top of page
POKLADY VENUŠE Blog
Názov príspevku
PORTÁL 77 (7. JÚL): SPIRITUÁLNY VÝZNAM GALAKTICKEJ BRÁNY (CHANNELING)
© Copyright

CESTA ZASVÄTENIA XI.: TAROTOVÝ ARCHETYP "SPRAVODLIVOSŤ" ~ PREBUDENIE & INVOKÁCIA

Updated: Jul 10, 2023

Spravodlivosť je dvanástou kartou Veľkej arkány v tarote. Má číslo 11, pretože úplne prvá karta (Blázon) má číslo 0. Vo svojom živote sa dostávame na Cestu zasvätenia čísla XI., ktorá je reprezentovaná rovnováhou, spravodlivosťou, príčinou a následkom, etikou, zákonov a božskou rovnováhou. Nachádzame sa na križovatke, kde sme povolaní zodpovedať sa za svoje činy a podľa toho byť "súdení". Ak sme konali v súlade so svojím Vyšším Ja a pre väčšie dobro ostatných, nemáme sa čoho obávať. Ak sme to však nerobili, v tomto momente sme vyzvaní k tomu, aby sme sa priznali k svojim činom /obzvlášť sami pred sebou/. Ak sa vám z toho roztriasli ruky, vedzte, že karta Spravodlivosť nie je taká čiernobiela, ako to môže vyzerať navonok. Tarotový archetyp Spravodlivosť vždy sprevádza miera súcitu a porozumenia, a hoci ste možno v minulosti urobili niečo, čo teraz veľmi ľutujete, tento archetyp naznačuje, že sa s vami bude zaobchádzať spravodlivo a bez akejkoľvek zaujatosti. Buďte však pripravení prevziať zodpovednosť za svoje činy a niesť prípadné následky. Či už ste v tarote nováčik alebo skúsený čitateľ, tento príspevok je vytvorený tak, aby vám poskytol hlbší vhľad do spirituálneho významu tarotového archetypu Spravodlvosti, ktorý vám môže pomôcť posunúť na ďalšiu úroveň Cesty zasvätenia duše. V tomto exkluzívnom príspevku /v celom rozsahu k dispozícii len pre predplatiteľov ZLATÉHO ČLENSTVA/ preskúmame do detailov jeho symboliku, ako aj to, čo tento archetyp pre nás znamená v našom každodennom živote a ako ho za pomoci mocnej starobylej formuly aktivovať pre spojenie sa so svojim vyšším Ja a dosiahnutie najvyšších cieľov i poslania vo svojom živote...

CESTA ZASVÄTENIA XI.: TAROTOVÝ ARCHETYP "SPRAVODLIVOSŤ" ~ PREBUDENIE & INVOKÁCIA

Tarotová karta Spravodlivosť je symbolom pravdy, spravodlivosti a zákona. Postava ženy, ktorá je zobrazená na karte, drží v pravej ruke meč, čo poukazuje na logické, dobre usporiadané myslenie potrebné na vykonanie spravodlivej spravodlivosti. Meč smeruje nahor – vyjadruje pevné a konečné rozhodnutie – a dvojsečná čepeľ znamená, že naše činy majú vždy následky. Váhy v jej ľavej (intuitívnej) ruke ukazujú, že túto logiku potrebuje vyvážiť intuícia a sú symbolom jej nestrannosti. Žena má na sebe korunu s malým štvorcom, ktorý predstavuje dobre usporiadané myšlienky. Za ňou je fialový záves rozprestrený medzi dvoma stojacimi sivými stĺpmi. Pod červeným plášťom, ktorý drží pohromade sponou, ukazuje špičku bielej topánky. Toto je naša duchovná pripomienka toho, že to, čo Spravodlivosť prináša, sú duchovné následky našich činov.


Want to read more?

Subscribe to jove.sk to keep reading this exclusive post.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page