top of page
POKLADY VENUŠE Blog
Názov príspevku
LETNÝ SLNOVRAT & LITHA (20. JÚN 2024): ČAS OSLAVY VNÚTORNÉHO SVETLA ~ RITUÁLY + PRACOVNÉ HÁRKY VO VNÚTRI
© Copyright

RITUÁL PRE SPLN MESIACA VO VÁHACH 2023 (+ eBOOK VO VNÚTRI)

Updated: Feb 6

Spln Mesiaca vo Váhach dosiahne svoj vrchol plnosti 6. apríla 2023 o 06:34 hod. Váhy sú znamením, ktoré je úzko spojené s našimi vzťahmi a tým, ako v nich interagujeme. Váhy majú úzky súvis aj so spravodlivosťou, férovosťou či potrebami a blahom iných. Pod Splnom vo Váhach si môžeme všimnúť, že naša pozornosť sa viac uberá naše vzťahy, a na to, ako sa v nich prejavujeme. Ktoré vzťahy z nás vynášajú na povrch to najlepšie? A naopak, aké nekonštruktívne presvedčenia vo vnútri nás spôsobujú, že sa scvrkávame do niečoho menej, ako toho, kým v skutočnosti sme a môžeme byť? Spln Mesiaca vo Váhach nám to pomáha osvetliť a následne týmto zraneným miestam vyslať liečivé vibrácie, ktoré nám umožnia cítiť sa istejšie, podporovanejšie a lepšie videnými. Môžeme tiež konečne získať väčšiu sebadôveru k tomu, aby sme opustili alebo zmenili vzťahy, ktoré už neslúžia nášmu najvyššiemu Ja. Cheirón, asteroid známy ako ranený liečiteľ, je taktiež veľmi aktívny počas tohto aprílového Splnu Mesiaca vo Váhach a bude nás podporovať smerom k tomu, aby sme dokázali ľahšie rozpoznať, ako môžu naše hlboké vnútorné zranenia ovplyvňovať a viesť naše vzťahy, ako aj spôsob, akým sa rozhodujeme prejavovať sa v našich interakciách s ostatnými. Naše rany nám niekedy môžu brániť v úplnej prítomnosti a autentickosti v našich vzťahoch, ale je to práve energia Cheiróna, ktorá nám pripomína, že naše rany nás nemusia brzdiť, ale naopak. Naše rany môžu koeexistovať vo vnútri nás a zároveň nás viesť na miesto celistvosti, lásky, spojenia a krásy. A presne za týmto účelom bol vytvorený tento rituál Splnu Mesiaca vo Váhach 2023...

RITUÁL PRE SPLN MESIACA VO VÁHACH 2023

Art by Emilia Nora Elina


Spln vo Váhach 6. apríla 2023 nás pozýva zamyslieť sa nad tým, ako sa rozhodujeme prejavovať vo svojich vzťahoch. Vedie nás k tomu, aby sme zamysleli nad našimi interakciami a nad tým, ako môžeme liečiť bloky, rany a traumy, ktoré nám bránia nadväzovať hlbšie a autentickejšie vzťahy s ostatnými, so sebou samým a so svetom okolo nás.


Cheirón nás pod týmto Splnom Mesiaca vo Váhach zasa nabáda k tomu, aby sme toto uzdravenie našli nie nápravou, ale prijatím. Ako môžeme prijať všetko, čím sme? Ako môžeme s láskou, väčším nadhľadom a odpustením prijať veci, ktoré sa stali? Ako môžeme vidieť svoje rany ako brány k múdrosti, sile a väčšej láske?


Cheirón nám tiež pripomína, že zranenie je súčasťou našej ľudskej skúsenosti a namiesto toho, aby sme sa na naše rany pozerali ako na niečo, čo nás brzdí, blokuje alebo bráni robiť veci, sa naše rany môžu stať palivom pre lepší a zmysluplnejší život.


Ak ste ochotní podstúpiť hlbokú vnútornú prácu, Spln Mesiaca vo Váhach vám môže osvetliť túto uzdravujúcu cestu a pomôcť vám rozpoznať vašu celistvosť aj napriek vašim zraneniam. A z tejto celistvosti vám následne pomôže nadviazať hlbšie, zmysluplnejšie a autentickejšie spojenia s ostatnými.SPLN MESIACA VO VÁHACH: PRESTRIHNUTIE ŠNÚRY

Pod Splnom Mesiaca vo Váhach je krása, ktorá nás môže poviesť k tomu, aby sme sa stali hlbšími, prepojenejšími a viac v súlade so svetom okolo nás. Častokrát sa zameriavame na to, aby sme sa naladili na seba a na náš vnútorný svet, ale tento Spln Mesiaca vo Váhach nás zárpveň povzbudzuje aj k tomu, aby sme sa zladili aj s ostatnými.


Aprílový Spln Mesiaca nás povzbudzuje, aby sme nadviazali hlbšie spojenia a nebáli sa otvoriť svopje srdce. Keď je energia Váh silná, máme tendenciu stratiť sa v prítomnosti iných, a hoci sa nám tam veľmi nechce, niekedy je nevyhnutnou súčasťou nájdenia seba samého.


