top of page
POKLADY VENUŠE Blog
Názov príspevku
Názov príspevku
© Copyright

CESTA ZASVÄTENIA II. ~ PREBUDENIE & INVOKÁCIA ARCHETYPU "VEĽKŇAŽNÁ"

V predošlých častiach tejto série sme si hovorili o tom, ako vznikol tarot, a čo sú tarotové archetypy, ale aj o tom, že každá z jednotlivých kariet Veľkej arkány má hlboký spirituálny význam, ktorý vieme efektívne aplikovať na našej vlastnej Ceste zasvätenia. V tejto časti sa budeme podrobnejšie venovať ďalšej karte v poradí, Veľkňažnej. Archetyp Veľkňažnej reprezentuje pokojnú, prijímajúcu a senzitívnu Ženu, ktorá je ukotvená v priestore i čase. Je vládkyňou Vyššieho Vedomia, a je obdarovaná schopnosťou vnímať Život skrze väčšie vzdialenosti a obšírnejšie priestory. Jej vízie sú žiarivé pavučiny Svetla, ktoré sa časom prejavia ako mnohostranné klenoty vo svete formy, fyzickej manifestácie. Spojená so živlom vody, chladnou, temnou, tekutou energiou, silou Mesiaca, Velkňažná je večnou Matkou Života. Čisté svetlo jej Ducha je nekonečné... ste pripravení vstúpiť na Cestu zasvätenia s touto mocnou Silou posvätného ženstva? Samozrejme, že ste. Inak by ste neboli na týchto stránkach. Tak poďme na to...

CESTA ZASVÄTENIA II. ~ PREBUDENIE & INVOKÁCIA ARCHETYPU "VEĽKŇAŽNÁ"

Traduje sa, že tarotové karty sa používali už od ďalekého stredoveku, a možno aj dlhšie. Sú predkami moderných hracích kariet a hoci tvrdenie o ich dávnych koreňoch môže byť spochybnené, nie je pochýb o tom, že symbolika tarotových obrazov je hlboko vnorená do náboženskej mystiky mnohých kultúr: židovských, kresťanských, súfijských, hinduistických, egyptských, budhistických, a pravdepodobne aj mnohých ďalších. Ich synkretická zmes múdrosti je vskutku univerzálna, stačí si naštudovať ich význam, aby ste pochopili hlboký duchovný odkaz, ktorý nám prinášajú. Bez ohľadu na to, k akémukoľvek systému viery sa hlásite, tarotové karty prinášajú úžasný spôsob, ako odhaliť základnú pravdu o akejkoľvek danej situácii, vďaka čomu sú mocnými - a obľúbenými - nástrojmi na spirituálnej ceste.

Want to read more?

Subscribe to jove.sk to keep reading this exclusive post.

Subscribe Now
bottom of page