top of page
POKLADY VENUŠE Blog
Názov príspevku
SPLN MESIACA V KOZOROŽCOVI JÚN 2024: EMOCIONÁLNE DOZRIEVANIE & DEMONTÁŽ ZASTARALÝCH VNÚTORNÝCH ŠTRUKTÚR
© Copyright

ZATMENIE SLNKA V NOVE MESIACA V STRELCOVI: NÁHLE ZMENY V ŽIVOTE, VYVRCHOLENIE CYKLU & NOVÉ ZAČIATKY

Updated: Nov 29, 2021

Zatmenie Slnka sa vo všeobecnosti častokrát spája s drámou. A skutočne, "dráma", ktorú vidíme na oblohe, aspoň počas úplného Zatmenia Slnka, sa často odráža aj tu na Zemi. V astrológii je zatmenie Slnka niečo ako bod obratu alebo križovatka. Rozhodnutia prijaté teraz budú mať svoje dôsledky, ktoré sa však nejaký čas ešte nemusia naplno prejaviť. Zatmenie Slnka je v mnohých ohľadoch podobné ako Nov Mesiaca v tom, že ide o konjukciu medzi Slnkom a Mesiacom. Naopak, k Zatmeniu Mesiaca dochádza počas Splnu. Počas Zatmenia Slnka však Mesiac prechádza popred Slnko, čiastočne alebo úplne blokuje jeho svetlo a vrhá svoj tieň na Zem. Pretože Slnko a Mesiac sú v konjunkcii, ide o dvojnásobne silnú astrologickú energiu, preto sa Zatmeniu Slnka prikladá tak veľký význam. Dôležitá je aj symbolika Zatmenia Slnka, slnečné svetlo je na chvíľu "zablokované" predtým, ako opäť prepukne späť do života a začne žiariť vo svojej plnej Sile.


Pre niektorých z nás môže Zatmenie Slnka, ktoré nastáva počas Novu Mesiaca v ohnivom znamení Strelca 4. decembra 2021 (8:42 hod. SEČ), priniesť náhle otrasy a možno aj drámu; pre ostatných to môže byť naopak udalosťou, ktorá odhalí príjemné prekvapenie. Aj keď v tomto prekvapení bude pravdepodobne stále skrytý prejav výzvy na akciu. Nasledujte ho.


Pozn.: Toto decembrové úplné Zatmenie Slnka sa bohužiaľ nebude dať pozorovať prakticky zo žiadnej obývanej pevniny na Zemi s výnimkou južného cípu Austrálie a Antarktídy.


Úlohou Zatmenia Slnka je častokrát otriasť od základov našim status quo a vyvolať šok, možno až chaos, a to práve preto, aby sme si začali viac uvedomovať a vážiť to, čo sme si doteraz nevážili, ale skôr považovali za akúsi samozrejmosť.


Astrologicky povedané, keď je Zatmenie Slnka v Strelcovi, sú to hodnoty skúmania, spravodlivosti, múdrosti a slobody, ktoré sú dočasne zablokované, až potom sa môžu následne znova osvetliť.


Je na každom z nás, aby sme rozpoznali udalosti, ktoré ohrozujú tieto hodnoty, a rozhodli sa, ako sa im postavíme. Každý z nás v sebe ukrýva balíček zručností a schopností, ktoré môžu prispieť k zlepšeniu sveta, života na Zemi; Zatmenie Slnka k tomu nasmeruje Cestu.


Prejdime sa teraz po cestách spomienok v našej pamäti, a vráťme sa až do obdobia mája 2020. Aký posun či osobnostný rast ste odvtedy dosiahli? Ako sa zmenil váš život?


Od mája 2020 sa prepracovávame cyklom Zatmenia Strelca a Blížencov, ale tento cyklus sa teraz blíži ku koncu a ukončí sa 4. decembra 2021 úplným Zatmením Slnka v Nove Mesiaca.

Dosiahnutie koncového bodu v cykle Zatmenia je významným momentom. Predstavuje príchod do nového cieľa. Je to bod v našich životoch, v ktorom je nejaká vec alebo časť z nás úplne znovuzrodená a plne integrovaná, pripravená hrať aktívnu úlohu v našich životoch.Od mája 2020 sa toho vo svete veľa odohralo. Na kolektívnej úrovni došlo k mnohým smutným udalostiam a z nich vychádzajúcich nových skúseností, ktoré sa rozvinuli naplno, keď sme boli všetci nútení zmeniť od základov svoj spôsob života. A možno až teraz začíname vidieť, ako nás táto reťazová reakcia udalostí priviedla tam, kde sme dnes.


Samozrejme, aj keď sme túto energiu zažívali všetci spolu na kolektívnej úrovni, každý z nás si so sebou nesie aj svoj vlastný osobný príbeh. A práve teraz, pred úplným Zatmením Slnka môžeme začať vidieť isté vzorce v tom, ktorým smerom sme boli vedení Vesmírom vykročiť a ktorými záležitosťami sa máme aktuálne viac zaoberať, aby sme v našich životoch postúpili na vyššiu úroveň.


Zatmenia predstavujú brány do nových stavov Vedomia. Majú vskutku tendenciu prinášať veľké udalosti, ktoré posúvajú a transformujú naše životy, čo nám umožňuje vstúpiť do novej kapitoly vývoja našej Duše.


Toto úplné Zatmenie Slnka v Nove Mesiaca v znamení Strelca je ako posledný krok na tejto Ceste, ktorou sme putovali. Otvára posledné dvere na tejto Ceste a môže konečne priniesť odmenu našej tvrdej práce.


Nech už v nás tento cyklus Zatmenia spustil čokoľvek, akokoľvek sme boli požiadaní, aby sme rástli a zmenili sa, teraz začíname vidieť koniec cesty. Objaví sa nová jasnosť a s touto novou jasnosťou môžeme mať silný pocit, že otvárame novú kapitolu.


