top of page
POKLADY VENUŠE Blog
Názov príspevku
PORTÁL 77 (7. JÚL): SPIRITUÁLNY VÝZNAM GALAKTICKEJ BRÁNY (CHANNELING)
© Copyright

AKO ZOSYNCHRONIZOVAŤ JOGU S FÁZAMI MESIACA PRE NÁJDENIE SKUTOČNÉHO CIEĽA & NAPLNENIA V ŽIVOTE

Updated: Nov 29, 2023

Mnohí z vás, ktorí sledujete môj Blog už v tomto momente iste viete, čo robiť počas Splnu alebo Novu Mesiaca v rámci svojej spirituálnej praxe. Ale čo týždne pred týmito vesmírnymi udalosťami? Synchronizujeme svoju jogovú prax. Ako Mesiac pribúda a ubúda, mali by sme aj my zvážiť aktiváciu našej kreativity a odovzdania sa. Príprava na Spln Mesiaca nás môže previesť od našej sakrálnej čakry k srdcovej - posilniť našu aktívnu tvorivosť smerom k spojeniu s energiou samotného Zdroja. Zatiaľ čo ubúdanie Mesiaca smerom k Novu nás môže previesť od koreňovej čakry k nášmu tretiemu oku - postupné uberanie aktivity a presmerovanie našej energie dovnútra, k zadefinovaniu nového začiatku. Prostredníctvom dobre vyváženej stravy, vedomej práce so svojim podvedomím, uvoľňovania deštruktívnych väzieb pomocou rituálov prestrihávania šnúry, pravidelnej meditácie, neustálej snahy o hľadanie a pochopenie pravdy, nevlastnenia, sebadisciplíny a odovzdania sa môžeme v rámci našich duchovných praktík posilniť svoju životnú energiu a naše spojenie s najvyšším Zdrojom. Synchronizácia jogovej praxe s Mesačnými cyklami môže byť našou cestou transformácie a osvietenia. Integráciou múdrosti starobylej jogovej filozofie a energie Mesiaca môžete objaviť svoj skutočný cieľ, nájsť naplnenie v živote a žiť v dokonalej harmónii s Vesmírom. Joga nie je len o flexibilite; je to cesta k tomu, aby ste žili svoj najlepší život. Ste teda pripravení urobiť prvý krok k plnšej a cieľavedomejšej existencii? Pokračujte ďalej v čítaní a dozviete sa, ako zosynchronizovať jogu s fázami Mesiaca pre nájdenie väčšej rovnováhy, sily a zacielenia vo svojom živote...


AKO ZOSYNCHRONIZOVAŤ JOGU S FÁZAMI MESIACA PRE NÁJDENIE SKUTOČNÉHO CIEĽA & NAPLNENIA V ŽIVOTE

Art by Emilia Nora Elina


Joga ako cesta k duchovnému prebudeniu

Joga sa často označuje za duchovnú prax, pretože ďaleko presahuje rámec len fyzického cvičenia. Vo svojej podstate je joga filozofiou a spôsobom života, ktorý vedie k duchovnému prebudeniu. Prostredníctvom cvičenia jogy si jednotlivci môžu vypestovať hlboký zmysel pre sebauvedomenie a spojiť sa so svojím vnútrom. Toto spojenie je základom duchovného prebudenia.


Sebaobjavovanie: Joga podporuje sebaskúmanie a introspekciu. Pri vykonávaní pozícií (asán), ovládaní dychu (pránajámy) a meditácii sa lepšie prispôsobujeme svojmu fyzickému, mentálnemu a emocionálnemu stavu. Toto zvýšené sebauvedomenie je prvým krokom na ceste k duchovnému prebudeniu.


Spojenie tela, mysle a ducha: Samotné slovo "joga" znamená zjednotenie. Joga sa snaží zjednotiť telesné, duševné a duchovné aspekty nášho bytia. Zosúladením týchto dimenzií môžeme získať prístup k vyššej úrovni vedomia a zažiť duchovné prebudenie. Nehovoriac o tom, že týmto zjednotím /synchronizáciou/ vytvárame dokonalý priestor pre vstup do nekonečného poľa možností za účelom manifestácie...


Prekonanie ega: V mnohých duchovných tradíciách sa ego považuje za akúsi "prekážku" na ceste duchovného rastu. Jogové praktiky pomáhajú jednotlivcom prekonať ego tým, že upokojujú myseľ, podporujú uvedomelosť a prinášajú pocit Jednoty s Vesmírom. Toto rozpustenie dominujúceho vplyvu ega je základným aspektom duchovného prebudenia.Osobný rast a vývoj prostredníctvom jogy

Joga poskytuje štruktúrovanú a holistickú cestu osobného rozvoja. Umožňuje jednotlivcom stať sa najlepšou verziou seba samého prostredníctvom nesutáleho sebazdokonaľovania a transformácie.


