top of page
POKLADY VENUŠE Blog
Názov príspevku
Názov príspevku
© Copyright

SEZÓNA RAKA 2023: ASTROLÓGIA, SPIRITUÁLNY VÝZNAM, DENNÍKOVÉ VÝZVY & HOROSKOP

Kolo Vesmíru sa ladne otáča ďalej a my sa ocitáme na prahu ďalšej cesty okolo Slnka. Vstupujeme do Sezóny Raka, znameniu Matky, ríši intuície a srdca. Od 21. júna do 23. júla 2023 Slnko brázdi jemné vlny Raka, vodného znamenia symbolizujúceho hĺbku našich citov, posvätnosť domova a silu, ktorá klíči zo zraniteľnosti. Každé obdobie Raka je našim pozvaním ponoriť sa do ticha našej vnútornej svätyne, pestovať svoje korene a nechať silu empatie a starostlivosti viesť naše interakcie. Sezóna Raka 2023 vykresľuje výnimočnú nebeskú tapisériu so svojou zostavou vplyvných kozmických udalostí, ktoré hlbokým spôsobom rezonujú s frekvenciami tohto archetypu. Retrográdna Venuša, pohybujúce sa Lunárne uzly, retrográdny Neptún a synergia Splnu a Novu Mesiaca ponúkajú kaleidoskop energií, ktorý poskytuje príležitosť zviesť sa na vlnách transformácie a duchovného rastu. Ponorme sa hlbšie do tejto kozmickej morskej krajiny, otvorme svoje srdcia, aby sme prijali múdrosť, ktorú každá udalosť nesie, a pochopili, ako sa tieto vplyvy vlnia v jedinečných krajinách dvanástich znamení zverokruhu. Nech pri skúmaní nuáns týchto nebeských vibrácií všetci nájdeme vedenie, ktoré potrebujeme na to, aby sme túto Sezónu Raka prekonali s milosťou, odolnosťou a hlbším pochopením našej spoločnej ľudskej skúsenosti.

V nasledujúcom príspvku preskúmame aj horoskop pre každé znamenie zverokruhu počas Sezóny Raka 2023. Tieto predpovede sú syntézou astrologických aspektov odohrávajúcich sa počas tohto obdobia a ponúkajú plán, ako konštruktívne využiť túto energiu. Každý horoskop je konkretnou pozvánkou na harmonizáciu s kozmickými prúdmi a upozorňuje na oblasti života, ktoré budú v centre pozornosti jednotlivého znamenia zverokruhu, na výzvy, ktoré sa môžu objaviť, a na príležitosti na svoj duchovný rast a rozvoj. Pamätajte, že astrológia slúži ako sprievodca a vaša slobodná vôľa drží pero, ktoré píše príbeh vášho života. Využívajte tieto poznatky ako smerovníky, navigujte svoju Cestu vpred s väčšou pozornosťou a konaním zameraným na srdce. Pripravení? Poďme na to...

SEZÓNA RAKA 2023: ASTROLÓGIA, SPIRITUÁLNY VÝZNAM, DENNÍKOVÉ VÝZVY & HOROSKOP

Art by Emilia Nora Elina


SEZÓNA RAKA 2023 & ASTROLÓGIA

V posvätnom oblúku nebeských ročných období sa nachádzame na prahu Sezóny Raka 2023, od 21. júna do 23. júla, obdobia kozmického tanca, ktoré nám prináša niektoré z najvplyvnejších nebeských udalostí roka. Toto obdobie sa začína Letným Slnovratom, duchovným prahom, kedy sa neviditeľné stáva viditeľným a obnovujúca sila samotnej Gaie môže byť využitá so zvýšenou jasnosťou.


Po energizujúcich vibráciách Slnovratu sa vydávame na cestu do energií júla pod silným, ale zároveň obohacujúcim vedením Splnu v Kozorožcovi, ktorý nastane 3. júla. Hoci tento Spln Mesiaca nesie so sebou akúsi vážnosť, zároveň osvetľuje naše vnútorné prekážky a odhaľuje transformačné cesty, na ktoré sa potrebujeme vydať, aby sme sa posunuli vpred.


TIP: LETNÝ SLNOVRAT & LITHA /21. JÚN: ČAS OSLAVY VNÚTORNÉHO SVETLA ~ RITUÁLY + PRACOVNÉ HÁRKY VO VNÚTRI


V polovici, 17. júla, nás nebesia obdarujú nádherným Novoluním v znamení Raka a Lunárne uzly taktiež zmenia svoje nebeské znamenia, čím sa rozbehne nový 18-mesačný kozmický cyklus. Lunárne uzly vždy prinášajú príležitosti na duševnú expanziu, a tak každé znamenie zverokruhu zažije ich rezonanciu.


