top of page
POKLADY VENUŠE Blog
Názov príspevku
PORTÁL 77 (7. JÚL): SPIRITUÁLNY VÝZNAM GALAKTICKEJ BRÁNY (CHANNELING)
© Copyright

KONJUNKCIA URÁNU V BÝKOVI SO SEVERNÝM UZLOM /26. JÚLA 2022: KOCKY ĎALŠIEHO OSUDU ĽUDSTVA SÚ HODENÉ

Pokiaľ ide o veľké astrologické udalosti, pri ktorých si môžeme byť istí, že takmer vždy prinesú veľké otrasy a prekvapenia, sezóna Zatmenia je jedným z nich. Tieto naboostované Novy a Splny Mesiaca, ku ktorým dochádza zhruba štyrikrát do roka, sú našimi "kontrolami reality" a budíkmi k navráteniu sa ku skutočným hodnotám života. Nie sú to však jediné astrologické udalosti, ktoré majú tendencie obrátiť náš svet hore nohami. Kedykoľvek je na večierok pozvaný Urán – planéta rebélie, náhlych zmien a inovácií – môžeme očakávať skutočne oči otvárací moment (prinajmenšom). A tento mesiac planéta Urán vytvorí tesné spojenie so Severným uzlom – bod súvisiaci s karmou a duchovným rastom – po prvýkrát od roku 2007, čo podnieti našu veľkú príležitosť skutočne presne určiť a objať svoju predurčenú cestu Osudu. Presné stretnutie sa uskutoční 26. júla 2022, ale pretože tento tranzit je dosť pomalý, budeme môcť intenzívne precítiť oba silné momenty, ako sa Urán a Severný uzol spájajú a ako sa oddeľujú.Vaše vzťahy – so sebou samým a ostatnými – nemusia byť od tohto momentu už nikdy viac rovnaké. Keď Urán prekročí Severný uzol, môžeme očakávať prielomy v osude ľudstva spolu so šokom a otrasmi. Krízy v oblasti životného prostredia, inflácie a bývania môžu byť v tomto období naliehavejšie témy. Ale vedzte, že akékoľvek prekvapenia na našej Ceste sú tu, aby nás katapultovali do pokroku a podporili našu cestu k vytvoreniu osvietenej spoločnosti. Kocky osudu boli hodené, ako sa rozhodnete využiť ich potenciál ku svojmu najvyššiemu prospechu, ako i prospechu celého ľudstva? V tomto príspevku sa dozviete všetko to, čo potrebujete o tejto transformačnej konjunkcii vedieť, aby ste vedeli čo najlepšie využiť jeho elektrizujúce účinky ako odrazový mostík pre svoj ďalší kvantový skok vo svojom osobnostnom a duchovnom raste. Pripravení? Čítajte ďalej...

KONJUNKCIA URÁNU V BÝKOVI A SEVERNÉHO UZLA

Art by Emilia Nora Elina


Od konca júla až po celý august k nám bude prúdiť z kozmického neba intenzívna energia, ktoré môže so sebou priniesť pocity rozrušenia a znepokojenia. Táto energia vrcholí 26. júla 2022 o 21:14, keď sa Urán, planéta zmeny a prebudenia, zosúladí s Mesačným Severným uzlom, ktorý je považovaný za náš najvyšší bod Osudu.


Aj keď energia znepokojenia či rozrušenia nie je niečo, čo by sme radi vo svojom živote zažívali, obzvlášť v tejto nestálej dobe plnej neustálych zmien, energia zo Severného uzla nám dáva isté uistenia, že nás vedie do vyššej budúcnosti; že pomáha odomknúť udalosti, ktoré nám môžu pomôcť povzniesť sa vo Vedomí nielen na individuálnej úrovni, ale aj kolektívne ako planéta.


Odomknutie energií konjunkcie Uránu a Severného uzla...


Býk vládne veciam súvisiacim s financiami, poľnohospodárstvom a životným prostredím. Keďže je ovládaný Venušou, môže tiež priniesť do povedomia záležitosti srdca, vrátane našich vzťahov a našich pocitov vlastnej hodnoty a bezpečia.


Pridanie Marsu do tejto intenzívnej zmesi, aj keď len krátkodobé, k tomu všetkému pridáva mocný ohnivý prvok, čo znamená, že čokoľvek, čo sa dostane do nášho povedomia, môže vyvolať preexponované emócie. Keďže sa to celé odohráva skôr na globálnej úrovni, môže to podnietiť revolučné činy, zmeny, ktoré sa stretávajú s odporom, alebo dokonca protesty.

Want to read more?

Subscribe to jove.sk to keep reading this exclusive post.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page