, automaticky robíme rozhodnutia, ktoré podporujú naše najväčšie kolektívne dobro.


Konjunkcia Venuša-Mars na prvom stupni Vodnára nám pripomína, že my ľudia sa máme správať a konať tak, aby bol svet lepším miestom.


Prijatie energie Vodnára niečo stojí. Sloboda prichádza so zodpovednosťou. Sme zodpovední za to, čo sa deje v našich životoch.


Už tu nie je žiadna rodičovská postava, ktorá by konala v našom mene (a neskôr vinila), už nie sú dobrí a zlí, už nie je žiadne rozdelenie. My sme tí, ktorí sú zodpovední za formovanie našej reality. A toto je pre niektorých skutočne desivá predstava. Ale je to aj vysoko oslobodzujúce.


VENUŠA V KONJUNKCII S MARSOM VO VODNÁROVI ~ CESTA K SLOBODE


Vráťme sa späť k prometheovskému mýtu.


Bohovia sa rozhodli potrestať Promethea (Urán) za to, že ukradol oheň a dal ho ľuďom. Zeus pripútal Promethea ku skale, kde mu orol pomaly zožieral pečeň. Prometheus bol nesmrteľný, nemohol zomrieť, takže jeho utrpenie bolo odsúdené k tomu, aby sa opakovalo každý deň, až do večnosti.


Jeho spása prišla od Cheirona. Cheiron vymenil svoju vlastnú nesmrteľnosť, aby zachránil Promethea.


Zaujímavé je, že Cheiron /asteroid/ obieha medzi Saturnom (princíp Kozorožca) a Uránom (princíp Vodnára). Cheiron je mostom medzi týmito dvoma, reprezentuje to, čo je potrebné k nášmu osobnostnému vývoju, od hmotných obmedzení Saturna k slobode a oslobodeniu Uránu.


Mýtus je metaforou práce, ktorú potrebujeme ako jednotlivci urobiť, aby sme prekonali bolesť z odlúčenia a našli skutočnú slobodu. Cheiron bol napoly človek, napoly kôň, čo je metafora pre dvojitú povahu našej existencie. Sme z jednej časti hmota, druhú tvorí Duch.


Keď integrujeme túto dualitu v nás, keď spoznáme, že všetky tieto kvality – pozitívne aj negatívne – sú dôležitou súčasťou a môžeme ju nájsť v nás samých, už to v nás viac nespúšťa toto rozdelenie a my začíname byť svedkami skutočnej ľudskosti: v nás samých, ale aj a ostatných.


Konjunkcia Venuše a Marsu v znamení Vodnára potrvá až do 2.4.2022, takže je nám dopriato dostatok času na integráciu duality a nájdenie vnútornej harmónie v rámci tejto polarity, čo sa následne prejaví nielen na osobnej úrovni v rámci kvality a prežívania väčšej ľahkosti nášho každodenného života, ale aj na kolektívnej úrovni...


Kompletný astrologický prehľad ďalších významných tranzitov mesiaca MAREC 2022, ako aj ich vplyv na náš rozvoj, nájdete v príspevku ASTROLOGICKÁ PREDPOVEĎ PRE MAREC 2022: MAGICKÝ ČAS AKCIE & EXPANZIE.


Ste pravidelným návštevníkom a bavia Vás & inšpirujú moje príspevky na Blogu, ktoré pre vás pripravujem v oblasti astrológie, mystiky, mágie a vedomého života úplne ZDARMA, a chcete prispieť do kolobehu energie v rámci kolesa Dharmy? Podporte jednoducho moju tvorbu a pozvite ma symbolicky na kávu... Tento dobrovoľný príspevok je vo výške ceny kávy /prípadne aj koláčika/ v bežnej kaviarničke, no poteší moju dušu, a zároveň tým prispejete k spravodlivej výmene energie. A čaká vás aj veľmi milý & užitočný darček. ♀❣️Ďakujem❣️♀


S Láskou,
P.S.: Ak sa vám tento príspevok páčil a túžite ho zdieľať, urobte tak prosím, v jeho kompletnom znení aj s uvedením zdroja / linku. Kopírovanie článku, ako aj jeho jednotlivých častí je dovolené iba so súhlasom autora! Ďakujem❤️♀🙌🏼!

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page