S koncom obdobia Raka začína Venuša svoju retrográdnu cestu v ohnivom znamení Leva. Ide o ďalšiu významnú kozmickú udalosť, keďže Venuša prechádza svojim retrográdom len každých 18 mesiacov, čím sa jej energia stáva hlboko významnou. Retrográdna Venuša v Levovi uvádza do pohybu vlny energií zameraných na srdce, ktoré nás vedú k odhaleniu, uzdraveniu a objaveniu hlbšieho zmyslu pre lásku.


OBJATIE HLBÍN PODVEDOMIA: DUCHOVNÝ VÝZNAM SEZÓNY RAKA 2023

Pri prechode do upokojujúceho objatia Sezóny Raka sme vyzývaní k tomu, aby sme sa ponorili hlboko do tichého oceánu našich emócií, do našich nevedomých sfér a do svätyne nášho vnútorného sveta. Symbolom Raka je krab, ktorý je doma vo vodách emócií aj v krajine praktickosti. Je to obdobie, ktoré nám šepká do srdca silné duchovné posolstvo a pripomína nám našu vnútornú silu v zraniteľnosti a hlbokú múdrosť, ktorá prebýva v našom intuitívnom Ja.


Rak, ktorému vládne Mesiac, má moc nad prílivom a odlivom našich citových vzruchov. Toto nebeské teleso, žiariace na nočnej oblohe, je naším vnútorným sprievodcom pri odhaľovaní tajomstiev nášho podvedomia. Pod striebornou žiarou Mesiaca sa osvetľujú tiene, odhaľujú tajomstvá a stupňujú naše emócie. Keď prechádzame duchovným terénom Sezóny Raka, sme vyzvaní, aby sme si ctili svoje pocity nie ako prekážky, ale ako posvätné kompasy, ktoré navigujú zložitosť našej ľudskej skúsenosti.


Toto je obdobie, keď sa môžeme poddať rytmu našich emocionálnych prúdov. Je to čas na pestovanie súcitu so sebou samým a s druhými, na to, aby sme si vážili putá, ktoré nás spájajú, a aby sme si uvedomili, že naše zraniteľnosti nie sú slabosti, ale cesty k rastu a hlbšiemu spojeniu. Mäkká, ale pružná schránka kraba symbolizuje krehkú rovnováhu medzi sebaochranou a otvorenosťou a pripomína nám, že stanovenie zdravých citových hraníc umožňuje rozkvet nášho autentického Ja.


V ríši archetypu Matky, ktorú Rak označuje, nachádzame podstatu vyživujúcej lásky a hlbokej empatie. Práve v tomto období sme vyzývaní, aby sme rozvíjali liečivý dialóg so svojím vnútrom, aby sme boli Matkou svojich snov a vytvárali prostredie priaznivé pre rast a emocionálne bezpečie. Je to výzva k návratu k nášmu Domovu - nielen k nášmu fyzickému domovu, ale k domovu v nás, kde môžeme byť sami sebou.


Na duchovnej ceste cez Sezónu Raka tečú liečivé vody do hĺbok nášho podvedomia. Ponúka sa nám jedinečná príležitosť očistiť všetky naše emocionálne rany, zbaviť sa minulých bolestí, ktoré už neslúžia nášmu najvyššiemu dobru, a nežne pestovať zárodky našej budúcnosti. Je to pozvanie ukotviť sa v sile našich koreňov, uctiť si svoj pôvod a vyčleniť si v živote priestor lásky, bezpečia a spolupatričnosti.


Duchovná cesta Sezóny Raka sa tak stáva našou posvätnou púťou k hlbšiemu sebaporozumeniu, emocionálnej múdrosti a súcitnému prepojeniu so všetkým, čo existuje. Je to nebeská symfónia, ktorá spieva o sile citlivosti, odvahe v emocionálnom vyjadrovaní a transformačnom potenciáli intuitívnych vhľadov. Nech sa pri plavbe týmito mystickými vodami všetci vydáme na cestu s otvoreným srdcom a pestujeme vnútorný pokoj, emocionálnu odolnosť a hlboký rast duše.Chcete si prečítať viac?

Ak chcete pokračovať v čítaní tohto exkluzívneho príspevku, prihláste sa na odber www.jove.sk

Odoberaj teraz
bottom of page