top of page
POKLADY VENUŠE Blog
Názov príspevku
VENUŠA V BLÍŽENCOCH 2024: ZÁVAN ČERSTVÉHO VZDUCHU ~ ČAS NADVÄZOVANIA NOVÝCH INTELEKTUÁLNYCH VZŤAHOV + MOCNÉ AFIRMÁCIE
© Copyright

CESTA ZASVÄTENIA XVII.: TAROTOVÝ ARCHETYP "HVIEZDA" ~ PREBUDENIE & INVOKÁCIA

Updated: Dec 7, 2023

V mystickej tapisérii tarotu Hviezda XVII žiarivo svieti ako maják nádeje a inšpirácie na kľukatej ceste Blázna. Aj keď je očíslovaná ako karta s číslom 17, v skutočnosti je to 18. karta v poradí na tejto záhadnej odysei v rámci tzv. Cesty Blázna, ktorá je mataforou našej cetsy duše. Tarot, balíček bohatý na symboliku a archetypálne obrazy, začína nultou kartou Blázon, ktorá pripravuje pôdu pre epickú cestu sebapoznávania na ceste životom každého z nás. Keď sa Blázon vydáva na túto cestu, prechádza mnohými zákutiami na ceste duše, kde sa učí pochopiť sám seba, ovládnuť svoje ego, odolať mnohým pokušeniam a spojiť sa so svojím vyšším Vedomím, až sa objaví na mieste, ktoré je reprezentované tarotovým archetypom Hviezda. Karta Hviezda XVII. so svojím veľkolepým obrazom stelesňuje množstvo tém, ktoré rezonujú na hlbokej úrovni s ľudskou dušou. Je to karta, ktorá hovorí o nádeji a vrhá svoj žiarivý pohľad na cestu, ktorá je pred nami. Nesie prísľub optimizmu a pripomína nám, že aj v tých najtemnejších časoch presvitá záblesk svetla. V zložitom jazyku tarotu je Hviezda symbolom nádeje a uzdravenia, ktorý ponúka útechu a obnovu "unaveným cestovateľom". Zvestuje príchod lepších časov, je nebeskou predzvesťou radosti a hojnosti. Hviezda prináša šepot zázrakov a pripomína nám hlboké a nevysvetliteľné okamihy, ktoré obdarúvajú náš život, keď ich najmenej očakávame. Vyzýva nás, aby sme prijali koncept bezpodmienečnej lásky, a nabáda nás, aby sme v sebe našli ten neobmedzený prameň súcitu a prijatia. Hviezda nás taktiež vyzýva, aby sme svoje želania smelo a s dôverou vrhali na vesmírne plátno, pretože je to karta splnených želaní... Či už ste v tarote nováčik alebo skúsený čitateľ, tento príspevok je vytvorený tak, aby vám poskytol hlbší vhľad do spirituálneho významu tarotového archetypu Hviezda XVII., ktorý vám môže pomôcť posunúť na ďalšiu úroveň Cesty zasvätenia duše....

CESTA ZASVÄTENIA XVII.: TAROTOVÝ ARCHETYP "HVIEZDA" ~ PREBUDENIE & INVOKÁCIA

Tarotový archetyp Hviezda nám pripomína, že v našom vnútri sa nachádza žiarivá hviezda. Či už je to vaša Persona, Ego, vedomie alebo nevedomie, my všetci v sebe nesieme dar sebalásky, nádeje, uzdravenia a radosti. Chopte sa ho a užívajte si ho... je to vaše právo od narodenia.


Hviezda vás pozýva, aby ste sa kúpali v hviezdnom svetle, ktoré na vás práve teraz dopadá.

Neustále sa usilujte o svoje sny, bez ohľadu na to, aké veľké alebo malé sú. Pretože ako nám pripomína Hviezda... môžete byť víťazom vo všetkom, čo si vyberiete. Voľba je len na vás...


V tomto exkluzívnom príspevku /v celom rozsahu k dispozícii len pre predplatiteľov STRIEBORNÉHO a ZLATÉHO ČLENSTVA/ preskúmame do detailov symboliku tarotového archetypu HVIEZDA XVII., ako aj to, čo tento archetyp pre nás znamená v našom každodennom živote a ako ho za pomoci mocnej starobylej formuly využiť pre spojenie sa so svojim vyšším Ja a dosiahnutie najvyšších cieľov či odomknutia nášho najvyššieho potenciálu a naplnenia poslania vo svojom živote. Pripravení? Poďme na to...


VÝZNAM KĽÚČOVÝCH SLOV TAROTOVEJ KARTY HVIEZDA XVII.