Fyzická pohoda: Joga zlepšuje fyzické zdravie, zvyšuje flexibilitu, silu a rovnováhu. Silné a zdravé telo je základom osobnej evolúcie. Keď si zlepšíme fyzickú pohodu, získame energiu a vitalitu, aby sme sa mohli následne sústrediť aj na svoj osobný rast.


Emocionálna odolnosť: Jogové praktiky, ako je všímavosť /žitie v prítomnoti/ a meditácia, pomáhajú jednotlivcom získať kontrolu nad svojimi emóciami. Podporuje emocionálnu odolnosť a vyrovnanosť, čo nám umožňuje prekonávať životné výzvy s väčšou gráciou.


Jasnosť mysle: Meditácia a koncentračné cvičenia v joge zvyšujú duševnú jasnosť. Táto jasnosť nám umožňuje robiť vedomejšie rozhodnutia /v súlade s našou dušou/, prekonávať mentálne prekážky a využívať náš najvyšší tvorivý potenciál.


Duchovný rast: Joga podporuje hlboký pocit spojenia s niečím väčším, než sme my sami. Či už ide o spojenie s božstvom, vesmírom alebo kolektívnym vedomím, tento duchovný rast nás povzbudzuje k tomu, aby sme žili v súlade s naším najvyšším cieľom a zámerom duše.


Bytie najlepšou verziou seba samého

Stať sa najlepšou verziou seba samého je neustály proces sebazdokonaľovania a osobného rozvoja. Joga môže byť na tejto ceste silným katalyzátorom.


Sebarealizácia: Joga nás povzbudzuje, aby sme preskúmali svoje vnútro, objavili svoje silné a slabé stránky a prijali sami seba bez akéhokoľvek odsudzovania. Prostredníctvom sebarealizácie môžeme pracovať na svojich nedostatkoch a posilniť svoje silné stránky.


Vedomý život: Princípy všímavosti /žitia vo vedomej prítomnosti/, ktoré sú základným aspektom jogy, nás povzbudzujú k životu v prítomnom okamihu. Prijatím všímavosti sa môžeme zbaviť starostí o minulosť a budúcnosť a sústrediť sa na to, aby sme boli najlepšou verziou seba samého v tento jediný skutočný moment, ktorý sa odohráva práve teraz.


Vnútorný pokoj: Joga nám pomáha nájsť vnútorný mier a pokoj uprostred životného chaosu. Tento vnútorný pokoj nám umožňuje pristupovať k životným výzvam s jasnou mysľou a otvoreným srdcom, vďaka čomu sme lepšie pripravení na zvládanie životných vzostupov a pádov.


Služba a súcit: Keď sa vyvíjame a stávame sa sami sebou /svojou skutočnou verziou/, často sa v nás rozvíja zmysel pre súcit a túžba pomáhať na tejto ceste prebudenia aj druhým. Tento zmysel pre službu je prirodzeným výsledkom osobného rastu a sebarealizácie.


Takže ako vidíte sami, joga nie je len fyzická prax; je to holistická cesta k duchovnému prebudeniu, osobnému rozvoju a k tomu, aby sme sa stali najlepšou verziou seba samého. Prostredníctvom sebauvedomenia, sebazdokonaľovania a duchovného rastu nám joga umožňuje žiť plnohodnotnejší a zmysluplnejší život. Je to pozvanie na hlbokú cestu sebapoznania a vnútornej transformácie.


Transformačná Sila Mesiaca...

Mesiac má v ľudskom vedomí už po stáročia osobitné miesto. Spája sa s transformáciou, reflexiou a vnútorným rastom. Jeho cykly ubúdania a pribúdania nám ponúkajú jedinečnú príležitosť využiť jeho energiu v náš najvyšší prospech.


Poďme sa teraz ponoriť hlbšie do toho, ako môžeme zosúladiť svoju jogovú prax s putovaním Mesiaca po nočnej oblohe.Ako zosynchronizovať jogu s fázami Mesiaca

Predtým, ako sa vydáme na túto Mesačnú cestu, je nevyhnutné pochopiť význam Yamas a Niyamas. Týchto desať etických princípov, odvodených z jogovej filozofie, slúži ako vodiace svetlo na vašej ceste sebapoznávania a osobného rastu /niečo ako Desatoro Božích prikázaní v kresťanskej náuke/. Poskytujú akýsi morálny kompas na navigáciu v zložitých životných situáciách. Tu sú:


Nenásilie (Ahimsa): Praktizovanie neubližovania sebe aj iným.