Úplné Zatmenie Slnka v Nove Mesiaca je jedným z najsilnejších Zatmení, aké môžeme zažiť. Už len vizuálny pohľad naň je očarujúcim zážitkom, ktorý nám pripomína krásu a rozľahlosť tohto Vesmíru.V staroveku boli Zatmenia Slnka rovnako vnímané ako čas veľkých zmien. Temnota dopadajúca na zvyčajne jasný deň bola vnímaná ako znamenie, že všetky karmické dlhy, ktoré máte, budú teraz vyzbierané.


Niet pochýb o tom, že Zatmenie počas Novu Mesiaca je silným obdobím manifestácie a môže aktivovať čokoľvek, čo sme zasiali. Pod jeho prítomnosťou je energia priťahovaná smerom k nám, čo umožňuje nášmu energetickému poľu stať sa magnetom na čokoľvek, čo nám príde do Cesty.


Zatiaľ čo toto Zatmenie Slnka prináša vyvrcholenie všetkých našich energií od začiatku tohto cyklu Zatmenia, môžeme ho použiť aj na stanovenie zámeru o tom, čo chceme pritiahnuť a manifestovať v našich životoch. Môžeme použiť jeho energiu zámerným spôsobom, aby sme vtiahli do našej reality všetko, čo chceme zažiť.


Ak načrieme hlbšie do kozmickej oblohy, zistíme, že planéty Merkúr a Neptún sú taktiež veľmi aktívne v čase tohto Zatmenia, čo naznačuje, že nám môžu byť odhalené nejaké nové informácie.


Prítomnosť Neptúna naznačuje, že možno zistíme, že závoj ukrývaných udalostí bol zdvihnutý, čo nám umožní vidieť a rozoznať hlbšiu pravdu.


Kedykoľvek je však zapojený Neptún, je vždy dôležité načúvať a dôverovať našim inštinktom bez ohľadu na to, aké poznatky či informácie nám prídu do Cesty. Neptún je planéta spirituality a intuície, preto je tu pre nás istá silná výzva, aby sme sa počúvali a pripojili sa k tomu, čo hovorí náš vnútorný hlas.


Neptún od nás žiada, aby sme opustili našich päť zmyslov a namiesto toho sa naladili na silu a múdrosť nášho šiesteho zmyslu, pretože tam nájdeme našu vlastnú najvyššiu Pravdu.


Chiron, asteroid známy ako "ranený liečiteľ", je tiež aktívny v tomto období Zatmenia Slnka a môže nám pomôcť uzdraviť a napraviť niektoré "narušené" vzťahy prostredníctvom uzdravovacích, liečivých rozhovorov.Ak existuje niekto vo vašom živote, s kým cítite, že potrebujete viesť tento "ozdravný" rozhovor, vedzte, že toto Zatmenie Slnka vám pošle vlny podpory. Poremýšľajte v kľude o tom, čo chcete povedať, a dovoľte, aby to k vám prišlo z miesta lásky, pravdy a láskavosti. Následne uvidíte, ako budete prirodzene vedení k tomu, aby ste sa podelili o to, čo cítite.


Majte tiež na pamäti, že niekedy potrebujeme viesť "ozdravný" rozhovor aj sami so sebou! Niekedy môže byť vyslovenie alebo zapisovanie toho, čo máme na mysli, vysoko terapeutickým nástrojom a môže nám pomôcť reflektovať z miesta väčšej otvorenosti.


Nech sa pod týmto Zatmením rozprúdia akékoľvek rozhovory, nezabudnite byť k sebe vždy láskaví, trpezliví a milujúci.


Za zmienku tiež stojí to, že počas Zatmenia Slnka je najlepšie veci nenútiť ani na ne netlačiť. Zatmenia sú silné a majú tendenciu nasmerovať nás presne tam, kdekoľvek potrebujeme. Dôverujte tomuto procesu. Dôverujte svojim inštinktom a nepodliehajte pokušeniu tlačiť na veci, ktoré vám nie sú určené.


Zatmenie Slnka môže tiež priniesť nové príležitosti a nové začiatky do vášho života, takže buďte otvorení tomu, čo vám príde do Cesty. Možno zistíte, že čokoľvek, na čom ste tvrdo a dlho pracovali, zrazu "pristane" pred vami.


Keďže Zatmenie Slnka so sebou prináša veľmi silnú a transformačnú energiu, môžeme sa ocitnúť v pocite vyčerpania alebo "vybitia". Ak je to tak, nepodceňujte to. Je dôležité zostať hydratovaný a nájsť si čas na jednoduché uzemňovacie praktiky.


Celkovo je toto úplné Zatmenie Slnka v Nove Mesiaca silným momentom roka a pravdepodobne nás privedie do cieľa, na ktorom sme tvrdo pracovali minulý rok a pol.


A nezabúdajte, keď prichádzame do našej novej destinácie, je dôležité nájsť si čas na vďačnosť za Cestu a na uctenie si lekcií a rastu, ktoré sme vďak nej dosiahli.


RITUÁL VĎAČNOSTI & ZOSÚLADENIA k tomuto Zatmeniu Slnka v Nove Mesiaca v Strelcovi >> nájdete TU.


V najbližších týždňoch nás čaká ešte niekoľko ďalších zaujímavých tranzitov >> čítajte TU.


S Láskou,
P.S.: Ak sa vám tento príspevok páčil a túžite ho zdieľať, urobte tak prosím, v jeho kompletnom znení aj s uvedením zdroja / linku. Kopírovanie článku, ako aj jeho jednotlivých častí je dovolené iba so súhlasom autora. Ďakujem❤️♀🙌🏼

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page