Ak ste sa ocitli stratení v zovretí niekoho iného, tento Spln Mesiaca je vašou jedinečnou príležitosťou preplávať na jeho druhú stranu a vyjsť z neho viac prebudení a spojení s tým, kým v skutočnosti ste.


Ak sa cítite byť k tomu povolaní, Spln Mesiaca vo Váhach je tiež silným časom na vykonanie rituálu prestrihnutia šnúry. V tomto rituáli môžete uvoľniť akékoľvek "prepojovacie káble", ktoré vás držia "prilepených" alebo obmedzených vo vzťahu. Keď robíte rituál prestrihnutia šnúry, nevyháňate druhú osobu, ani jej nijakým spôsobom neubližujete. Jednoducho prerušujete všetky energetické väzby, ktoré ste si s ňou vytvorili, a ktoré vás už viac nevyživujú na vašej najvyššej ceste.S týmto Splnom Mesiaca je silne spojený aj Jupiter, čo môže byť pri tomto type hlbokej vnútornej práce veľmi prospešné. Jupiter je veľký expandér. Zväčšuje to, čo si vyžaduje našu pozornosť, aby sme mohli raz a navždy urobiť to, čo potrebuje byť vykonané.


S pozitívne expanzívnymi vlastnosťami Jupitera, ktoré sa pod týmto Splnom Mesiaca aktivujú, bude pre nás jednoduchšie pozorovať, kde musíme prestrinúť šnúry a kde si môžeme dovoliť ponoriť sa trochu hlbšie. Jupiter nám to nielen objasní, ale má aj spôsob, ako zvýrazniť to pozitívne, aby sme mohli ľahšie oceniť a rozpoznať "strieborné hranice" /t.z. pozitívne aspekty v nepriaznivých situáciách/, ktoré nás obklopujú.


SPLN MESIACA VO VÁHACH 2023 & SILA BOHÝŇ

S týmto Splnom sú spojené dva silné ženské vplyvy, v podstate tri, ak prirátame fakt, že Váhy sú pod vládnucou planétou Venuše, Bohyne lásky. Dva silné ženské vplyvy sú Eris, Bohyňa sváru, a Vesta, asteroid pomenovaný po Bohyni krbu a ohňa.


Mocný vplyv týchto Bohýň sa môže prejaviť niekoľkými spôsobmi. Eris nás môže šokovať spôsobením nejakej zničujúcej vlny, čo môže so sebou priniesť určité nezhody, aby sme mohli následne podniknúť kroky na dosiahnutie väčšej harmónie.


A keďže Spln Mesiaca má všeobecne tendenciu odhaľovať a uvoľňovať veci z našich životov, práve tu možno vnímať význam týchto nezhôd. Vďaka silnej energii Bohyne môžeme vidieť nezhody či problémy aj na kolektívnej úrovni, týkajúce sa napríklad rodovej rovnosti a reprodukčných práv.


Vesta má naopak jemnejšiu, láskavejšiu energiu a možno bude pôsobiť ako protijed na akékoľvek nezhody alebo spory, ktoré Eris vyvolá. Vesta nám pripomína, aby sme sa v každej nepriaznivej situácii vždy vrátili do nášho Domova, nášho stredu a do nášho vnútorného ohňa. Náš vnútorný oheň je reprezentáciou našej Pravdy, našej autenticity a toho, kým naozaj sme, bez všetkých falošných vrstiev a očakávaní, ktoré na nás spoločnosť premieta.


Ak to všetko zrhnieme, javí sa, že tento aprílový Spln Mesiaca nás to vyzýva, aby sme rozpoznali našu celistvosť, hľadali hlbšie spojenia, prerezali šnúry, ktoré nás držia uviaznutých či zabllokovaných, uctili si všetky naše rany minulosti a nezhody, a starali sa o náš vlastný vnútorný oheň cestou k naplneniu nášho najvyššieho poslania. Viac informácii nájdete v predošlom príspevku SPLN MESIACA VO VÁHACH APRÍL 2023: ČAS EXPANZIE, HARMÓNIE & LIEČENIA VO VZŤAHOCH (+ DENNÍKOVÉ VÝZVY).RITUÁL LIEČENIA PRE SPLN MESIACA VO VÁHACH 2023


Budete potrebovať:

Pozn: Nezabudnite využiť svoje ČLENSKÉ ZĽAVY pri nákupe produktov z nášho eShopu...


Postup:

1.) Začnite stanovením zámeru pre tento rituál. Povedzte nahlas alebo vo svojej mysli, že by ste chceli použiť tento rituál Splnu Mesiaca na to, aby vám pomohol zahojiť akékoľvek rany súvisiace s vašimi vzťahmi a otvoril vaš srdce láske a hlbšiemu spojeniu. Neváhajte a upravte zámer tak, aby vyhovoval čomukoľvek, čo potrebujete. Keď uvediete svoj zámer, zapáľte sviečku.

Want to read more?

Subscribe to jove.sk to keep reading this exclusive post.

Bình luận

Đã xếp hạng 0/5 sao.
Không thể tải bình luận
Có vẻ như đã có sự cố kỹ thuật. Hãy thử kết nối lại hoặc làm mới trang.
bottom of page