Pravdivosť (Sayta): Oddanosť pravde v myslení, reči a konaní.


Nekradnutie (Asteya): Rešpektovanie majetku a hraníc iných.


Striedmosť/nepreháňanie (Brahmacharya): Múdre využívanie životnej energie.


Nevlastnenie (Aparigraha): Zbavenie sa pripútanosti k hmotnému majetku.


Čistota (Saucha): Pestovanie telesnej a duševnej čistoty.


Uspokojenie (Santosha): Nachádzanie radosti v prítomnom okamihu bez ohľadu na vonkajšie okolnosti.


Sebadisciplína (Tapas): Vynakladanie sebakontroly a odhodlania na dosiahnutie svojich cieľov.


Samoštúdium (Svadhyaya): Cvičenie introspekcie a sebareflexie.


Odovzdanie sa (Ishvara Pranidhana): Pustenie sa a odovzdanie sa vyššej moci alebo prúdu života.


Synchronizácia jogy s fázami Mesiaca

Pribúdajúci Mesiac - Čas pre tvorenie

Keď Mesiac rastie od prvej štvrtiny po Spln, osvetľuje oblohu a napĺňa nás energiou. Je to čas zasvätenia a tvorenia. Zosúladením svojej jogovej praxe s touto fázou môžete pripraviť pôdu pre nové začiatky a objavovanie.


Skôr než sa dostaneme k jogovej filozofii, prinášam vám zoznam vhodných jogových pozícií, ktoré môžete cvičiť počas fázy pribúdajúceho Mesiaca:


Polmesiac (Ardha Chandrasana)


Pozícia Bohyne (Utkata Konasana)


Hlboký predklon so široko roztiahnutými nohami (Prasarita Padottanasana)


Trojuholník (Trikonasana)


Polovičná lodička (Ardha Navasana)


Fáza pribúdajúceho Mesiaca, konkrétne od prvej štvrte Mesiaca po Spln, je osviežujúcim obdobím na zapojenie našich jadier, iniciovanie nových projektov a objavovanie nových smerov. Podstatne viac, keď sa nočná obloha rozjasní, podnikáme inšpirované kroky pomocou pravdivosti a sebadisciplíny.


Yama Pravdivosť, "Satya", pozostáva z nášho sebavyjadrenia a expanzie. Keď vytvárame pohyb smerom k našim vyhláseniam a vytvárame uskutočniteľné ciele, tento klenot nás vyzýva, aby sme boli odvážni a spontánni. Keď začíname rozvíjať cestu k svojim snom, ktoré chceme manifestovať, tento klenot nám pripomína, že sa musíme na svojej ceste neustále prispôsobovať a byť pripravený aj na prípadné prekážky.


Niyama Sebadisciplína , "Tapas", je našou vytrvalou snahou stať sa niekým charakterným a silným. Pri obmedzujúcich prekážkach, ktoré nám môžu prísť do cesty, môžeme pomocou zručnej tvorivosti preniesť krízové momenty do hĺbky našej prispôsobivosti.


Venovať pozornosť možnostiam, ktoré prichádzajú v božskom načasovaní, si bude vyžadovať tieto klenoty, pretože dôslednosť znamená vedieť, kedy si oddýchnuť a zošliapnuť plynový pedál. Pri prispôsobovaní sa svetu okolo nás a zotrvávaní v neznámom každá prvá štvrť mesiaca znamená menšiu kontrolu nad našimi zmyslami, hlasnejšie tvorivé vyjadrenie našej skutočnej podstaty a dôveru v proces našej duchovnej disciplíny.


Tu je krátke zhrnutie:

  • Yama - Pravdivosť (Satya): Pribúdajúci Mesiac podporuje odvahu a spontánnosť. Je to čas na sebavyjadrenie a expanziu. Vytvárajte si realizovateľné ciele a buďte pripravení prispôsobiť sa pri plnení svojich snov.

  • Niyama - Sebadisciplína (Tapas): Vytrvalosť a sebadisciplína sú počas tejto fázy vašimi spojencami. Keď na svojej ceste narazíte na prekážky, použite na ich prekonanie kreatívne riešenia. Naučte sa, kedy treba tlačiť dopredu a kedy si oddýchnuť.

Táto fáza znamená obdobie menšej kontroly nad svojimi zmyslami, v ktorom sa tvorivé vyjadrenie vašej skutočnej podstaty stáva hlasnejším. Dôverujte procesu svojej duchovnej disciplíny a buďte otvorení neznámemu.


