top of page
POKLADY VENUŠE Blog
Názov príspevku
HVIEZDNE KRVNÉ LÍNIE & VAŠE SPIRITUÁLNE PREBUDENIE: ODHALENIE KOZMICKÝCH TAJOMSTIEV PREPOJENIA VAŠEJ KRVI A DUŠE
© Copyright

MARS VO VODNÁROVI FEBRUÁR - MAREC 2024: ZMENA PARADIGMY + DENNÍKOVÉ VÝZVY

13. februára o 07:05 hod. Mars opúšťa znamenie Kozorožca a vstupuje do Vodnára, čím podnecuje prílev revolučnej energie a rastúcu túžbu po zásadných zmenách paradigmy. Niekoľko dní po Merkúre a krátko pred Venušou vstúpi aj Mars do znamenia Vodnára, kde zostane až do 23. marca, čím podporí našu túžbu konať podľa našich vízií do budúcnosti. Marsov vstup do Vodnára je obzvlášť dôležitý pre tých, ktorí sa narodili s planétami alebo uhlami vo fixných znameniach Býka, Škorpióna, Leva a Vodnára, a to najmä pre osoby s natálnym Marsom vo Vodnárovi, ktoré zažívajú svoj návrat Marsu. V tomto období sme vyzývaní, aby sme konali podľa svojich vízií, aby sme si viac uvedomovali, ako a prečo sa usilujeme o slobodu v živote, a aby sme si kládli otázky o svojej úlohe v meniacej sa spoločenskej paradigme. Aké ďalšie dary a výzvy nám prinesie Mars vo Vodnárovi 2024? Pokračujte ďalej v čítaní a dozviete sa všetko potrebné, čo potrebujete o tomto tranzite vedieť. V závere už ako tradične nebudú chýbať ani užitočné denníkové výzvy...


MARS VO VODNÁROVI FEBRUÁR - MAREC 2024: ZMENA PARADIGMY + DENNÍKOVÉ VÝZVY

© Art by Emilia Nora Elina


Presun Marsu z Kozorožca do Vodnára: Nepokoj, nespokojnosť a túžba po pokroku

Cesta Marsu cez Kozorožca, kardinálne zemské znamenie, nás motivovala k tomu, aby sme prevzali zodpovednosť za svoje túžby, a povzbudila nás, aby sme začali tehličku po tehličke budovať to, čo túžime vytvoriť, a nenechali sa odradiť tým, ako dlho nám to môže trvať. Tento tranzit podporoval našu vytrvalosť, silu vôle a schopnosť dôsledného úsilia, inšpiroval nás k odhodlaniu a viere v seba a svoje schopnosti.


Keďže Vodnár je vzdušné znamenie, tranzit Marsu tu zodpovedá prílevu nekonvenčných nápadov a zvýšeniu našej intelektuálnej aktivity a dynamiky. Tento tranzit podnecuje našu túžbu realizovať pokrok a inováci a inšpiruje nás, aby sme svoju energiu investovali do spoločenských cieľov, ktoré sú pre nás významné.


Počas Marsovho putovania Vodnárom môžeme očakávať čoraz výraznejšie sociálne a politické témy, pretože táto kombinácia energií podnecuje túžbu búriť sa proti nespravodlivosti, zneužívaniu moci a obmedzovaniu našej slobody. Tento tranzit nás motivuje k aktívnemu hľadaniu alternatívnych riešení problémov, ktorým čelíme, a to ako v kolektíve vo veľkom meradle, tak aj v rámci našich komunít v menšom meradle. Veľkú pozornosť budeme v tomto období pravdepodobne venovať technologickému pokroku a vedeckým objavom, keďže Mars putujúci Vodnárom bude podnecovať zrýchlenie všetkých druhov výskumu a experimentovania.
Mars vo Vodnárovi 2024: Spoločenský nepokoj a nespokojnosť

Politické otázky, sociálno-ekonomické zmeny a komunitné záležitosti budú v tomto období v centre pozornosti, pretože Mars vo Vodnárovi podnecuje sociálny nepokoj a nespokojnosť a urýchľuje zmeny paradigmy, ktoré už prebiehajú. Tento tranzit nás inšpiruje k tomu, aby sme investovali energiu do uskutočňovania zásadných zmien a vytvárania horizontálnych nehierarchických štruktúr, ktoré podporujú pocit spolupatričnosti, cenia si rozmanitosť a riešia systémové problémy z rôznych uhlov pohľadu.


Kým je Mars vo Vodnárovi, je pre nás výzvou, aby sme si vedome vyberali svoje "boje" a dávali pozor na pokušenie oddávať sa ideologickým konfliktom bez toho, aby sme podnikli nejaké produktívne, hmatateľné kroky. Problémy spojené s archetypom Vodnára sú elitárstvo a komplexy nadradenosti. V tomto období, keď týmto znamením bude putovať aj niekoľko ďalších planét, je múdre upozorniť na akékoľvek pokušenie prikloniť sa k elitárskej mentalite a uistiť sa, že počúvame pohľady a názory iných ľudí z neutrálnej pozície.

Konjunkcia Marsu a Pluta vo Vodnárovi: Odvaha zmeniť náš život a vzťahy

Tranzit Marsu vo Vodnárovi sa začína konjunkciou Marsu s Plutom, čo je silné zosúladenie, ktoré odráža nárast nášho odhodlania, vytrvalosti a sily vôle. Toto zosúladenie nás inšpiruje k tomu, aby sme sa spojili s odvahou, ktorú potrebujeme na to, aby sme odvážne riskovali a podnikli kroky na premenu nášho života a budúcnosti. Táto konjunkcia Marsu a Pluta nastáva presne 14. februára. Mars sa stretáva s Plutom každé dva roky a tieto dve planéty začínajú nový dvojročný cyklus. Ich stretnutie možno považovať za podobné Novoluniu: kľúčovými slovami sú obnova, renovácia a spontánna akcia.


Want to read more?

Subscribe to jove.sk to keep reading this exclusive post.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page