Nie je pre nás už zrejme žiadnou novinkou, že starovekí ľudia sa orientovali podľa pohybu hviezd na oblohe (pri cestovaní) a podľa toho, kedy majú siať alebo žať (podľa vzhľadu hviezdy alebo súhvezdia). Egypťania si napríklad všimli, že hviezda Sírius sa na oblohe objavuje každý rok presne pred nastávajúcim časom záplav, a tak sa táto hviezda /ako varovný signál/ stala symbolom života, nádeje a plodnosti...


VŠEOBECNÝ VÝZNAM KARTY: nádej, viera, cieľ, sny, obnova, duchovnosť, optimizmus, dobré časy na obzore, zázraky, bezpodmienečnú sebalásku a splnené želania


OBRÁTENÝ VÝZNAM KARTY: nedostatok viery, zúfalstvo, nedôvera v seba, odpojenie sa od vnútornej sily a múdrosti


Názov karty: HVIEZDA

Číslo: 17

Iné názvy: L'etoile

Prvok: Vzuch

Kabalistické písmeno: Tzaddi

Význam kabalistického písmena: Rybí háčik

Planéta: Urán

Znamenie: Vodnár

Kľúčové interpretácie áno/nie: Áno

Zvieratá: Orol, páv

Kameň: Aquamarín, Zafír


TAROTOVÝ ARCHETYP HVIEZDA & NUMEROLÓGIA

Spojenie medzi tarotovým archetypom Hviezda XVII a numerológiou je hlboké a zasahuje do mystickej a symbolickej ríše čísel. V numerológii nesie každé číslo svoju jedinečnú vibráciu a pri aplikácii na tarotové karty môže poskytnúť ďalšie vrstvy vhľadu a významu.


Hviezda ako karta s číslom 17 v tarotovom balíčku má v oblasti numerológie osobitné miesto. Aby sme toto spojenie pochopili hlbšie, rozoberme si ho krok za krokom:


Číslo 17: V numerológii sa číslo 17 často chápe ako kombinácia dvoch významných číslic: 1 a 7.


Číslo 1: Táto číslica predstavuje nové začiatky, vodcovstvo a individualitu. Znamená začatie nového cyklu a silu prejaviť svoje túžby. Je to číslo kreativity a inovácie.


Číslo 7: Číslo 7 je hlboko duchovné a predstavuje múdrosť, intuíciu a spojenie s vnútorným ja. Je to číslo spojené s hľadaním odpovedí, introspekciou a duchovným rastom.


17 ako zložené číslo: Keď sa tieto dve číslice spoja do čísla 17, predstavuje harmonickú zmes týchto vlastností. Znamená začiatok duchovnej cesty vedenej intuíciou a vnútornou múdrosťou. Naznačuje, že podobne ako karta Hviezda sa vydávame na cestu nádeje a optimizmu, na ktorej je naša individualita (1) v súlade s našou vnútornou múdrosťou (7).


17 ako číslo transformácie: V numerológii sa sedemnástka často považuje za číslo transformácie a znovuzrodenia. Naznačuje, že prebiehajú významné zmeny, ktoré sú vedené hlbším pochopením vlastného vnútra. To rezonuje s témami uzdravenia a obnovy spojenými s Hviezdou.


Redukované číslo 8 /1+7/: Číslo 8 sa v numerológii často spája s témami moci, hojnosti a úspechu. Predstavuje cyklus manifestácie a úspechov. Toto číslo znamená, že úsilie a zámery vynaložené v minulosti sa v súčasnosti napĺňajú.


V kontexte Hviezdy XVII slúži redukované číslo 8 ako pripomienka, že nádej a optimizmus symbolizované Hviezdou môžu viesť k hmatateľným, materiálnym výsledkom. Naznačuje, že duchovná cesta, ktorú Hviezda predstavuje, môže v konečnom dôsledku priniesť úspech a hojnosť vo fyzickej sfére.


Okrem toho sa 8 často považuje za symbol rovnováhy a harmónie. Predstavuje nekonečný tok energie a cyklickú povahu života. To rezonuje s témami Hviezdy týkajúcimi sa uzdravovania a obnovy, ako aj s myšlienkou, že naša duchovná cesta je súčasťou väčšieho, vyváženého kozmického poriadku.


Numerologické spojenie medzi Hviezdou XVII a číslom 17 v podstate naznačuje, že tento tarotový archetyp predstavuje kľúčový bod na našej duchovnej ceste. Znamená spojenie individuality, nádeje a vnútornej múdrosti a vedie nás k transformujúcej a duchovne významnej ceste. Ako vodiaca hviezda na nočnej oblohe nás Hviezda XVII, povzbudzuje, aby sme prijali svoju jedinečnú cestu, dôverovali svojej intuícii a vydali sa na cestu hlbokého sebapoznania a osvietenia...