Ste pripravení prijať svetlo vo svojom vnútri aj okolo seba?Ubúdajúci Mesiac - Čas pre uvoľnenie

Tak ako som uviedla jogové pozície na cvičenie pri pribúdajúcom Mesiaci, tu je niekoľko efektívnych a prospešných jogových pozícií na cvičenie pre fázu ubúdajúceho Mesiaca:


Pozícia mŕtvoly (Shavasana)


Ľahká pozícia (Sukhasana)


Pozícia dieťaťa (Balasana)


Stojka na hlave (Sirsasana)


Pozícia stoličky (Utkatasana)


Fáza ubúdajúceho Mesiaca, konkrétne od tretej štvrte Mesiaca po Nov, je časom, keď sa môžeme začať odpútavať a zároveň zakoreniť v našich jogových podložkách, v Zemi a v prítomnosti. Opäť výrazne tak, ako svetlo slabne, počúvame & prijímame múdrosť s nevlastnením a odovzdanosťou.


Kombinovaná Yama Nevlastnenie, "Aparigraha", a Niyama Odovzdanie, "Ishvara Pranidhana", nás vyzývajú, aby sme sa na svojich cestách "balili naľahko", aby sme boli v toku s rytmom nášho vyššieho cieľa a aby sme sa uvoľnili. V neustálom cykle, s každým nádychom je spojený rovnaký výdych. Tento harmonický akt poskytuje nášmu telu, mysli a duši pohyb a odraz a pomáha nám pokorne kráčať po tejto fyzickej rovine.


Každý okamih života by mal umožniť rešpektovanie ega a vnútorného božstva, pretože svetlo neexistuje bez tmy a naopak. Preto keď sa vzdávame definitívneho konca nášho života alebo miznúceho svetla Mesiaca, vytvárame aktívny priestor pre expanziu, našu slobodnú vôľu konať smerom k slobode v rytme nášho duchovného spojenia s Vesmírom a Zemou.


Keď identifikujeme svoje bloky alebo obmedzujúce presvedčenia, stretávame sa s plnosťou prítomného okamihu, prepájame sa s ním a oceňujeme ho, vďaka čomu sme jemnejší, odvážnejší a celistvejší. V tajomstve svojich strachov sa pripútavame k istote. Tu je naša pripomienka, že "Láska je to, čo zostane, keď necháte odísť všetko, čo milujete. (Swami Jnaneshvara)


Tu je krátke zhrnutie:

  • Yama - Nevlastnenie (Aparigraha): Prijmite nepripútanosť a uvoľnite to, čo vás brzdí. Opustite pripútanosť k hmotnému majetku, myšlienky alebo presvedčenia, ktoré už neslúžia vášmu vyššiemu cieľu.

  • Niyama - Odovzdanie (Ishvara Pranidhana): Odovzdajte sa prirodzenému toku života. Tak ako po každom nádychu nasleduje výdych, aj život má svoj rytmus, ktorý prináša pohyb a odraz. Prijmite pokoru a nechajte sa unášať prúdom.


V tejto fáze sa učíme rešpektovať svoje ego aj vnútorné božstvo, vďaka čomu sme odolnejší, odvážnejší a celistvejší. Púšťanie sa je nevyhnutné na rozšírenie vášho vedomia a nájdenie slobody v rytme vášho duchovného spojenia s vesmírom a Zemou.


Ste ochotní odložiť Vesmír zo svojho zápästia a umiestniť časovanie do tlkotu jeho srdca?


Prijatie dôvera a odovzdania sa

Chvíle krízy a blaženosti sú súčasťou toku života. Spojením energie Mesiaca, systému čakier, Yám a Niyám môžete zosúladiť svoju jogovú prax so svojou jedinečnou podstatou. Dôverujte svojej vnútornej pravde a nechajte Vesmír, aby viedol vašu cestu. To je podstata odovzdania sa....


Synchronizácia vašej jogovej praxe s Mesačnými cyklami je transformačnou cestou, ktorá môže viesť k sebapoznaniu, naplneniu a harmonickému spojeniu s vesmírom. Joga nie je len o fyzických pozíciách; je to holistická cesta k tomu, aby ste žili svoj najlepší život. Ste pripravení urobiť prvý krok k plnšej a cieľavedomejšej existencii? Zlaďte svoju energiu s prirodzeným tokom Mesiaca, dôverujte svojej vnútornej pravde a prijmite hlbokú cestu jogy.


Namaste...


S Láskou,

AKO ZOSYNCHRONIZOVAŤ JOGU S FÁZAMI MESIACA PRE NÁJDENIE SKUTOČNÉHO CIEĽA & NAPLNENIA V ŽIVOTE
 NAŠE NAJČERSTVEJŠIE NOVINKY NA eSHOPe ~ NEREZOVÉ SITKÁ NA SYPANÝ ČAS S POLODRAHOKAMAMI


Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
bottom of page