top of page
POKLADY VENUŠE Blog
Názov príspevku
PORTÁL 77 (7. JÚL): SPIRITUÁLNY VÝZNAM GALAKTICKEJ BRÁNY (CHANNELING)
© Copyright

CESTA ZASVÄTENIA DUŠE V.: TAROTOVÝ ARCHETYP "VEĽKŇAZ" ~ PREBUDENIE & INVOKÁCIA

Updated: Jun 13

V tomto príspevku pokračujeme na Ceste zasvätenia duše, kde sa stretávame s Veľkňazom. Prechádzame tak od základných archetypov posvätného ženstva a mužstva, a vstupujeme na územie začiatku našich pozemských lekcií. Tieto lekcie sú o učení sa skrz pozemské zážitky, o duchovnom raste a zažívaní života v pozemskej rovine. V tarote je Veľkňaz jednou z dvadsiatich dvoch kariet Veľkej arkány, a predstavuje sprievodcu k poznaniu, vnútornému vhľadu a múdrosti. V tarotovom čítaní môže napríklad predstavovať kňaza, učenca, terapeuta alebo učiteľa. Archetyp Veľkňaza nás privádza do oblasti vzdelania našej cesty duše, kde začíname odhaľovať dôvod našej inkarnácie na zemi. Skrze učenie sa v nás Veľkňaz rozvíja POZNANIE & INTUÍCIU. Toto je dôležitý krok smerom k sebarealizácii a sebatranscendencii na našej ceste duše. Sebatranscendencia je v psychológii pojem týkajúci sa procesu, ktorým jednotlivec dosahuje svoj plný potenciál. Nachádza sa vrchole Maslowovej pyramídy a reprezentuje vedomé žitie, kde už človek vie spracovať každodenné emocionálne konflikty a vyhodnotiť ich tak, aby neboli bojom o prežitie. Známy psychológ Abraham Maslow veril, že by sme mali neustále skúmať a rozvíjať vrcholné zážitky (krátke a zriedkavé momenty inšpirácie, extázy, uvoľnenia tvorivej energie) ako cestu k dosahovaniu osobného rastu a naplnenia. Jednotlivci s najväčšími predpokladmi k dosahovaniu vrcholných zážitkov sú zrelí, zdraví a sebanaplnení. Každý človek je schopný mať vrcholné zážitky. Tí, ktorí ich nemajú, ich nejakým spôsobom potlačili alebo zabránili ich vzniku. Keď nemáme naplnené tieto potreby až na hranicu existencie vzniká trauma na rôznych úrovniach... Ako v sebe aktivovať tento archetyp? Čítajte ďalej v príspevku...

CESTA ZASVÄTENIA DUŠE V.: PREBUDENIE  & INVOKÁCIA ARCHETYPU VEĽKŇAZA

Veľkňaz predstavuje v tarote archetyp múdreho svätca. Svoj život zasvätil získaniu duchovného pokoja prostredníctvom blízkeho vzťahu k svojmu Stvoriteľovi. Nestará sa o svetské veci. Hoci je múdry v rôznych oblastiach ľudskej existencie, duchovné bohatstvo je pre neho jediným skutočným bohatstvom. Narozdiel od archetypu Veľkňažky sa Veľkňaz zaoberá aplikáciou duchovných vedomostí do fyzického sveta. Slovo hierofant pochádza z gréckeho slova „hierophantes“, čo znamená „ten, kto ukazuje alebo prináša svetlo“.


Hierofant alias Veľkňaz je archetypom vzdelávania, organizovaného náboženstva a inštitúcií. Veľkňaz je tiež sprievodcom medzi svetom ľudí a duchovným svetom, ale aj predstaviteľom spojenia sa s našim vnútorným poznaním, našim vlastným vnútorným učiteľom.


KARTA VEĽKŇAZA & KABBALAH

Want to read more?

Subscribe to jove.sk to keep reading this exclusive post.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page