top of page
POKLADY VENUŠE Blog
Názov príspevku
PORTÁL 77 (7. JÚL): SPIRITUÁLNY VÝZNAM GALAKTICKEJ BRÁNY (CHANNELING)
© Copyright

SEZÓNA STRELCA (SLNKO V STRELCOVI: 22.11. - 21.12.2022) ~ VOLANIE DOBRODRUŽSTVA & ČAS OPTIMIZMU

So vstupom Slnka do expanzívneho znamenia Strelca, prichádza aj čas otvoriť naše srdcia a duše všetkým skvelým príležitostiam, ktoré nám svet napriek všetkým okolnostiam stále ponúka! Strelec je odvážne, ohnivé znamenie, ktoré miluje cestovanie, zábavu a učenie sa nových vecí. Prechod Slnka cez toto dobrodružné znamenie je preto skvelý čas na to, aby sme si osvojili postoj Lukostrelca a posunuli sa za naše obvyklé hranice a vyskúšali niečo nové. Pod Slnkom v znamení Strelca akoby našu atmosféru ovládol optimizmus a šťastie. Namiesto toho, aby sme sa sústredili na to, čo nemôžeme urobiť, sa začíname sústrediť na to, čo urobiť môžeme. Ako znamenie viery a expanzie, pre Strelca skutočne neexistujú žiadne obmedzenia, kým Slnko tancuje svoju cestu týmto znamením. Sezóna Škorpióna nás zároveň núti popremýšľať o tom, kto sme, na hlbšej úrovni. Možno sme sa v poslednom období pristihli, že spochybňujeme naše motivácie a to, čo nás poháňa k tomu, čo sa rozhodujeme robiť. Možno sme odhalili nevedomé vzorce správania alebo sme získali hlbšie pochopenie toho, prečo sme takí, akí sme. Všetka táto múdrosť, všetky tieto vnútorné znalosti, ktoré sme získali počas sezóny Škorpióna, môžu byť teraz použité. Znamenie Strelca je reprezentované šípom lukostrelca. Lukostrelec natiahne svoj luk so šípom a veľmi starostlivo ho namieri smerom, ktorým chce, aby vystrelil. Po vypustení šípu sa uvidí, či zasiahne svoju značku alebo dopadne inde. Akonáhle šíp opustí luk, lukostrelec nad ním nemá viac kontrolu. S porozumením, ktoré sme získali počas sezóny Škorpióna, môžeme aj my sami teraz lepšie zamieriť svoje šípy /zacielenie v živote/ zo stavu väčšej vyrovnanosti, vyššieho cieľa a múdrosti. Po transformačnej búrke spôsobenej predošlými Zatmeniami sa teraz cítime byť lepšie pripravení na nové ciele a výzvy v živote, takže naše šípy majú väčšiu šancu zasiahnuť cieľ. Chcete sa dozvedieť viac o astrológii nadchádzajúcej sezóny, ako aj to, ako tranzity iných planét môžu zamiešať karty Osudu, a čo s tým? Pokračujte ďalej v čítaní...

Keď Slnko bude prechádzať znamením Strelca v období od 22. novembra až do 21. decembra 2022, všetky veci, ktoré si bežne so Strelcom spájame, začnú byť pre nás výrazne dôležitejšie.


Slnko predstavuje naše ego, našu životnú silu a zdroj radosti a kreativity – takže keď Slnko prechádza cez znamenie Strelca, máme vyššiu tendenciu prejavovať svoje ego, resp. nachádzame väčšiu radosť v dobrodružstve, cestovaní, slobode, vyššom vzdelaní, spravodlivosti, zákonoch... a vonku.

Want to read more?

Subscribe to jove.sk to keep reading this exclusive post.

Kommentare

Mit 0 von 5 Sternen bewertet.
Kommentare konnten nicht geladen werden
Es gab ein technisches Problem. Verbinde dich erneut oder aktualisiere die Seite.
bottom of page