TAROTOVÝ ARCHETYP HVIEZDA & ASTROLÓGIA

Spojenie medzi tarotovou kartou Hviezda a astrológiou, najmä spojenie so znamením zverokruhu Vodnár, je v tomto ohľade fascinujúce a hlboko symbolické. Poďme toto spojenie preskúmať ďalej:


1. Znamenie zverokruhu Vodnár: Tarotová karta Hviezda XVII. je úzko spätá s astrologickým znamením Vodnára. V astrológii má každé znamenie zverokruhu svoje jedinečné charakteristiky a vlastnosti, a Vodnár nie je výnimkou. Vodnár je známy tým, že je vzdušným znamením a vládne mu planéta Urán. Toto spojenie je dôležité pre pochopenie symboliky karty Hviezda:


Vzdušný živel: Vzdušný živel sa spája s intelektom, komunikáciou a mysľou. Znamená oblasť nápadov, inovácií a abstraktného myslenia. Dôraz Hviezdy na nádej, inšpiráciu a duchovné vedenie rezonuje s intelektuálnymi a vizionárskymi vlastnosťami Vodnára.


Urán ako vládnuca planéta: Urán, vládnuca planéta Vodnára, sa v astrológii často označuje za "rebelskú" planétu. Predstavuje individualitu, slobodu a náhle, neočakávané zmeny. To priamo súvisí s témou nádeje a optimizmu v Hviezde. Vek Vodnára sa spája s hlbokým posunom vo vedomí, keď sú staré paradigmy a obmedzenia spochybnené a nahradené novými, progresívnymi myšlienkami a spôsobmi bytia.


Členky, lýtka a krvný obeh: V astrológii je každé znamenie zverokruhu spojené s určitými časťami tela. Vodnár ovláda členky a lýtka, ako aj krvný obeh v celom tele. Toto fyzické spojenie posilňuje posolstvo Hviezdy o obnove a uzdravení. Cirkulácia životnej energie a revitalizácia ducha sú základnými aspektmi Vodnára aj Hviezdy.


2. Vek Vodnára: Pojem Vek Vodnára zohráva ďalšiu významnú úlohu v spojení medzi kartou Hviezdy a astrológiou. Hoci sa o presnom načasovaní nástupu tohto astrologického veku stále diskutuje, často sa spája so zmenou kolektívneho Vedomia a spoločenskými zmenami. Vek Vodnára sa považuje za obdobie, keď staré, zastarané spôsoby myslenia a správania už nestačia. Namiesto toho predznamenáva éru transformácie, inovácie a pokroku - vlastnosti, ktoré úzko súvisia s duchom tarotovej karty Hviezda.


Celkovo možno povedať, že karta Hviezda a astrológia, najmä jej spojenie s Vodnárom a vekom Vodnára, majú hlbokú synergiu. Obe zdôrazňujú význam nádeje, inšpirácie a zamerania sa na budúcnosť. Povzbudzujú nás, aby sme prijali svoju individualitu, oslobodili sa od obmedzení a využili kolektívnu energiu obnovy a osvietenia. Hviezda i Vodnár nám pripomínajú, že sme súčasťou veľkolepej kozmickej tapisérie, kde nás hviezdy nad nami a múdrosť v nás vedú na ceste sebapoznávania a duchovného vývoja.TAROTOVÝ ARCHETYP HVIEZDA XVII. & KABBALAH

Spojenie medzi balíčkom Rider Waite Tarot a mystickou kabbalou je skutočne fascinujúcim aspektom tarotovej symboliky. Kabbalah, ktorá sa často spája so židovskou mystikou, sa zaoberá hlbokými duchovnými a metafyzickými koncepciami, presahuje náboženské hranice a skúma tajomstvá Vesmíru a ľudskej existencie. Tvorcovia tarotu Rider - Waite -Smith, ako členovia mystického rádu Zlatého úsvitu, zahrnuli do balíčka kabbalistické učenie, čím každej karte pridali ďalšie vrstvy hĺbky a sprituálneho významu.


Poďme sa teraz ponoriť do kabbalistickej symboliky v rámci tarotovej karty Hviezda:

Want to read more?

Subscribe to jove.sk to keep reading this exclusive post.

Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
No se pudieron cargar los comentarios
Parece que hubo un problema técnico. Intenta volver a conectarte o actualiza la página.
bottom of page